Bloemen
De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevr. Wim en Margriet Bouwman.
De bloemen van de Regenboogkerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. F. Lagas.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Vandaag, 22 oktober:ds. A.C. Kooijman. Arie Kooijman is geestelijk verzorger in het Alrijne Ziekenhuis.
29 oktober:ds. Aart Verburg m.m.v. Willibrordcantorij;
gedachtenis overledenen en viering Maaltijd van de Heer.
16.30 uur:Requiemconcert door Cappella pro Cantibus,
toegang gratis, collecte aan de uitgang.
Zondag 5 november:ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag-Scheveningen, emeritus.

Regenboogkerk

Vandaag, 22 oktober:ds. H.C. Pasterkamp. Ria Pasterkamp is geestelijk verzorger in het Leids Universitair Medisch Centrum.
29 oktober:ds. Iris van der Heul, m.m.v. Regenboogcantorij; gedachtenis overledenen.
Zondag 5 november:ds. Aart Verburg, scholendienst

Inspiratie op zondag – ‘Stenen hebben hun verhaal’
In de Bijbel spelen stenen in diverse verhalen een rol. Een bijeenkomst met een kort verhaal, eigen overdenking, muziek en samenzang o.l.v. Katrijne Bezemer, theoloog en historicus; zij was geregeld gastpredikant bij de VVP. Zondag 29 oktober, 15.00-16.30 uur,in het Dorpscentrum.

Requiemconcert
Cappella pro Cantibus o.l.v. Rens Tienstra, m.m.v. Wilma Pistorius, cello. Zondag 29 oktober, 16.30 uur, Groene kerk. In het Requiemconcert van dit jaar presenteert Cappella pro Cantibus repertoire uit het Engeland van de late 19e en vroege 20e eeuw.
De bekende componist Edward Elgar schreef een flink aantal vocale werken, variërend van simpele Part Songs tot complexere motetten, waarvan we er twee presenteren: ‘They are at rest’ en ‘Lux aeterna’. Daarnaast klinkt, passend in de sfeer van Allerzielen, een deel uit zijn beroemde celloconcert, uitgevoerd door celliste Wilma Pistorius.
De vroeg-20e-eeuwse William Harris is in Nederland vrij onbekend. Hij staat als componist geheel binnen de Engelse koortraditie. Zijn muziek kenmerkt zich door een grote rijkdom en volheid van klank, mogelijk gemaakt door meerkorigheid. Van Harris zingen we de dubbelkorige motetten ‘Faire is the Heaven’ en ‘Bring us, O Lord God’ en het vierstemmige ‘Holy is the True Light’.
Van de vooraanstaande Amerikaanse koorcomponist Randall Thompson vertolkt het koor ‘The Best of Rooms’ en zijn zeer bekende ‘Alleluia’.
Vaste bezoekers van deze concerten zullen zich misschien nog de uitvoering van Peter Sculthorpe’s ‘Requiem for Cello Alone’ (1979) herinneren, inmiddels alweer vijf jaar geleden. Dit lyrische werk loopt ook nu als een rode draad door de uitvoering en heeft gregoriaanse requiemgezangen als uitgangspunt.
Dit concert is een activiteit van de Protestante Gemeente Oegstgeest.
Toegang gratis, collecte bij uitgang. www.cappellaprocantibus.nl

Interkerkelijke Ontmoetingsochtend voor Vrouwen
Het thema is Oog voor elkaar? – Hoe maak ik het verschil. Er zijn geen pasklare antwoorden, maar wel voorbeelden uit de Bijbel. Je bent van harte welkom om te komen luisteren naar een toespraak van Marina de Velde en er met elkaar over door te praten.
Woensdag 8 november, 9.00-11.15 uur, Rehobothkerk, Lijtweg 1, Oegstgeest. Crèche aanwezig.
Er is een collecte voor onkosten, incl. een goed doel.
Voor informatie: Bastie Peeman, tel. 517 30 22

Noodoproep!!!
De commissie van ontvangst van de Regenboogkerk teert in. Er hebben mensen om verschillende redenen moeten afhaken. Ons bestand is al aardig op leeftijd. Het zou fijn zijn er mensen bij te hebben en misschien wat jongere. Hoe meer mensen, hoe minder dienst er gedaan behoeft te worden; ons streven is 1x in de zes weken. Wat wordt er van u verwacht? Ontvangen bij de deur, uitreiken liturgie en liedboek, collecteren tijdens de dienst en na de dienst koffie schenken; dus gastheer of -vrouw zijn. Wie zou onze gelederen willen komen versterken?
Aanmelden bij Sietske Maandag, tel. 517 20 24 of mail naar j.maandag@ziggo.nl

Collectebonnen bestellen nu nog makkelijker!
Giften aan de kerk zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw giften worden afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen. Dat levert een belastingvoordeel op van tenminste 36% van de gift en in veel gevallen nog meer. Een van de voorwaarden voor die belastingaftrek is dat u die giften moet kunnen aantonen. En dat kan niet bij contante giften in de collectezak: u krijgt daar immers geen kwitantie voor. Daarom wijs ik u graag op de mogelijkheid om ook uw bijdragen aan de kerkcollectes aftrekbaar te maken door gebruik te maken van collectebonnen. Met collectebonnen kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Collectebonnen kunnen via internet worden besteld. Ga naar www.pgoegstgeest.nl/wetenswaardig/collectebonnen en ontdek het gemak waarmee u collectebonnen bestelt, betaalt en thuis laat bezorgen.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Periodieke gift
Gemeenteleden die regelmatig een financiële bijdrage aan de PGO geven, kunnen dat vastleggen in een overeenkomst, zodat de bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de kerk worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Op de PGO-website vindt u uitgebreide informatie over de regeling en overeenkomstformulieren voor Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters


Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel. 517 10 36 of 06-26 15 66 18, of e-mail stuur E-Mail
Website PGO – Op de geheel vernieuwde website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel. 517 59 98.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, Dorpsstr. 54, tel. 5154283;
stuur E-Mail  cc aan: rsmit54@ziggo.nl.
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl.