Gemeenteberichten in PDF

Wijziging telefoonnummer Kerkelijk Bureau

Vanaf heden is het Kerkelijk Bureau alleen bereikbaar tijdens kantooruren op:
06-15216650.

Bloemengroet

A.s. zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar Teus van Oostenbrugge en naar Marjan en Kees de Koning. En met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente naar Lolke en Margot Osinga.

Informatie vieringen zondag 17 oktober

Regenboogkerk


Zondag 17 oktober, de vijfde zondag van de herfst, ds.Jilles de Klerk, gemeentepredikant te Wassenaar.
Ds. De Klerk studeerde theologie in Leiden en Utrecht. Na zijn eerste gemeente werkte hij zes jaar als docent O.T. in Indonesië. In 2010 werd hij beroepen als predikant voor de Kievietkerk in Wassenaar; sinds de samenvoeging met de Dorpskerk en de Messiaskerk in 2015, is hij predikant van deze hele gemeente.
Zondag 24 oktober, de zesde zondag van de herfst, ds. Ad Alblas.
Zondag 31 oktober,
, de zevende zondag van de herfst, gedachtenis overledenen. Voorgangers ds. Rian Veldman en ds. Ad Alblas, m.m.v. cantorij.
Zondag 31 oktober, 19.00 uur: Taizéviering in Rehobothkerk.

Collecten zondag 17 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Wereldvoedseldag: Stichting Voedselbank Leiden e.o.
De voedselbank Leiden e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. In de regio Leiden maken ruim 470 huishoudens gebruik van de voedselbank; dit zijn zo’n 1100 personen van wie ruim één derde kinderen onder de 18 jaar. Voedselbank Leiden werkt met 90 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen) om hun doelstellingen te realiseren. Lees verder
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Voedselbank Leiden e.o.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in het nieuwe seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gave overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus
Taakgroep Diaconaat & Zending

Op adem komen in de Groene Kerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek en is er gelegenheid om een kaarsje te branden. Wees welkom op woensdag 20 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur
De hosts

Een zinvol leven

De Rijnlandse Boekhandel heeft mij opnieuw gevraagd journalist Fokke Obbema te interviewen. Het past mooi in ons nieuwe beleidsplan: ‘Bezieling delen’ om te gaan luisteren naar andermans bezieling. Na het geweldige succes van zijn boek De zin van het leven is journalist Fokke Obbema terug met zijn nieuwste boek: Een zinvol leven. Lees verder
Hij komt op dinsdag 26 oktober naar het Dorpscentrum van Oegstgeest om te vertellen over het hoe en waarom van dit vervolg.
Aanvang: 20.00 uur.
Kaartjes zijn te koop via de Rijnlandse Boekhandel.
Ds. Rian Veldman

Allerzielenconcert

Hartelijk welkom bij het Allerzielenconcert op zaterdag 30 oktober. Dit concert van Cappella pro Cantibus, in samenwerking met de PGO, is inmiddels een gevestigde traditie waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht. Lees verder
We voeren het programma tweemaal uit: om 16.00 en 20.00 uur. Wilt u bij een van de concerten aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via de website www.pgoegstgeest.nl;
voor de Groene Kerk geldt vooralsnog een maximum van 100 bezoekers. Ook is het verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen bij de ingang.
Het avondconcert zal ook via een videoverbinding te volgen zijn.
Duur: 1 uur.
Locatie: Groene of Willibrordkerk.
Toegang: gratis; uitgangscollecte.
De link naar de video-livestream vindt u hier
website procantibus
Marion Kuiper

Sinterklaasactie 2021: doet u mee?

Sinds 2013 organiseert Stichting Voor Elkaar Leiden een Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest, voor kinderen van gezinnen die geen Sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen, omdat ze daar geen financiën voor hebben. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatje, VluchtelingenWerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die in deze categorie vallen de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht.
De taakgroep Diaconaat & Zending doet dit jaar weer graag mee met deze actie. Wilt u meedoen door het kopen van een cadeautje van € 10? Dan kunt u zich tot uiterlijk 5 november per Email
Na 7 november ontvangt u meer informatie over de werkwijze.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Geef elkaar de ruimte

Eind september zijn de coronaregels versoepeld. Het kabinet heeft de 1,5m-verplichting losgelaten, maar adviseert elkaar de ruimte te blijven geven.
Binnen de PGO moeten wij invulling geven aan de wijze waarop we hiermee omgaan. Hiervoor kijken we naar regels vanuit de overheid, de advisering vanuit de landelijke kerk (PKN) en signalen vanuit onze gemeente. Inmiddels is er meer helderheid over het gebruik van toegangsbewijzen voor bijeenkomsten, niet zijnde erediensten.
Lees verder
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.
Buiten die uren is het verstandig om via de Email van het Kerkelijk Bureau of telefoon 06‑15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook mailen: Email
Namens het CvK, Fieke Sjoukes


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Lees meer…
EMail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 06-33 700 963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
EMail of bel: 06-428 68 309
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters EMail