lees de gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Fieke Sjoukes, dhr. Chris van der Oord en dhr. Cor de Jong.

Informatie vieringen

Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via Kerkomroep.nl (geluid) of Kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid), zie website van de PGO.

Regenboogkerk
5 juli, de derde zondag van de zomer, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.
12 juli, de vierde zondag van de zomer, 10.00 uur: ds. Iris van der Heul.
19 juli, de vijfde zondag van de zomer, 10.00 uur: ds. Iris van der Heul, viering Maaltijd van de Heer.
26 juli,dezesde zondag van de zomer, 10.00 uur: ds. Aart Verburg.

U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren en bekijken via Kerkomroep Regenboogkerk en Bekijk de dienst 

Komt u ook weer naar de kerk?

Vanaf 5 juli komen we als PGO weer samen in de Regenboogkerk. Ook de kindernevendienst gaat weer van start. Uiteraard alles onder de voorwaarden die nog steeds gelden met het oog op het coronavirus. We zijn blij om steeds meer gemeenteleden in de kerk te kunnen ontmoeten en gezamenlijk de eredienst te vieren. Komt u ook weer?
Voor de diensten in de Regenboogkerk kunt zich bij voorkeur hier aanmelden . Als u geen beschikking hebt over een computer, kan dit ook telefonisch via het Kerkelijk Bureau. Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de dienst van maandag tot vrijdag 15.00 uur. Uiterlijk zaterdag krijgt u dan bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn. Bij gezondheidsklachten blijft u uiteraard thuis; binnen en buiten de kerk houden we 1,5 meter afstand tot andere gemeenteleden, tenzij u tot hetzelfde huishouden behoort. Samenzang en koffiedrinken na afloop van de dienst doen we voorlopig nog niet. Meer informatie over de gang van zaken rond de eredienst leest u in het protocol. De diensten zullen uiteraard net als nu ook op afstand te volgen zijn via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.
Wij hopen elkaar binnenkort te mogen ontmoeten!
Namens de kerkenraad, Marien den Boer

Zomerserie ‘Vensters op God’

Zondag 5 juli is de tweede viering in onze zomerserie ‘Vensters op God’. Deze keer als thema: Ieder mens als venster op God?!. We staan stil bij de teksten over de schepping van de mens als beeld en gelijkenis van de Schepper. Wat betekent deze tekst in onze tijd met de discussies rondom Black Lives Matter? In deze week waarin we de afschaffing van de slavernij (Keti Koti – de ketenen verbroken) gedenken?
De tweede tekst is een tekst van Paulus over het menselijk tekort, hij ontdekt in zichzelf de wetmatigheid dat het kwade zich aan hem opdringt, ook al wil hij het goede doen. Bijna niemand zal zichzelf racist noemen, maar toch zijn we verstrikt in oude patronen. Racisme is zonde. Het is goed daarbij stil te staan. ‘I once was blind, but now I see’ zingt het lied Amazing grace waarnaar we zullen luisteren.
ds. Rian Veldman

Collecte zondag 5 juli

Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat:
Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen kort voor de zomervakantie verrast met een vakantietas vol leuke spulletjes. In 2019 hebben 165 protestantse gemeenten in Nederland meegedaan met de actie Vakantietas.
► Uw gift is welkom via de kerkgeldapp of op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. KerkinActie o.v.v. ‘actie Vakantietas’.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de kerkgeldapp.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus (Mission Aviation Fellowship) kunt u overmaken naar de zendingsrekening van de PGO: NL94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF of via de kerkgeldapp.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Van de Kindernevendienst

We gaan weer starten met de kindernevendienst! 
Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, kunnen we als leiding opnieuw kindernevendienst aanbieden tijdens de kerkdienst. En dat gaan we zeker doen, want we kijken er al een tijd naar uit om jullie weer te zien. We hebben om die reden ook besloten om tijdens de zomerstop zelfs extra kindernevendienst aan te bieden. Dus kunnen jullie ook in de zomer met leeftijdgenootjes in de eigen ruimte luisteren naar Bijbelverhalen, filmpjes kijken, spelletjes doen en verwerkingen maken. Misschien weten jullie zelf wel heel leuke dingen om met elkaar te doen! Dat horen wij dan graag.
De (extra) zondagen tijdens de zomer waar we kindernevendienst aanbieden, zijn: 5, 12 en 19 juli en 16, 23 en 30 augustus. Schrijf ze vast in je agenda!
Deze zondag, 5 juli, nemen we helaas ook afscheid van een van jullie. Stijn van der Plas gaat de kindernevendienst verlaten. Natuurlijk nemen we niet echt afscheid, want we zien Stijn graag terugkomen in de jeugdkapel. Maar we zetten Stijn deze zondag wel even extra in de aandacht. Wil je daarbij zijn, meld je dan (via je ouders) aan voor deze kerkdienst (dat moet wegens de coronamaatregelen). Als je kleine broertje of zusje meekomt, geen probleem, want er is ook weer oppas geregeld. Tot zondag allemaal!
De leiding van de kindernevendienst

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Ook komende zondag, 5 juli, gaan we koffiedrinken na de viering. 
Geert ter Horst is de host. Via onderstaande link kunt u meedoen.
virtueel koffiedrinken
Meeting ID: 872 3639 8861
We hopen u weer digitaal te kunnen ontmoeten!
De koffieschenkers

Online informatieavond (re)organisatie van het pastoraat

Per september 2020 zal er in de PGO een nieuwe situatie ontstaan. De afgelopen jaren is de PGO van drie wijkgemeenten geworden tot één gemeente, met twee kerken en drie predikanten. Pastoraal was de gemeente opgedeeld in drie pastorale secties. Met het vertrek van ds. Aart Verburg gaat de PGO verder als een gemeente met twee predikanten. Dat vraagt om een herbezinning op pastoraat, zoals het nu is georganiseerd.
Tot nu toe was de opzet om de gemeente pastoraal ‘dekkend’ te organiseren met contactpersonen en hun eigen wijk. Zij brengen ook verjaardagskaarten langs bij gemeenteleden boven de 80 jaar. Met de vergrijzing van de gemeente wordt het steeds moeilijker om zo’n territoriale dekking te bemensen. Met het trekken van nieuwe sectiegrenzen ligt er ook een voorstel voor een nieuwe opzet voor het pastoraat in de PGO. We willen gaan werken in teams. Deze opzet willen we graag aan u presenteren en met jullie bespreken.
In verband met de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus, komen we online samen op woensdagavond 8 juli om 20.00 uur via Kerkdienstgemist.nl en via Zoom.
Klik hier om deel te nemen via Zoom, Meeting ID: 875 7128 9466
We hopen op een inspirerende avond en een frisse start van het pastorale werk in het nieuwe seizoen.
Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Iris van der Heul,06-1919 4804, stuur E-Mail
ds. Rian Veldman, 06-1427 3013, stuur E-Mail

Opnieuw een uitnodiging om te komen ‘proefzitten’

Eind april hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting van de Groene Kerk en de achtergrond daarvan. In de maand mei is er gelegenheid geweest om te komen ‘proefzitten’ op banken die een deel van de stoelen zullen vervangen. Voor het overige deel van de huidige stoelen hebben we nieuwe stoelen op het oog. Dit in verband met de veiligheidseisen en het vergroten van het zitcomfort. Er is in dat kader een voorselectie gemaakt van stoelen op basis van een aantal criteria. Graag willen wij u hierbij uitnodigen om deze stoelen te ‘ervaren’ in de periode van 23 juni tot 17 juli. Wegens de verbouwingswerkzaamheden in de Groene of Willibrordkerk en op Willibrords Erf, is besloten de stoelen op te stellen in de Regenboogkerk. Ook deze keer ligt er een enquêteformulier klaar met vragen, waarop u de verschillende stoelen kunt waarderen. Wij nemen uw feedback zo goed als mogelijk is, mee in de uiteindelijke afweging en keuze. Voor het ‘proefzitten’ kunt u een afspraak maken via het Kerkelijk Bureau (tel. 517 54 98). Er kan dan worden gezorgd voor voldoende spreiding van bezoek en afstemming op overige activiteiten. We hopen dat u in de gelegenheid bent om langs te komen, en stellen uw mening zeer op prijs.
Marianne Smit, secretaris CvK

Zondag 19 juli vieren we de Maaltijd van de Heer

Met het versoepelen van de regels om besmetting met en verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, kunnen we elkaar gelukkig steeds vaker weer in levenden lijve zien.
Zo kunt u ook weer naar de kerk en kunnen we ook weer sinds maanden de maaltijd van de Heer vieren met elkaar. Daarbij nemen we de regels van het RIVM nog steeds in acht, zodat u zeker kunt zijn van veilig kerkbezoek.
Voor een veilige gang van zaken tijdens een avondmaalsviering hebben we besloten terug te grijpen op een oud kerkelijk model.
In vroeger tijden werd het tafelgebed uitgesproken, waarna de ambtsdragers brood en wijn deelden. Daarna klonken de woorden Missa est. Daarmee werd aangegeven dat de viering ten einde was. Het woord Missa komt van het Latijnse mittere, dat heenzenden betekent, al werd het vaak vertaald als: het offer is voltrokken.
Wegens de veiligheid, de lengte van de dienst en met het oog op de privacy hebben we ervoor gekozen om de maaltijd in deze tijd van maatregelen ook op deze manier te vieren.
Wanneer brood en wijn door de ambtsdragers is gedeeld, zal de zegen worden uitgesproken en zal er muziek klinken. Thuis kunt op dat moment zelf ook de maaltijd vieren met brood en wijn. Na de muziek zal de uitzending op kerkdienstgemist.nl (of kerkomroep.nl) worden afgesloten. Vervolgens zal de maaltijd van de Heer worden gevierd door wie in de kerk zijn. Gemeenteleden worden uitgenodigd aan de avondmaalstafel om brood te nemen en een bekertje wijn. Ze nemen dat tot zich, zetten het bekertje terug op een aangewezen plek, lopen door naar de uitgang en verlaten de kerk. Zo hoeven ze niet opnieuw hun plaats te zoeken en wordt beweging tot een minimum beperkt.
Deze opzet is anders, maar wel veilig. Ik hoop u van harte op 19 juli te treffen rond het Woord en de tafel van brood en wijn.
Wilt u zich aanmelden via (bij voorkeur) de website? Als u geen beschikking hebt over een computer, kan dit ook telefonisch via het Kerkelijk Bureau. Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de dienst van maandag tot vrijdag 15.00 uur. Uiterlijk zaterdag krijgt u dan bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn. Bij voorbaat dank.
Namens alle betrokkenen bij de dienst van 19 juli,
Iris van der Heul

Verkoop van de originele ‘knopstoelen’ uit de Groene of Willibrordkerk

Als gevolg van de herinrichting zijn de zogenaamde ‘knopstoelen’ uit de Groene of Willibrordkerk nu te koop. Graag willen wij deze stoelen als eerste aanbieden aan gemeenteleden van de PGO. De stoelen zijn altijd goed onderhouden, er is zorg besteed aan het houtwerk en aan de zittingen. Ze zijn een blijvend en waardevol aandenken aan de GWK. De opbrengst van de verkoop van de stoelen zal worden aangewend voor de investering in een modern mediasysteem in zowel de Groene Kerk als in de Regenboogkerk. Hierbij kunt u denken aan camera’s ter ondersteuning van onlinediensten, maar ook aan beeldschermen die op verschillende manieren in een dienst kunnen worden gebruikt. Het richtbedrag voor een standaard ‘knopstoel’ is € 25,-. Het richtbedrag voor een knopstoel met leuning is €40,-.  Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u mailen E-mail of telefonisch contact opnemen 06-250 75 275.
Marianne Smit, secretaris CvK

Verwijzing naar de website – ‘Onderhoudswerkzaamheden’

Mogelijk hebt u het al gezien op de website van de PGO: sinds vorige week staat er onder de kop ‘Wetenswaardig’ een pagina onderhoudswerkzaamheden PGO.
Wanneer er wat te delen valt, worden op die pagina foto’s en filmpjes geplaatst, waarop de werkzaamheden die vanaf januari worden verricht aan de gebouwen van de PGO, in beeld worden gebracht. U kunt de foto’s aanklikken voor een vergroting, en de filmpjes brengen de werkzaamheden in de Groene Kerk en Willibrords Erf heel dichtbij.
Marianne Smit, secretaris CvK

Contact met de predikanten, bijv. na de dienst

Vanaf half maart hebben we ons als predikanten gehouden aan de voorschriften van de overheid om zo min mogelijk bij mensen op bezoek te gaan. 
Als het nodig was, deden we het wel. En alleen na een afspraak en bij wederzijds welbevinden! We hielden ons daarbij aan de voorschriften voor hygiëne en de 1,5 meter afstand. Nu we met de versoepeling weer iets ruimer op bezoek kunnen gaan, doen we dat graag. We houden ons daarbij aan de nog steeds geldende voorzorgsmaatregelen. U weet ons wel te vinden via telefoon of e-mail (zie OKe of de website PGO). Wij zijn heel blij met de mogelijkheid om elkaar te spreken via Zoom-koffiedrinken na de kerkdienst. We krijgen ook meer dan voorheen reacties op de kerkdiensten, per telefoon, via Whats App en e-mail. Dat versterkt het gevoel van onderlinge verbondenheid enorm. Omdat we als predikanten na het voorgaan in de dienst op zondag ook zoveel mogelijk proberen mee te doen met Zoom-koffiedrinken, ontvangen we telefonische reacties het liefst op maandag.
Namens de collega predikanten, ds. Aart Verburg


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar Marianne Noordijk, E-Mail

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren en bekijken via Kerkomroep Groene Kerk en Bekijk de dienst