Gemeenteberichten in PDF

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen 4 december

Groene of Willibrordkerk

Zondag 4 december, 10.00 uur, Advent II, zondag ‘Populus Sion’, ds. Rian Veldman.

Meeleven

Wij leven mee met de familie van mw. Heemskerk die is overleden. Ook denken wij aan mensen die ziek zijn of net geopereerd. We noemen Inge de Ruiter, Ans van Dam en Jitske Zantinge. Laten we met elkaar meeleven.

Bloemengroet

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en felicitaties naar dhr. en mw. Hoole-Ravensbergen, en met een bemoediging naar mw. A. van Dam-Sterkel.

Collecten zondag 4 december

De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon/Jordanië/Irak, creëren van banen voor jongeren.
Lees verder…
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat Libanon/Jordanië/Irak.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA


Informatie vieringen

Let op! Vanaf zondag 6 november t/m 30 april 2023 worden de vieringen op de zondagochtend in de Groene Kerk gehouden!

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 4 december, 10.00 uur, Advent II, zondag ‘Populus Sion’, ds. Rian Veldman.

Zondag 11 december, 10.00 uur, Advent III, zondag ‘Gaudete’, ds. Rian Veldman; viering Maaltijd van de Heer. 16.30 uur: Festival of Advent Lessons and Carols m.m.v. PGO-cantorij o.l.v. Pauline Verkerk; voorganger ds. Rian Veldman.
Zondag 18 december, 10.00 uur , Advent IV, zondag ‘Rorate’, ds. Richtsje Abma.

Advent

Via de PGO-website (zie Homepage) kunt u zich abonneren op de digitale Petrus-adventskalender. Heel leuk dit jaar is dat er filmpjes zijn van een minuut, ter inspiratie. Voor muziekliefhebbers is er ook een adventskalender op deze site. Iedere dag wordt een adventslied belicht en natuurlijk zijn er ook mooie opnames bij gezocht die je meteen kunt beluisteren. Zoals Sting die lied 443 (Gabriel’s message) zingt.

Sinterklaas, wie kent hem niet?

Op vrijdagavond 2 december zijn alle tieners die zin hebben, welkom voor een dobbelspel en pepernoten. De vraag is of je een paar kleine ingepakte cadeautjes wilt meebrengen. We beginnen om 19.15 uur, rechterachteringang van de Regenboogkerk. Heel gezellig als JIJ erbij bent. We komen bij elkaar in de tienerruimte boven (gezellige kerstlichtjes hangen er al). Wil je in de appgroep, stuur dan een appje naar Richtsje (06-83 11 66 26). Van harte welkom.

Het kerkblad OKe

Vlak voor Sinterklaas valt het kerstnummer van ons kerkblad op de mat bij veel inwoners van Oegstgeest. Allerlei plannen, tips en vieringen staan erin. Nu hebben we ook leden buiten de dorpsgrenzen. Wil je op de hoogte blijven, dan kun je een postabonnement nemen en dat aanvragen via Email. Eens per jaar wordt dan om een bijdrage in de onkosten gevraagd. Een andere optie is dat je het kerkblad meeneemt bij het koffiedrinken uit Willibrords Erf.

Inzameling voor de Voedselbank Leiden e.o.

A.s. dinsdag, 6 december, kunt u weer uw boodschappen inleveren voor de voedselbank. De Rehobothkerk aan de Lijtweg is open van 19.00-19.45 uur.
Taakgroep Diaconaat&Zending

Carols zingen op kerstavond

Al enkele jaren zingt een groep enthousiaste zangers op kerstavond (24 december) voor de deur bij de Regenboogkerk een aantal Carols voor aanvang van het kerstspel.
Hebt u zin om mee te zingen? Dat kan!
De repetitiedata zijn:
zaterdagmiddag 10 december van 16.00-17.00 uur,
woensdagavond 14 december van 19.30-20.15 en op
maandag 19 december van 20.00-21.00 uur.
De uitvoering is dus op kerstavond 24 december van 18.15-18.45 uur. Daarna kunt u plaatsnemen in de kerk om het kerstspel mee te maken.
Lees meer
Aanmelden kan bij Pauline Verkerk, Email of 071 517 36 22

Festival of Lessons and Carols in de Groene Kerk

Op zondagmiddag 11 december wordt de inmiddels gegroeide traditie van het jaarlijkse Festival of Advent Lessons and Carols voortgezet. Vorig jaar kon deze zangdienst niet doorgaan, wegens de coronamaatregelen, maar dit jaar kan er gelukkig wel weer gevierd worden.
De dienst begint om 16.30 uur in de Groene of Willibrordkerken duurt een klein uur. Voorganger is ds. Rian Veldman; sopraan Barbara Wessel verleent haar medewerking, de PGO-cantorij zingt o.l.v. Pauline Verkerk, en Leonard Seeleman is de organist.
Bekende en minder bekende advent carols worden afgewisseld met de traditionele lezingen van de adventstijd.
De carols voor de gemeente zijn in het Nederlands, de koorstukken zijn in het Engels.
Een mooie manier om de weg naar kerst zingend te ervaren. Van harte welkom!
Toegang is gratis, deurcollecte bij de uitgang.

Senioren vieren samen kerst op 21 december

Een bijzonder kerstprogramma, bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. 14.30-17.30 uur in het Dorpscentrum; welkom vanaf 14.15 uur. Ontvangst met koffie/thee. Daarna een korte liturgie. Muzikale bijdrage van een pianist en natuurlijk ook, al meer dan 40 jaar, van Cappella pro Cantibus. We besluiten met een hapje en een drankje. Dus geef u op, alleen of samen met uw partner, vriend of buren.
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan voor vervoer worden gezorgd. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden uiterlijk 14 december bij:
Wil Kwestro, 06 3083 6509, Email, of bij
Anneke van Rijn, 071 517 64 60, Email

De Kaartenactie van Kerk in Actie

Advent 2022 ‘vergeet ze niet’: geef vluchtelingkinderen een stem! We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen en hun ouders willen we niet vergeten. Daarom collecteren we voor hen in de adventstijd. Maar u kunt meer doen. U kunt tot 15 december een kaart sturen naar politici in Den Haag, liefst van uw eigen partij. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem. Op kerkinactie.nl/vergeetzeniet leest u waar de kaart heen moet en welke tekst u daarop zou kunnen zetten.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Welkom in de familie!

Uitnodiging voor het grote kerstfamiliespel
Na twee magere jaren waarin we voor jullie een online kerstspel hebben gemaakt, willen we dit jaar weer uitpakken. We verlangen naar een bijzondere kerstavond in een volle Regenboogkerk waar we opnieuw een eigentijds kerstverhaal spelen. En bij dat kerstverhaal gaan we iedereen betrekken. Niet alleen de spelers, zangers, dansers en muzikanten op het podium, maar ook alle mensen in de zaal. Een flitsende pakjesbezorger rolschaatst door het spel en verbindt het publiek met de spelers op het podium. De hele familie is welkom: dit kerstspel is geschikt voor alle leeftijden. We verwelkomen jullie graag allemaal op zaterdag 24 december.
De kerstspelmakers Aaldert, Marcel, Margreet, Paola, Pauline, Renée, Richtsje en Anja

Oproep familierecepten

Voor kerstavond staat er dit jaar een geweldig ‘spel in een spel’ in de steigers, dat in de Regenboogkerk zal plaatsvinden. Er wordt al druk georganiseerd, gebouwd en binnenkort ook gerepeteerd. Welkom in de familie! heet het kerstspel. De kerstspelmakers vinden het leuk als we een boekje met familierecepten uit de gemeente samenstellen, waarmee we alle spelers, bouwers, technici, kortom alle betrokkenen, namens de PGO kunnen bedanken voor hun inzet. Hebt u een smakelijk familierecept en wilt u dat wel delen, dan kunt u dat opsturen naar Pauline Verkerk via Email. Als u er een foto van hebt is dat leuk, maar niet noodzakelijk. We zien uit naar uw bijdrage!
Namens de kerstspelmakers, Pauline Verkerk

OVERIG


Grote dankbaarheid

In de afgelopen jaren ben ik voor mijn werk uitgezonden naar de Filippijnen en naar China. Waar het project 3 jaren zou duren, is het door de covidpandemie en alle gevolgen daarvan, uitgelopen tot 5 jaren. Tot overmaat van ramp hield China vast aan reisbeperkingen en quarantaines, waardoor verlof erg moeilijk en alsmaar minder werd. Ik wil graag iedereen bedanken die in de afgelopen 2 jaren naar mijn echtgenote Trijnie heeft omgekeken; de hartelijke blijken van medeleven en steun hebben haar door deze lastige periode heen geholpen. Grote dank ook aan de mensen die de diensten opnemen en uitzenden via internet. Daardoor kon ik ‘live’ meekijken vanuit China, en bleef ik goed verbonden met onze gemeente en met ‘thuis’. Tot slot grote dank aan de Allerhoogste: voor een veilige repatriëring, en voor het zegenen van ons huwelijk met 35 jaren van liefde voor elkaar, en liefde voor Robin en Therese, die wij als baby’s mochten adopteren, opvoeden en begeleiden naar volwassenheid. Wij hopen dat jubileum op 17 december a.s. te vieren. Vanuit die dankbaarheid wensen wij u ook liefdevolle feestdagen toe!
Jaco & Trijnie Koelee

Mijn taalmaatje

Graag wil ik u iets vertellen over mijn taalmaatje, een vluchteling die in het AZC in Oegstgeest woont. Bij het ondersteunen van je maatje moet je vooral veel luisteren en vertellen wat het betekent om in ons land te kunnen leven en wonen. Het redelijk beheersen van de Nederlandse taal is het meest belangrijk. Ook is het belangrijk dat zij iets weten over onze omgangsvormen en gewoontes. Hij vertelt mij wat hij iedere dag meemaakt. Wat het betekent om met mensen uit verschillende culturen in het COA-gebouw samen te leven. Lees verder
Groen Benschop, lid van de DPO werkgroep voor vluchtelingen

Bericht van de taakgroep Diaconaat & Zending

Bij de taakgroep zijn vragen van gemeenteleden binnengekomen die (een deel van) hun energietoeslag graag zouden doneren. 
Kerk in Actie heeft speciaal voor dit doel de actie Samen tegen armoede in het leven geroepen. Wij wijzen u op de mogelijkheid om hieraan bij te dragen.
Meer informatie hierover leest u hier.
Rond deze tijd ontvangt u van de overheid twee keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Als u dit zelf niet nodig hebt, vragen we u vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen tegen armoede van Kerk in Actie. U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. Samen tegen armoede, of door op de rode button te klikken. Samen zijn we de kerk in Actie. Dank voor uw/voor jouw betrokkenheid! 

De voordelen van een periodieke gift

In januari gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start. Natuurlijk hopen wij dat alle leden weer een bijdrage willen leveren aan onze gemeente!
Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Lees meer…
De periodieke gift moet wel zijn vastgelegd in een (gratis) overeenkomst met de PGO.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dieneke van Os, penningmeester Email

Gezocht: verbindend leiderschap

Ben jij iemand die graag leiding geeft en dat talent wil inzetten tot opbouw van onze geloofsgemeenschap? Dan zoeken we jou! Lees meer
Reacties graag naar scriba Maureen van den Brink via Email


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Email
Lees meer

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 06 3370 0963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
Email of bel: 06 42 86 83 09
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters Stuur Email

Kerkelijk bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak.