Gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente naar dhr. en mw. P.F.C. van der Hoeven – M. Heyink, en met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Fieke Sjoukes wegens haar grote inspanning voor onze PGO.

Informatie vieringen

Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf via internet te volgen, zie website. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt zich aanmelden via pgoegstgeest.nl of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, 071 517 54 98.
Slechts een beperkt aantal kerkgangers mag aanwezig zijn. Na sluiting van de inschrijving krijgt u bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

Groene of Willibrordskerk
Zondag 16 mei, Pasen VII ‘Exaudi’, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.
Zondag 23 mei, Pinksteren, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.
Zondag 30 mei, Drievuldigheidszondag, 10.00 uur: ds. Ad Alblas, viering Maaltijd van de Heer.

Uitnodiging voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een feestje? Of ben je al wat ouder en heb je zin om te helpen? Kom dan gezellig het pinksterfeest met ons vieren op zondag 23 mei! Wisten jullie al, dat Pinksteren de verjaardag is van de kerk?
We starten om 14.00 uur bij Willibrords Erf(naast de Groene Kerk) met een speurtocht.
Papa en/of mama mogen ook meelopen. Wij wandelen al speurend naar de Regenboogkerk. Daar gaan we met elkaar iets knutselen, er is muziek en natuurlijk is er ook een traktatie van de jarige kerk!
Om 16.00 uur kun je worden opgehaald in de Regenboogkerk, Mauritslaan 12.
Kom je ook? Jouw vriendje of vriendinnetje is ook van harte welkom. Lees meer…
Laat je vóór 15 mei even weten of je komt? Aanmelden graag via email aan Maartje stuur Email. Wij hebben er weer veel zin in!
Taakgroep Jeugd & Jongeren en leiding kindernevendienst

Collecten zondag 16 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Hulpfonds Oegstgeest. Dit fonds, een samenwerkingsverband tussen de burgerlijke gemeente en kerkgenootschappen uit Oegstgeest, is opgericht voor inwoners van ons dorp, die financieel in de problemen zitten. Het fonds verstrekt een eenmalige gift of lening.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Hulpfonds Oegstgeest.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Ook komende zondag, 16 mei, gaan we koffiedrinken na de viering. Via onderstaande link kunt u meedoen.
Koffiedrinken via Zoom
Meeting ID: 872 3639 8861
We hopen u weer digitaal te kunnen ontmoeten!
De koffieschenkers

Conceptjaarrekening 2020

De kerkenraad heeft onlangs de conceptjaarrekeningen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst.
De volledige conceptjaarrekeningen 2020 liggen van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak even een afspraak via 071-517 54 98 voordat u langsgaat. Lees verder…
Reacties op de conceptjaarrekeningen kunnen tot uiterlijk woensdag 2 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC Oegstgeest; Stuur Email
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending

GEEN Op adem komen in de GROENE KERK

Op woensdag 19 mei is er bij uitzondering GEEN Op adem komen in het Groene Kerkje, wegens het stemmen van het orgel.
Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Beroeping van een nieuwe predikant

Op 6 mei heeft de kerkenraad het definitieve profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. De beroepingscommissie heeft op die basis een advertentie opgesteld die volgende maand zal verschijnen op de PKN-website en in het blad Woord en Weg. Informatie over de vacature staat vanaf deze week op de website van de PGO. Het is mogelijk voor alle gemeenteleden om met persoonlijke suggesties voor een nieuwe predikant te komen. De sluitingsdatum voor de sollicitaties is 15 augustus. In september en oktober zullen de selectie gesprekken plaatsvinden, en eind oktober hoopt de commissie met een voordracht te komen. Het is de bedoeling dat de nieuwe predikant per 1 januari 2022 in onze gemeente zal beginnen. 
Hans Hogerzeil, voorzitter beroepingscommissie

Opbrengst Actie Kerkbalans 2021

Begin dit jaar hebben we alle gemeenteleden benaderd voor een bijdrage aan onze kerk in het kader van Actie Kerkbalans. Bijna 700 leden hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 238.484 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!

De uiteindelijke resultaten zijn helaas bijna 10.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 100 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds. U kunt ook contact opnemen per mail stuur Email of per telefoon 06 11 39 72 40. Met elkaar maken we het werk van onze kerk mogelijk. Ook uw bijdrage is daarbij nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging. 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord 

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.
Buiten die uren is het verstandig om via de mail Kerkelijk bureau of telefoon 06‑15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook mailen op stuur Email
Namens het CvK, Fieke Sjoukes

De Glind, Nederland – Rudolphstichting

Naast de twee buitenlandse projecten die we de komende twee jaar steunen, hebben we voor dit jaar een binnenlands project gekozen waaraan we extra aandacht en financiële ondersteuning geven.
Dit is een Kinderen in de Knelproject van Kerk in Actie: een stabiel thuis voor kinderen in Nederland! Lees meer…
Ineke Ravensbergen


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Lees meer…
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 06-33700963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:06-428 68 309
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail