lees de gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet en een bedankje van de gemeente naar Gerda Wilod Versprille en Marleen van Waveren.

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen, zie website. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich (tot vrijdag 15.00 uur)hier aanmelden of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, 071-517 54 98. Uiterlijk zaterdagkrijgt u bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn (max. 60 personen).
20 september,de eerste zondag van de herfst, 10.00 uur:ds. Iris van der Heul.
27 september,de tweede zondag van de herfst, 10.00 uur:ds. Iris van der Heul.
4 oktober, de derde zondag van de herfst, 10.00 uur: ds. Iris van der Heul en ds. Rian Veldman, startzondag.
11 oktober, de vierde zondag van de herfst, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.

Expositie van batiks in de Regenboogkerk: ‘Evangelie op Java en Bali’

Het afscheid van ds. Aart Verburg is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Kristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. In de Regenboogkerk is een kleine collectie kunstwerken te zien die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad. Behalve bij de kerkdiensten kunnen de batiks worden bekeken op alle vrijdagmiddagen tot en met 16 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur (dan kunt u ook in de Regenboogkerk op adem komen!)
Kunstcommissie Regenboogkerk

Collecte zondag 20 september

Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor de zending: Bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.
► Uw gift is welkom via de kerkgeldapp of rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de kerkgeldapp.
►Uw gaven voor het nieuwe project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken naar rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer Z 009401 of via de kerkgeldapp.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Ook komende zondag, 20 september,gaan we koffiedrinken na de viering. Via onderstaande link kunt u meedoen.
Koffiedrinken via Zoom
Meeting ID: 872 3639 8861
We hopen u weer digitaal te kunnen ontmoeten!
De koffieschenkers

Oecumenische Taizévieringen

Een maandelijkse Taizéviering met drie Oegstgeester kerken samen. Vanavond de eerste van de drie: zondag 20 september, zondag 18 oktober en zondag 15 november. Tijd: 19.00 uur tot uiterlijk 19.45 uur. Plaats: Groene of Willibrordkerk. Natuurlijk houden we ons aan de voorschriften rondom corona. Er is dus maar een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Je kunt je niet meer aanmelden via onze website, maar de viering zal via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.
Namens de werkgroep Taizévieringen, ds. Rian Veldman

Op adem komen in de Groene Kerk  

Voor wie even op adem wil komen, zullen we woensdag 23 septemberde Groene of Willibrordkerk openstellen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 23 september tussen 16.00 en 17.00 uur.
Het predikantenteam

Zendingserfgoedkalender 2021

Tot 18 oktober is er in de Regenboogkerk een kleine collectie kunstwerken te zien, die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad.
Kalender en kaarten zijn tot 15 oktoberte bestellen bij de Taakgroep Diaconaat en Zending. Klik hier voor meer informatie en wijze van bestellen.

Batiks
Zendingserfgoed biedt ook de batiks aan van de kalender en van de kerstkaarten. De batiks, op formaat 92 x 75 cm uitgevoerd, kosten € 110 per stuk. Omdat het origineel handwerk is, zijn het nooit exacte kopieën van de op de kalender of kerstkaarten afgedrukte afbeeldingen.
Als u een batik wilt aanschaffen, kunt u dit rechtstreeks bij Zendingserfgoed doen: mail secretariaat,
Adres: Dorpsstraat 24, 3214 AB Zuidland
Postadres: Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland.
www.zendingserfgoed.nl,
IBAN: NL03 ABNA 05896419 72.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending,
Martine Delver, diaken ZWO

Afscheidsbundel Aart Verburg nog verkrijgbaar

Bij zijn afscheid heeft Aart Verburg een afscheidsbundel aangeboden gekregen, met als titel ‘Evangelie, Culturen en Kerken’. Het is een aantrekkelijk boekje geworden waarin het thema door een aantal gerenommeerde auteurs vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Meer over de inhoud kunt u hier lezen. De bundel zelf is te bestellen via de webshop van de PGO of telefonisch via het Kerkelijk Bureau voor 7,50 euro. Zolang de voorraad strekt!
Chris van der Oord

Collecte

Overzicht van de collecte opbrengsten: binnengekomen via kerkgeldapp, bankrekening PGO en collectebonnen

Plaatselijk kerkenwerk Diaconie
week 33t/m 02/08€ 155,50 St. Camelia€ 108
week 34t/m 09/08€ 121 De Bakkerij€ 59
week 35t/m 16/08€ 61 Rwanda€ 72
week 36t/m 23/08€ 64,50 Regenbooggroep€ 67,50
Week 37t/m 30/08€ 93 Bijbelvertalingen€ 99

Algemeen:
Zending MAF: € 225,50

Uitstel Running Dinner

Helaas zal het Running Dinner dit jaar niet plaatsvinden. De traditionele opzet van dit evenement met de gezamenlijke start, het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd en de plenaire sluiting, laat zich moeilijk combineren met de maatregelen tegen het coronavirus.
De voorbereidingscommissie heeft alternatieven overwogen, maar kwam tot de conclusie dat – gezien de huidige omstandigheden – uitstel de veiligste optie is. Uitstel betekent echter geen afstel! De draaiboeken liggen klaar, hopelijk kan de volgende editie van de Running Dinner in 2021 plaatsvinden.
Nereida Lugo Flores

Bezorgers Oké gezocht

Ons Oegstgeester kerkblad wordt nog steeds maandelijks persoonlijk bij u in de bus gegooid. Een aantal van deze bezorgers heeft inmiddels een hoge leeftijd bereikt en aangegeven dat ze helaas zullen moeten stoppen met het rondbrengen van ons blad. Het zou fijn zijn Oké toch te kunnen blijven ontvangen. Wilt u ons daarom helpen?
Het gaat om de volgende wijken:
►bezorgwijk 406 Duivenvoordestraat & Spaargarenstraat
►bezorgwijk 619 Johan Evertsenlaan
►bezorgwijk 409 Juffermansstraat 1-11, 2-22, Sportmanstraat, Pr. Hendriklaan & Koninginnelaan
►bezorgwijk 313/316 Rhijngeesterstraatweg, Willibrordlaan & Van Cuycklaan
►bezorgwijk Nieuw Rhijngeest Erfprins (nieuw).
Help(t) je/u ons uit de brand? Geef je/u dan op via e-mail
Bij voorbaat hartelijk dank,
Hans de Wilde


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een E-Mail

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren en bekijken via Kerkomroep Regenboogkerk en Bekijk de dienst