Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk
Vandaag,– begin van de Goede Week – Palm- en Passiezondag,
10.00 uur:ds. Iris van der Heul.
15.00 uur:Passieconcert door Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen. Het programma bestaat uit passiemotetten van o.a. Clemens non Papa en Heinrich Schütz plus het door Hans Jansen in 2014 gecomponeerde Stabat Mater. De toegang is gratis, wel is er een collecte aan de uitgang t.b.v. kerkmuzikale uitvoeringen.
Woensdag 28 maart, 19.30 uur:zesde en laatste avondgebed in het koor van de kerk.
Donderdag 29 maart, 19.30 uur,
Witte Donderdagviering: ds. Aart Verburg, m.m.v. Regenboogcantorij; viering Maaltijd van de Heer.
Vrijdag 30 maart, 14.30 uur:Kruisweg bidden in parochiekerk H. Willibrord, B. Plavčić en A. Verburg. 19.30 uur:Goede Vrijdagviering in Groene Kerk: ds. Iris van der Heul.
Zaterdag 31 maart, 22.00 uur,Paasnachtviering: ds. Iris van der Heul, m.m.v. Willibrordcantorij; viering Maaltijd van de Heer.
Paasmorgen, 1 april, 7.00 uur:vroege paasjubel in en rond de kerk. 9.45 uur:Paasjubel. 10.00 uur:ds. Aart Verburg, m.m.v. Willibrordcantorij.
8 april,Pasen-II ‘Beloken Pasen’: ds. Christiaan Donner.

Regenboogkerk
Vandaag,– begin van de Goede Week – Palmzondag,10.00 uur:ds. Aart Verburg; de kinderen maken palmpaasstokken.
Volgende week, Paasmorgen 1 april, 9.45 uur:Paasjubel. 10.00 uur:ds. Iris van der Heul, m.m.v. Regenboogcantorij.
8 april,Pasen-II ‘Beloken Pasen’: ds. Aart Verburg.

In de veertigdagentijd staan, rond het thema Onvoorwaardelijke Liefde, de moeders in Oeganda centraal. De eerste collecte is vandaag bestemd voor: hiv/aids en gezondheid. Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer dan een miljoen kinderen wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is echter zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben de handen al vol aan hun eigen kroost. Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers’ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen. Lees meer over Mothers’Union op www.mothersunion.org.

Bloemetje namens de kerk
Vandaag ontvangen mensen die wegens ziekte of om een andere reden weinig meer onder de mensen komen, een bloemetje namens de kerk. In een aantal gevallen is er een speciale reden waarvan niet iedereen op de hoogte is. Daarom worden er adreskaartjes uitgedeeld tijdens de collecte, met het verzoek om op dat adres een bloemetje af te geven. De bloemen met het blad Open Deur kunnen na de dienst worden opgehaald voorin de kerk of bij de uitgang. Wij rekenen op uw medewerking.
Namens de Palmpasencommissie, Anneke van Rijn-Driebergen

Lectio Divina
Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven over de wisselwerking van lectio (lezing), meditatio (overdenking) en oratio (gebed), zo ook Luther (‘blijven bij één ding’).
Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat dit Bijbelwoord werkelijk tot je kan spreken. Het is een luisteren met je hart.
In voorbereiding op Pasen wil ik u/je uitnodigen om op dinsdagavond 27 maart, 20.00 uur, in de Regenboogkerk, samen de tekst van Pasen op deze manier te lezen en te delen wat we eraan beleven. Zo kunt u misschien meer verdieping in het paasverhaal vinden en ik hoor met het oog op de overdenking van Pasen graag hoe u Pasen beleeft. Grote kans dat u dat op zondag ook terughoort in de Regenboogkerk.
Ds. Iris van der Heul

Ambt van ouderling aanvaard
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Marien den Boer bereid is gevonden het ambt van ouderling te aanvaarden. Mits er vanuit de gemeente geen bezwaren worden ingediend bij de kerken-raad vóór 31 maart, zal de heer Den Boer bevestigd worden in de gezamenlijke dienst van 15 april in de Regenboogkerk.

Lustrumconcert in Venetiaanse sferen
Cappella pro Cantibus zingt 45 jaar. Dus is het feest!
Als er één plek is in Europa waar ze wel wisten wat feestvieren was, dan is het die haast onwerkelijke stad Venetië. Nog steeds kunnen we iets van het feestgevoel meekrijgen als we kijken naar de overdadige architectuur, de barokke schilderkunst, de kleurrijke carnavalsmaskers, en vooral als we luisteren naar de stralende muziek van de vele componisten die de stad gekend heeft.
In het programma van het lustrumconcert is de aandacht gericht op twee van de bekendste componisten uit Venetië: Claudio Monteverdi (1567-1643) en Antonio Vivaldi (1678-1741). Het beroemde Gloria van Vivaldi is het hoogtepunt van deze feestelijke uitvoering. Van deze componist klinken verder Beatus Vir, Laetatus Sum en delen uit Juditha triomphans. Van Monteverdi wordt ook een Gloria uitgevoerd, evenals zijn Adoramus te Christe en Ave Maris Stella.
Medewerking aan dit concert verlenen de solisten Jet van Helbergen, Maaike Bakker en Harm Huson, en het orkest Ars Musica. Cappella pro Cantibus staat onder de muzikale leiding van Rens Tienstra.
21 april, 20.00 uur,Regenboogkerk. Kaarten: € 15,- in de voorverkoop via de website, www.cappellaprocantibus.nl /€ 17,50 aan de zaal.
Ter ere van deze feestelijke gelegenheid wordt u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden en na afloop een drankje.


Wilt u reagerenop de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet– Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel. 517 10 36 of 06-26 15 66 18, of e-mail stuur E-Mail
Website PGO– Op de geheel vernieuwde website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel. 517 59 98.
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstr. 54, tel. 5154283;
stuur E-Mail
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl.