Bloemen
De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Gerrit Vletter; en met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. van Til-Oostenrijk. De bloemen van de Regenboogkerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Birgit Gijzenij; en met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. Vossepoel; en met een hartelijke feliciatie naar dhr. en mw. Eegdeman-Weidema.

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Vandaag, 20 mei, Pinksteren: 9.45 uur: pinksterjubel, 10.00 uur: ds. Iris van der Heul, m.m.v. Regenboogcantorij. Volgende week, 27 mei, zondag Trinitatis: ds. Iris van der Heul.
3 juni, eerste zondag na Trinitatis: ds. Aart Verburg
10 juni, tweede zondag na Trinitatis: dhr. N.M.J. Binnendijk. Nico Binnendijk studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, naast zijn baan in de maatschappelijke hulpverlening; hij liep stage in onze gemeente.

Groene of Willibrordkerk
Vandaag, 20 mei, Pinksteren: 9.45 uur: pinksterjubel, 10.00 uur: ds. O.Th. Boonstra, m.m.v. Willibrordcantorij. Ds. Otto Boonstra is emeritus-predikant, woont in Leidschendam en is een bekende gastvoorganger in onze gemeente.
Volgende week, 27 mei, zondag Trinitatis: ds. Aart Verburg, viering Maaltijd van de Heer.
3 juni, eerste zondag na Trinitatis: ds. E.H. van der Weide, Warmond. Ds. Van der Weide was tot zijn emeritaat, vorig jaar, predikant van de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout (kerkgebouw De Witte Kerk).
10 juni, tweede zondag na Trinitatis: ds. Aart Verburg.

Kunst in de Regenboogkerk – Foto-expositie over Venetië Tot en met vandaag hangt een aantal foto’s van Venetië, o.a. van Monica Stuurop uit Noordwijk, in de Regenboogkerk. Dit naar aanleiding van het jubileumconcert van Cappella pro Cantibus op 21 april. De stad was vroeger het centrum van een machtige en welvarende republiek die wel La Serenissima werd genoemd. Veel Venetiaanse kunst, in de koormuziek en in de gebouwde omgeving, heeft de Bijbel als inspiratiebron. De foto’s geven vanuit verschillende invalshoeken een beeld van de spanning tussen het dagelijkse rumoer en uitingen van religie in de stad: uitersten van ‘ogenblik’ en ‘eeuwigheid’, die op soms onwerkelijke wijze naast elkaar bestaan. Kunstcommissie Regenboogkerk

 Jaarrekeningen 2017 – De concept jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf morgen, maandag 21 mei, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 071-517 5498 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de PGO-jaarrekening is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet stuur E-Mail. Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman stuur E-Mail.
Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk 2 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. Mirjam Huizer, Warmonderweg 2cm 2341 KV Oegstgeest; stuur E-Mail.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 7 juni zullen de reacties worden besproken en zullen de jaarrekeningen 2017 definitief worden vastgesteld.
Namens de Kerkenraad, M. Huizer, scriba

Kerkelijk Bureau gesloten – Het Kerkelijk Bureau is van pinkstermaandag 21 t/m vrijdag 25 mei gesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met penningmeester Thijs Breet (tel. 06-12554478) of e-mail penningmeester-cvk@pgoegstgeest.nl. De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 22 mei van 10.00-12.00 uur wel open. Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Filmavond: ‘After the Storm’Je kunt niet altijd worden wie je zou willen zijn. Soms loopt het leven anders dan je had gewild. Zo is privédetective Ryôta gokverslaafd. Zijn vrouw wil niets meer met hem te maken hebben en hij mag zijn zoontje Shingo niet meer zien. Alleen zijn oude moeder is een vast punt in zijn leven. Dan keren de kansen. Een hevige storm brengt ouders en kind samen. Opnieuw een indrukwekkend familiedrama van de Japanse regisseur Koreeda (‘Still walking’, ‘Like father, like son’) met een sterk slot. Dinsdag 22 mei, 19.30 uur, Dorpscentrum, Lijtweg 9. Zaal open: 18.45 uur. Kosten: € 6,- p.p. Nagesprek met Ronald da Costa

Vijf jaar Liedboek en verder – Op zaterdag 26 mei, vijf jaar na de introductie van het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’, organiseert de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied een liedboekdag voor iedereen die het liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt. Het programma vraagt een actieve deelname, dus breng uw liedboek mee! De dag begint om 10.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort en wordt om 15.30 uur afgesloten met een vesperviering. Kosten: € 10,-, inclusief lunch. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

Wie helpt bij onkruid trekken? – De herinrichting van het erf van de Regenboogkerk is afgerond, de beplanting slaat goed aan en het onkruid dus ook! Het is de bedoeling dat de planten in de toekomst de bodem bedekken, dan is er geen ruimte meer voor onkruid. Zover is het nog niet, onkruid trekken (dus niet schoffelen) is voorlopig nog nodig.
Ik ga aan de slag, om te beginnen zaterdag 26 mei van 15.00 tot 17.00 uur.
Wie helpt mij? Vele handen maken licht werk en na afloop is er een heerlijk, koud drankje! Aanmelden is leuk, maar gewoon komen mag ook! Graag tot de 26e, Ellen Kralt, stuur E-Mail

Week van de Begraafplaats – evenementen – In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseren het bestuur van Stichting Begraafplaats Groene Kerk en het College van Kerkrentmeesters PGO op zaterdag 26 mei een concert en op donderdag 31 mei een lezing in de Groene Kerk.
Beide evenementen beginnen om 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Zowel het concert als de lezing is gratis toegankelijk en inclusief koffie en thee in de pauze en een drankje na afloop. Meer informatie.
Rien van Elsacker, voorzitter Stichting Begraafplaats Groene Kerk, en Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor de kennismakingsavond met ds. Rian Veldman – Voordat ds. Rian Veldman intrede doet op zondag 8 juli, wil hij graag kennismaken met ons als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsavond met ds. Veldman op maandag 28 mei, 20.00 uur, in de Regenboogkerk.

Het wordt een informele avond waarop we onze inspiratie met elkaar delen in de geest van de nieuwe koers van de protestantse kerk. De scriba van de PKN, ds. De Reuver, vatte die als volgt samen: ‘Laten we weer naar de kern gaan: de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt en geïnspireerd wordt.’

Het programma van de avond zal er als volgt uitzien:

  • Opening
  • Ds. Rian Veldman stelt zichzelf voor
  • De zeven taakgroepen in onze gemeenten vertellen kort over welke activiteiten zij het meest inspirerend vonden, de laatste tijd
  • Onderlinge uitwisseling over: Op dat moment dacht ik: ja, dáárom ben ik blij dat ik lid ben van de kerk, van de PGO. Toen waren we kerk ‘zoals het bedoeld is’.
  • Pauze
  • Uitwisseling met ds. Rian Veldman
  • Afsluiting
  • Informeel napraten.

We hopen velen van u te mogen begroeten op 28 mei, zodat ds. Rian Veldman ‘een goede indruk’ kan krijgen van ons en wij van hem. En wij als gemeenteleden ook van elkaar! Mirjam Huizer, scriba

 

 


Wilt u reagerenop de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet– Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel. 06-26 15 66 18, of e-mail stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel. 517 59 98.
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstr. 54, tel. 5154283;
stuur E-Mail
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl.