Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Mäcki Koek-Rauh; en met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Van Rijn-Driebergen; en dhr. en mw. Van der Steen-de Mooy.

Informatie vieringen

Van oktober t/m maart worden de regulierezondagse erediensten in de Regenboogkerk gehouden; van april t/m september 2020 weer in de Groene Kerk. Op 3 november a.s. zijn er in beide kerken vieringen.

Regenboogkerk
Vandaag,10 november,de achtste zondag van de herfst: ds. Aart Verburg.
17 november,de negende zondag van de herfst: ds. Rian Veldman, gezinsviering.
24 november,de tiende zondag van de herfst – ‘Christus Koning’; viering Maaltijd van de Heer.
1 december,Advent I: ds. Rian Veldman.
8 december,Advent II: ds. Aart Verburg; cantatedienst met PGO-cantorij en ad hoc-instrumentaal ensemble.

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijden (sectie Noord)

Thema van de gesprekken is: dankbaarheid.
Dankbaarheid beoefenen is een vorm van levenskunst. Er is een duidelijk verband tussen dankbaarheid en welzijn: we worden er tevredener en vriendelijker van. Dankbaarheid is erkennen dat de goede dingen in het leven geschenken zijn. U kunt kiezen uit een huiskamergesprek of een maaltijd met gesprek: maandagavond 4 nov. 20.00-22.00 uur huiskamergesprek bij Jacobien Wagemaker (Mien Ruyspark 20);
woensdagavond 13 nov. 18.00-20.00 uur maaltijd bij Els Anholts-Heijboer (Morsebellaan 40);
donderdagmorgen 14 nov. 10.00-12.00 uur huiskamergesprek bij Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23), aansluitend broodjes;
donderdagavond 14 nov. 18.00-20.00 uur maaltijd bij Ronald Vermerris en Nereida Lugo Flores (Gerrit Rietveldlaan 18).
Aanmelden en info. via ds R. Veldman stuur E-Mailof tel: 06-14 27 30 13.
Als u vervoer nodig hebt, laat het weten, dan regelen we dat.
Vrijwillige bijdrage aan de maaltijden E 5. We hopen u te ontmoeten aan tafel of tijdens een huiskamergesprek!
Namens pastoraal team sectie Noord (Haaswijk), Gerry Jansen, Jacobien Wagemaker, Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Reis mee met Paulus – viering voor alle leeftijden

Op zondag 17 novemberis er een viering voor, met en door kinderen voor alle leeftijden. We sluiten ons aan bij het landelijke kinderboekenthema: Reis mee! We gaan op reis met Paulus. Het eerste deel van de viering vieren we gewoon met z’n allen; daarna kun je kiezen naar welke haven je wilt reizen in de kerk. In de verschillende havens kunnen we allemaal op onze eigen manier met de reisverhalen van Paulus aan de slag. Zo ontdekken we met elkaar de betekenis van Paulus. Reis je mee met Paulus?
Namens de kindernevendienst en de jeugdkapel, ds. Rian Veldman

Voedselbank

Vergeet u niet dat het zondag 17 november de derde zondag van de maand is, dus voedselbankzondag…

Lezing commissie Duurzame Kerk

Op maandag 18 november organiseert de commissie Duurzame Kerk de lezing Om het behoud van de aarde, in het Dorpscentrum, 20.00u-21.45 uur,inloop vanaf 19.45 uur. Zie ook het Groene Boekje.
De Bijbel geeft meteen al in het begin de opdracht de schepping ‘te bewerken en te bewaren’. We moeten zorgen voor ontwikkeling, maar wel zo dat de aarde niet naar de knoppen gaat. Het is dringend noodzakelijk dat we over grenzen heen kijken en de handen ineenslaan voor het behoud van onze planeet. 
Het begrip ‘rentmeesterschap’ gaat al wat langer mee en geeft aan dat de aarde niet ons eigendom is waarover we naar believen kunnen beschikken, maar dat we er slechts tijdelijk het beheer over hebben. Het is dringend noodzakelijk dat we over onze oude grenzen heen leren kijken en als (anders)gelovigen en wetenschappers de handen ineenslaan voor het behoud van onze planeet. Vroeg of laat geven we de aarde door aan onze kinderen en wie zal zeggen dat het niet uitmaakt in welke staat ze dan verkeert?
Spreker is Dirk van der Glind; hij was onlangs op tv te zien als gast bij het NCRV-programma De Verwondering. Hij stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in heldere en prettig leesbare proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen.
Ronald Vermerris

Assistentie gevraagd op Lichtjesavond

Op donderdag 21 novemberwordt voor de derde keer de lichtjesavond gehouden in en rond de Groene Kerk en de oude en nieuwe begraafplaatsen. U hebt de aankondiging wellicht al gezien. Elk jaar is er een enorme belangstelling. Het thema dit jaar is Ik brand een kaarsje voor jou, omdat ik je nooit zal vergeten. De organisatie zoekt nog 12 mensen die in groepjes van 2 personen van 18.30 tot 21.00 uur beschikbaar zijn, om te surveilleren op de begraafplaats. Het is niet ingewikkeld of moeilijk, maar er is open vuur en daarnaast kunnen mensen emotioneel zijn en is wellicht assistentie nodig. Er is professionele EHBO aanwezig, maar wat meer ogen en hulp zijn noodzakelijk om gebeurtenissen te voorkomen of op te vangen.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter van Stichting Begraafplaats Groene Kerk, dhr. Rien van Elsacker (rienvanelsacker@outlook.com)
of bij Fieke Sjoukes (stuur E-Mail of tel: 06-14 12 16 83 )

Gesprekskring over de godsgeboorte n.a.v. preken van Meister Eckhart

De grondgedachte is dat de geboorte van god niet alleen plaatsvindt in de tijd, maar ook in onze eigen ziel. Volgens Eckhart wordt god in de mens geboren, Hij wordt telkens opnieuw mens, precies zoals Jezus ook in de tijd mens geworden is. Een andere gedachte die ook al zo oud is als de kerk: God wordt mens, opdat de mens god wordt. God wordt in ons geboren, en wij worden geboren in God. Uiteindelijk valt het onderscheid tussen God en de mens weg, waar de eenwording tot stand komt.
Op de dinsdagen 3 december en 7 januarivan 20.00-22.00 uur,in het Dorpscentrum, door dr. Arie C. Kooijman, theoloog en coach.
Hij verdiept zich al jaren in de preken en spiritualiteit van Meister Eckhart. Kosten: richtbedrag € 5 per avond.
Opgave bij Gerrie Kooijman-van Andel, tel: 06-18 39 26 04, of Aart Verburg, tel: 06-133 85 961.
Harm Bosscher

Opbrengst collectes oktober 2019

Opbrengst collectes oktober 2019

Opbrengst collectes oktober 2019
1ste collectes Doel Bedrag
6 oktober Kerk en Israël  € 230,02
13 oktober WD Watersnood Bangladesh  € 210,29
20 oktober Voedselbank Leiden e.o  € 275,00
27 oktober Zending Onderwijs Kerk Zambia  € 366,50
2de collectes
kerkdiensten Kerk € 635,25
Zendingsbussen Diaconie € 164,88

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF


Wilt u reageren

Op de vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar Marianne Noordijk, stuur E-Mail

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl