Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Riny Schuringa, en met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Jaap en Lied van Orden-Vis.

Informatie vieringen

Tot en met september worden de zondagse erediensten in de Groene Kerk gehouden; in de Regenboogkerk zijn in die periode geen diensten.

Groene of Willibrordkerk
Vandaag, 14 juli,de vierde zondag van de zomer: ds. Rian Veldman
Volgende week 21 juli,de vijfde zondag van de zomer: ds. Aart Verburg, viering Maaltijd van de Heer
28 juli,de zesde zondag van de zomer: ds Aart Verburg
4 augustus,de zevende zondag van de zomer: ds. Iris van der Heul
11 augustus,de achtste zondag van de zomer: ds. Iris van der Heul

Opbrengst collectes in kerkdiensten – juni 2019

1ste collectes Doel Bedrag
 2 juni Hulpfonds € 333,45
 9 juni Zending Bijbels Chinese platteland € 376,35
16 juni Diaconale Vakantieweken € 246,07
23 juni WD Vergeten Vluchtelingen in Nigeria € 324,32
30 juni St. De Vrolijkheid € 262,15
2de collectes
Plaatselijk Kerkenwerk € 949,94
Bijzondere collectes
Zending Zendingsbussen € 225,95
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. € 36,00

Kerkelijk Bureau

Vanaf maandag 15 juli,is het kerkelijk bureau dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.
In verband met mogelijke uitvaarten of andere bezigheden is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken, als u Hantie Maris wilt spreken. Dit kan via e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl of telefonisch: 071-517 54 98. Voor vragen over de ledenadministratie is Elleke Kemperman elke dinsdag van 10.00-12.00 uuraanwezig.
College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes


Wilt u reageren?

Vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
Kerkomroep – U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl