Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. H. Hogewoning-Uljee en met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Thijs Breet.

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Vandaag, 17 maart,de tweede zondag in de veertigdagentijd – zondag Reminiscere: ds. Iris van der Heul.
Volgende week, 24 maart,de derde zondag in de veertigdagentijd – zondag Oculi: ds. Rian Veldman.
31 maart, de vierde zondag in de veertigdagentijd – zondag Laetare: ds. Aart Verburg, Maaltijd van de Heer; m.m.v. PGO-cantorij.
Vanaf de maand april (t/m september)worden de zondagse kerkdiensten weer in de Groene Kerk gehouden. Met Pasen en Pinksteren zijn de diensten in beide kerken.
Groene of Willibrordkerk
20 maart, 17.45 uur:tweede sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19.30 uuravondgebed in het koor van de kerk.
27 maart, 17:45derde sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19:30 uuravondgebed in het koor van de kerk.
Woensdag 3 april, 17.45 uur: vierde sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19.30 uuravondgebed in het koor van de kerk.
Zondag 7 april, 10.00 uur:de vijfde zondag in de veertigdagentijd – zondag Judica: ds. Rian Veldman.

Weten waar je aan begint… Over de kerkdienst
In de komende maanden staat er in de Gemeenteberichten elke week een mini-artikel over een onderdeel in de orde van onze zondagse eredienst. De ‘Orde van Dienst’ laat zien hoe we de ontmoeting tussen God en mensen vieren, met alles wat daarbij komt kijken. In onze toelichtingen proberen we het verhaal achter de volgorde en de onderdelen te laten zien. Er zit een ‘wereld’ achter.
De artikelen kunt u hier terugvinden.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

Vandaag: Kyrië en Gloria
Als we in de kerkdienst stilstaan bij het leven van alledag, beseffen we dat we allemaal een ‘rugzak’ dragen. In die rugzak zitten bijvoorbeeld de grote vragen van lijden en onrecht in de wereld, en de vragen over ons eigen leven in relatie tot anderen en tot God kunnen ons dwars zitten. In een gebed brengen we de nood van de wereld en de ‘nood van ons eigen hart’ bij God en bidden: ‘Heer ontferm u over ons’, (Kyrie eleison). We zijn eerlijk over wat ons spijt en spreken ons verlangen uit naar vergeving, verlossing en bevrijding. Meestal zingen we het Kyrie eleison na een gesproken deel van gebed.
Aansluitend zingen we een Gloria-lied waarin we God danken dat hij met Jezus een nieuw begin gemaakt heeft en ons daarmee uitnodigt om opnieuw te beginnen. Lied 299 in het liedboek geeft diverse varianten van Kyrie en Gloria.
Tijdens Advent en de veertigdagentijd voor Pasen zingen we geen Gloria. Die periodes hebben het karakter van inkeer en het stilstaan bij de donkere aspecten van het leven. Dat onderstrepen we door geen Gloria te zingen. In de feestelijke tijden is het Gloria volop terug. Na het Kyrie (en Gloria) komt er ruimte voor andere kanten in de ontmoeting met God en elkaar: de dienst van het Woord en de sacramenten, doop en maaltijd van de Heer.

Filmavond: Little men
Wanneer de 13-jarige Jake met zijn ouders van Manhattan naar Brooklyn verhuist, naar het appartement dat zijn opa hen heeft nagelaten, wordt hij bevriend met de artistiek begaafde Tony. Maar hun vriendschap wordt bedreigd door een conflict tussen hun ouders: Tony’s moeder huurt een winkeltje in het pand van Jakes vader die vindt dat zij meer huur moet betalen.
Regisseur Sachs laat zien hoe mensen elkaar dwars kunnen zitten zonder daar schuldig aan te zijn. Op de achtergrond speelt het probleem van de financiële crisis, de opgepompte huizenmarkt en de klassenverschillen. Subtiel acteerwerk en een camera die de kleinste details in beeld brengt. Dinsdag 19 maart, 19.30 uur,
Dorpscentrum, Lijtweg 9.
Toegang: € 6,-. Zaal open vanaf 18.45 uur.
Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa

Sobere maaltijden
In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden. Zie ook de Paasoké! Vandaag en de komende zondagenliggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk, en vanaf aprilin Willibrords Erf. Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: aliesvantuijl@hotmail.com / tel. 515 00 45. Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze. U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uurde sobere maaltijd. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver

Op woensdag 20 maartkomen jongeren van de NGK vertellen over een diaconale reis. Samen met Operatie Mobilisatie gaan ze naar Moldavië, het armste land van Europa. Ze zullen daar dagkampen voor kinderen organiseren. Ook bezoeken ze ouderen en bieden hen een helpende hand.
Op woensdag 27 maartvertellen Pavlos Kefalas en ds. Aart Verburg over het contact met de Grieks Orthodoxe Kerk op Samos. Vanuit de PGO steunen we het werk van die kerk onder vluchtelingen, evenals ander diaconaal werk op het eiland. Er is een videoboodschap van father Sotirios.
Op woensdag 3 aprilvertelt Cor van Beuningen, voorzitter van de Raad van Kerken, over een gezamenlijk evenement dat op 5 mei georganiseerd wordt door leden van de aangesloten kerken en dat plaats zal hebben in en om de Rehobothkerk. De kerkgenootschappen van Oegstgeest vinden het belangrijk om elkaar goed te kennen en samen te werken. Om zo herkenbaar aanwezig te zijn in ons dorp, midden in de drukte van de vrijmarkt.
Op woensdag 10 aprilkomen ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, die uit Afrika op verlof zijn in Nederland, vertellen over het werk als bijbelstudiecoördinator en het werk in de palliatieve zorg, dat zij doen voor Care4Malawi, het project dat wij vanuit de PGO vier jaar lang financieel mede ondersteunen.

Hongerdoek ‘Mens waar ben je?’
In de veertigdagentijdhangt in de kerk een hongerdoek/vastendoek, een oude traditie in deze periode van vasten en bezinning. Het is ontworpen door de Duitse kunstenaar Uwe Appold. Het blauw staat voor water en hemel; het is de kleur van geloof en betrouwbaarheid. Daarop is aarde aangebracht uit Gethsemane, met 12 goudomrande steentjes erin. De gouden ring symboliseert de eeuwigheid en ook Gods heerlijkheid. Daarbinnen staat ons gezamenlijke huis, nog niet voltooid. We moeten de boodschap nog ontcijferen, maar de mensfiguur opent zijn armen naar de hemel. Wanneer u geboeid bent, zijn er een reproductie en kijkwijzer beschikbaar.
Kunstcommissie Regenboogkerk

Gesprek aan tafel: Fouten maken, is dat erg?
Woensdag 20 maartzal voor de vierde keer Gesprek aan tafel plaatsvinden in het Dorpscentrum, van 10.00 tot ca. 12.00 uur.
De centrale vraag zal zijn: Fouten maken, is dat zo erg?
Dagelijks maken we fouten. Wat is er zo erg aan om een fout te maken én toe te geven? Wat is fout? Dat het anders gaat dan verwacht? Angst voor fouten en falen zit diep geworteld in ons menselijke brein. Wie iets fout doet, wordt erop aangesproken en wie iets goed doet, wordt beloond!
Fouten maken roept tal van negatieve gevoelens op, gebaseerd op onze emotie angst, zoals onzekerheid, ontevredenheid en mislukking. Vreemd eigenlijk, je leert toch het meest van je fouten. Erkennen dat je het anders had willen doen, brengt je verder. Het betekent dat je je verder ontwikkelt.
Onder het gesprek zal koffie en thee met wat lekkers geserveerd worden. Kom woensdag 20 maart naar het Dorpscentrum en schuif aan bij anderen aan de gesprekstafel. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet op te geven.
Gesprek aan tafel is een initiatief vanuit het Dorpscentrum. Doel is om met max. 10 man/vrouw een thema op te pakken dat leeft onder de aanwezigen; onder begeleiding van Gerrie Kooijman die veel ervaring heeft in gesprekken op het gebied van zingeving- en levensvragen. Je wordt niet gedwongen tot deelname aan het gesprek, er gewoon zijn is al goed. Van hieruit kun je overigens ook weer nieuwe contacten opdoen. Het nieuwe, verbouwde Dorpscentrum is vormgegeven als een open ruimte met een laagdrempelige inloop. Gastvrouwen en gastheren zijn aanwezig om mensen op te vangen.
Dorpscentrum, Gerrie Kooijman en Ali Hellinga

De Kerk van Pakistan/Jongerenwerk
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente op dit moment – via de opbrengst van de zendingsbus – steunt via Kerk in Actie. Veel Pakistaanse jongeren zijn depressief door een uitzichtloos bestaan. De Kerk van Pakistan bouwt sinds 2011 met steun uit Nederland aan goed jeugdwerk voor jongeren van 14 tot 26 jaar. De kerk geeft jongeren hoop en wil hun energie positief inzetten. Er worden Bijbelstudies georganiseerd en jeugddiensten met veel muziek. De kerk organiseert gospelconcerten en samen met moslimjongeren ook vredesconcerten. Veel Pakistaanse jongeren houden van moderne westerse muziek. Iedere twee maanden zijn er themabijeenkomsten voor jongeren, bijvoorbeeld over globalisering, religieus extremisme, hiv/aids, bijbels leiderschap, het huwelijk, werk, mensenrechten of klimaatverandering of discussies over films. Jongeren worden opgeleid als zondagsschool- of jeugdleiders. Ze leren Engels en worden begeleid om werk te vinden of een bedrijfje op te starten.
Taakgroep Diaconaat & Zending


Wilt u reageren?

Vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
Kerkomroep – U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl