De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Trijnie Koelee.

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Vandaag,
de vierde zondag van de herfst: ds. Rian Veldman.
Volgende week, 21 oktober, de vijfde zondag van de herfst: ds. Iris van der Heul.
28 oktober, de zesde zondag van de herst: ds. Iris van der Heul, Maaltijd van de Heer. 4 november, Allerheiligen, gedachtenis overledenen: ds. Iris van der Heul, m.m.v. PGO-cantorij.

Groene of Willibrordkerk Zaterdag 3 november, 20.15 uur: Allerheiligen-concert door Cappella pro Cantibus.
4 november, Allerheiligen, gedachtenis overledenen: ds. Aart Verburg en ds. Rian Veldman; viering Maaltijd van de Heer.

Van oktober t/m maart zijn er geen zondagochtenddiensten in de Groene of Willibrordkerk; de diensten worden gehouden in de Regenboogkerk. Op 4 november (‘Allerheiligen’/gedachtenis overledenen) en op 24 en 25 december (kerstfeest) zijn er ook diensten in de Groene Kerk. 

Rachmaninoff, Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos – De PGO en het kamerkoor Cappella pro Cantibus hebben al heel wat jaren een fraaie traditie van het organiseren van uitvoeringen rondom Allerzielen. Requiems, klaagzangen en gedachteniscomposities van vroeg gregoriaans tot en met hedendaagse wereldpremières werden daarbij tot grote waardering uitgevoerd. Cappella pro Cantibus brengt dit jaar een meesterwerk van de Russische koormuziek ten gehore: de Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos van Sergej Rachmaninoff (1873-1943), het ietwat ondergewaardeerde zusje van zijn meer bekende ‘Vespers’. In dit werk worden ingetogen – en vooral diepe – Russische klanken afgewisseld met uitbundige achtstemmigheid. Een vocaal monument dat niemand onberoerd zal laten in een prachtig requiemconcert om uw dierbaren te gedenken. Cappella pro Cantibus voert het geheel a capella uit in sfeervol kaarslicht onder leiding van Rens Tienstra (o.a. dirigent bij de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem). Zaterdag 3 november, 20.15-21.15 uur, Groene Kerk. Toegang gratis (uitgangscollecte). lees meer

Lotgenotengroep Partnerverlies – Het verlies van je partner is een ingrijpende gebeurtenis: er is geen gezamenlijke toekomst meer. Je staat er nu alleen voor en dat kan een wirwar van gevoelens met zich meebrengen. Hoe kun je leren leven mét dit grote verlies en wat betekent dit voor je geloof? Dit voorjaar zijn we een lotgenotengroep gestart voor mensen die hun partner zijn verloren. Het delen met lotgenoten kan fijn zijn door (h)erkenning van elkaars verhalen. Omdat we hebben gemerkt dat het beantwoordt aan een behoefte, willen we dit najaar een tweede serie dinsdagmiddagen organiseren: 6, 13 en 27 november en 4 december. In 2019 op 8, 15, 22 en 29 januari. Het minimum aantal om te starten is 6 personen, het maximum is 10. We ontmoeten elkaar in de achterruimte van de Regenboogkerk van 14.00-16.00 uur. Wij zullen zorg dragen voor o.a. de veiligheid en vertrouwelijkheid.
Je kunt je aanmelden bij Nelleke van der Oord tel: 071-515 56 20 of email: chris.nelleke@ziggo.nl. Na aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bekijken of deze groep op dit moment passend is. Wij hopen je binnenkort te ontmoeten. Nelleke van der Oord en ds. Iris van der Heul

Wil je meedoen met het kerstspel? – Ieder jaar schrijven we een nieuw kerstspel, geïnspireerd op het aloude kerstverhaal waaraan we een eigentijdse draai geven. Met een grote groep vrijwilligers brengen we het kerstspel tot leven. We maken onze eigen decors, schilderen en klussen, verzamelen passende kleding en rekwisieten, bouwen licht en techniek op en breken de boel weer af, nadat we een daverend optreden hebben gehad op kerstavond. Dit jaar schrijven we een modern kerstsprookje. Het speelt zich af in een paleis en heeft alle ingrediënten in zich om voor veel hilariteit, spanning en ontroering te zorgen. Van een ontgoochelde koningin-moeder tot een stotterende lakei, van een groep uitgelaten koningskinderen tot een romantische troonopvolger. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te doen. Dus als je zin hebt om een rol te spelen, te dansen, zingen of figureren, dit is je kans! En als je jezelf niet op het podium ziet, wil je misschien wel komen klussen, schilderen of technische ondersteuning bieden? En nog een speciaal verzoek voor alle ouders die een kindje verwachten of net een kindje hebben gekregen: we zijn nog op zoek naar het ‘echte’ kerstkind. De meest bijzondere rol in ons kerstverhaal. Wie wordt het kerstkind van 2018? We repeteren op de volgende dagen in de Regenboogkerk: zondag 18 november 18.00-19.30 uur (leesrepetitie); zondag 25 november, 2 december en 9 december 18.00-19.30 uur; zondag 16 december 12.00-15.00 uur (doorlooprepetitie); zondag 23 december 14.30-18.00 uur (generale repetitie). Maandag 24 december: kerstspel. Iedereen is welkom om mee te doen. Van jong tot oud. Geef je op bij Nelleke van der Oord via chris.nelleke@ziggo.nl

Carols zingen op kerstavond – Vóór aanvang van het kerstspel op kerstavond zingt een groep enthousiaste zangers altijd een aantal Carols voor de deur van de kerk om alle bezoekers alvast in kerstsfeer te brengen. De deur van de kerk gaat om 18.30 uur open. Een kwartier daarvóór beginnen wij al met zingen om mensen buiten te verwelkomen. Een sfeervolle start van de kerstdagen! Heb je zin om mee te zingen? Dat kan! De Carols worden gerepeteerd op maandag 10 december van 20.30-21.30 uur, op zaterdag 15 december van 16.00-17.00 uur en op maandag 17 of dinsdag 18 december van 20.00-21.00 uur. De repetities vinden plaats in de achterruimte van de Regenboogkerk. Het is handig om in ieder geval één of twee van de repetitiemomenten aanwezig te zijn. Omdat we graag willen inschatten of we de Carols drie- of vierstemmig kunnen zingen, zou het fijn zijn als je je vóór 3 december kunt aanmelden. Aanmelden kan bij Pauline Verkerk, stuur E-Mail of bel tel: 071-517 36 22.

Hulpkosters gevraagd! – ‘Als we allemaal een (kleine) taak oppakken in onze gemeente versterken we de onderlinge banden en besparen we nog kosten ook’. Om de koster te ontlasten en ook een zondag vrij te geven, hebben we hulpkosters nodig. Als hulpkoster word je eens in de zoveel tijd ingeroosterd voor de kosterwerkzaamheden in en rond de zondagse eredienst. Hiertoe behoort o.a. het klaarmaken van de kerkruimte voor de zondagse eredienst en het optreden als gastvrouw/-heer voor onze gemeenteleden. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar in overleg met onze koster Dirk Jan de Ruijter jr. Het vraagt niet heel veel tijd, is leuk om te doen en wordt bijzonder gewaardeerd. Dirk Jan zal je de ‘kneepjes van het vak’ leren en er is ook een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en de werking van apparaten. Ook zijn er altijd mensen aanwezig die je kunnen ondersteunen om er samen iets moois van te maken. Hoe vaak ben je nodig? Dit zal in principe ongeveer 1x per 2 à 3 maanden zijn, afhankelijk van de grootte van de poel van hulpkosters. Daarnaast is het natuurlijk afhankelijk van je eigen wens. Hoeveel tijd ben je kwijt? Wanneer je dienst hebt: ongeveer 4 uur. Daarnaast heb je 1 keer per jaar een BHV-trainingsdag, georganiseerd door de PGO. Wie is mijn aanspreekpunt? Wil je meer weten? Onze koster Dirk Jan de Ruijter jr. spreekt graag met je! Je kunt hem altijd aanschieten in de kerk, bellen tel: 06-53 63 49 84 of stuur E-Mail

Ontvangen erfenis – Met dankbaarheid maken we bekend dat een vorig jaar overleden PGO-lid in zijn testament de PGO had benoemd tot een van zijn erfgenamen. De afhandeling van de nalatenschap is onlangs afgerond. Aan de PGO wordt in totaal € 232.500 nagelaten. In 2017 is al € 210.000 ontvangen, het restant, € 22.500, ontvingen we recent. De gelden moeten worden gebruikt voor ‘het in stand houden van het kerkgebouw, genaamd Het Groene Kerkje, en het daarin aanwezige orgel; het stimuleren van muzikale uitingen tijdens de in het kerkgebouw te houden erediensten, en het organiseren van muziekvoorstellingen passend bij het karakter van het kerkgebouw’. Ook u kunt de PGO ondersteunen via uw testament. Meer weten over nalaten aan de PGO? In het folderrek achterin de kerk ligt de folder ‘Geef het geloof door aan volgende generaties’ met daarin informatie over wat de mogelijkheden zijn en wat u daarvoor moet doen. Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Opbrengst collectes september 2018

1ste collectesDoelBedrag
2 septemberHelp de nieuwe kerk in Hilversum€ 343,21
9 septemberStichting Camelia€ 350,00
16 septemberVredesweek – Vredeswerk€ 241,55
23 septemberVoedselbank Leiden e.o.€ 246,45
30 septemberKiA/diaconale doelen noodfonds€ 347,10
2de collectes
kerkdienstenPlaatselijk kerkenwerk€ 1028,83
Bijzondere collectes
ZendingsbussenProject ‘Een sterke kerk in Syrië’€ 321,15
DiaconieVoedselbank Leiden e.o.€ 10,00
Van WijckersloothVoedselbank Leiden e.o.€ 324,08

De collectes bij de uitgang van de vier orgelconcerten in september (drie in de Groene Kerk en één in de Regenboogkerk) hebben in totaal € 1.336,00 opgebracht. In een huwelijksdienst is € 299,80 opgebracht voor het project Klimmen tegen MS. De maandoverzichten van de laatste twaalf maanden staan ook op de PGO-website .
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2019 – Ja, u ziet het goed. De voorbereidingen voor Kerkbalans zijn alweer begonnen. Zoals elk jaar, zullen wij binnenkort zo’n kleine 100 gemeenteleden benaderen en hen vragen te helpen bij het bezorgen en weer ophalen van de Kerkbalans-enveloppen. Nu is het elk jaar wel zo dat er enkele van die lopers om verschillende redenen uitvallen… Daarom nodigen wij u van harte uit om u voor dit kleine stukje kerkenwerk op te geven bij Dirk Jan de Ruijter sr., e-mail: d-j.de.ruijter@hetnet.nl of bel tel: 071-517 61 58


Wilt u reagerenop de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel: 071-517 59 98
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.n