Gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Maljers-Hofman en met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. W. van Hazel.

Informatie vieringen zondag 25 juli

Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf via internet te volgen, zie website. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt zich aanmelden via pgoegstgeest.nl of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, 071 517 54 98.
Slechts een beperkt aantal kerkgangers mag aanwezig zijn. Na sluiting van de inschrijving krijgt u bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

Zondag 25 juli, de zesde zondag van de zomer, ds. Niek Smit. Ds. N.C. Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.
Zondag 1 augustus, de zevende zondag van de zomer, ds. Gert Jan de Bruin, emeritus predikant uit Leidschendam. Gert Jan de Bruin is oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.
Zondag 8 augustus, de achtste zondag van de zomer, ds. Frans Bouwen. Ds. Bouwen – die in Voorburg woont – is als predikant verbonden aan de Nederlandse Protestants-oecumenische Gemeente rondom het meer van Genève (NPG). De NPG bestaat uit mensen van allerlei geloofsrichtingen, die hun geloof samen in de Nederlandse taal willen belijden. De NPG is ruim 65 jaar geleden opgericht door en voor Nederlanders die in Genève woonden en/of kwamen wonen. Aangezien de Nederlanders rond het meer zeer verspreid wonen, wordt er kerkdienst gehouden in de Temple de Commugny, in het canton Vaud. Ds. Frans Bouwen werkte na zijn studie theologie in Leiden, bij de Commissie Internationale Zaken van de Wereldraad van Kerken en de Conferentie van Europese Kerken te New York en Genève, en was in de jaren ‘80 hulppredikant oftewel vicaris in de Kloosterkerk, Den Haag. Zijn speciale aandacht is steeds uitgegaan naar het lot van vluchtelingen en de gevolgen van migratie.

Collecten zondag 25 juli

De eerste collecte is bestemd voor Straatpastoraat Leiden. Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de ménsen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een luisterend oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. straatpastoraat Leiden.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus. ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.
Wees welkom op woensdag 28 juli tussen 16.00 en 17.00 uur
De hosts

Herhaalde oproep autodienst

Het is heel fijn dat een aantal mensen heeft aangegeven chauffeur te willen zijn voor de autodienst. Dank daarvoor! In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten.
Misschien hebt u contact geprobeerd te krijgen met Tim Reedijk, maar is dat niet gelukt. Wegens vakantie is Tim tijdelijk niet bereikbaar geweest.
Om genoeg mensen in de pool te hebben, is er nog een aantal chauffeurs nodig! Ook beschikken we graag over een aantal reservechauffeurs.
U kunt zich nog steeds aanmelden bij Tim Reedijk, 071-517 54 43 .

Maureen van den Brink, scriba

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.
Buiten die uren is het verstandig om via de Email van het Kerkelijk Bureau of telefoon 06‑15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook mailen: Email
Namens het CvK, Fieke Sjoukes


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Lees meer…
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 071-517 22 49

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel: 06-428 68 309
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail