Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. en mw. Tiesma-van der Werff; en met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Ieneke Nauta-van Dijk

Informatie vieringen

Vanaf de maand april t/m september worden de zondagse erediensten in de Groene Kerk gehouden; in de Regenboogkerk zijn dan geen diensten. Ook met Pinksteren, is er één viering, in de Groene Kerk.

Groene of Willibrordkerk
Vandaag, 19 mei,Pasen V, zondag Cantate: ds. Iris van der Heul, diaconale dienst.
Om 16.30 uur:Evensong door Cappella pro Cantibus o.l.v. Rens Tienstra, organist: Cor de Jong, liturg: ds. Rian Veldman.

Volgende week, 26 mei, Pasen VI, zondag Rogate: ds. Rian Veldman, viering Maaltijd van de Heer.
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur:ds. Iris van der Heul.
2 juni,Pasen VII, zondag Exaudi: ds. Aart Verburg.
9 juni, Pinksteren,9.45 uur:pinksterjubel,10.00 uur:ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij.

Weten waar je aan begint… Over de kerkdienst
In de komende maanden staat er in de Gemeenteberichten elke week een mini-artikel over een onderdeel in de orde van onze zondagse eredienst. De ‘Orde van Dienst’ laat zien hoe we de ontmoeting tussen God en mensen vieren, met alles wat daarbij komt kijken. In onze toelichtingen proberen we het verhaal achter de volgorde en de onderdelen te laten zien. Er zit een ‘wereld’ achter.
De artikelen kunt u hier terugvinden.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

Vandaag: de zegen

Na de gebeden gaan we staan voor het zingen van ons slotlied. Dan spreekt de predikant de zegen uit. Zegenen betekent: iemand het goede toezeggen, met de kracht waardoor de wens ook werkelijkheid wordt (bene dicere = het goede toezeggen, benedictus = gezegend). Voor de zegen zijn diverse bewoordingen mogelijk. Er is de klassieke priesterzegen uit Numeri 6,24-26 ‘Moge de Here u zegenen en behoeden / beschermen…’ of een zegenwens van Paulus (II Korintiërs 13,13): ‘De Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met jullie allemaal’.

Er zijn veel klassieke en eigentijdse verwoordigen van de zegen. De predikant die de zegen uitspreekt, maakt met zijn of haar handen een zegenend gebaar. Bijvoorbeeld om uit te drukken dat de zegen over ons wordt uitgesproken, of vooral doorgegeven (gespreide vingers laten de zegen van God door…) of dat de zegen in de naam van God wordt gegeven. En als God zo spreekt, is ons antwoord: ‘Amen’, laat het zo zijn! Dat wij door God gezegend worden en dat wij elkaar en anderen tot een zegen zijn.

Filmavond: Miele
Irene woont langs de kustlijn van Rome. Ze laat haar vriend en ouders in de waan dat ze studeert, maar in werkelijkheid haalt ze onder de naam Miele slaapmiddelen uit Mexico om terminaal zieken vredig te laten sterven. Tot ze Grimaldi ontmoet, een oude man die wil sterven, maar fysiek gezond is. Irene beseft dat ze dat niet wil, maar ze heeft hem het middel al gegeven. Er groeit een band tussen de twee die tot elkaar veroordeeld zijn. Actuele vragen komen boven: wat betekent kwaliteit van leven? Wat verbindt ons en in hoeverre zijn wij autonoom in zaken van leven en dood? Hoe ga je om met euthanasie? Een indringende film van Valeria Golino, gezien vanuit het gezichtspunt van de hulpverlener. Knap acteerwerk. Won vele prijzen.
Dinsdag 21 mei, 19.30 uur, grote zaal Dorpscentrum, Lijtweg 9. Toegang: € 6,-. Zaal open vanaf 18.45 uur. Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa

Bericht van overlijden
Op zondag 12 mei is dhr. Johan de Groot overleden op de leeftijd van 86 jaar. Kapper De Groot was een meelevend lid van onze gemeente. Hij was o.a. ouderling en jarenlang penningmeester van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Oecumene). Hij had veel mooie verhalen die hij mooi kon vertellen. Op 4 juli vorig jaar verhuisde hij met zijn vrouw Greet van de Nassaulaan naar Enkhuizen. Rond de jaarwisseling kreeg ik een kaart met de tekst: ‘De broosheid van het leven komt je tegemoet…’ In maart schreef ik nog een brief naar Johan en Greet. Johan was lid gebleven van de PGO. Op zaterdag 18 mei is hij in Enkhuizen begraven. Ds. Aart Verburg

Kerkelijk Bureau
De ledenadminsitratie is in elk geval op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Voor een bezoek aan het Kerkelijk Bureau buiten die tijden doet u er verstandig aan van tevoren een afspraak te maken.
College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes

Dorpsstraat weer gedeeltelijk toegankelijk
Vanaf 30 april jl. kunnen voetgangers en fietsers weer door de Dorpsstraat de Groene Kerk en begraafplaats bereiken. Voor gemotoriseerd verkeer gaat het waarschijnlijk nog wel een jaar duren.


Wilt u reageren?

Vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
Kerkomroep – U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl