Gemeenteberichten in PDF

Meer samen ontmoeten en vieren

We mogen, na weken van online vieren en het afzeggen van fysieke bijeenkomsten, weer samenkomen voor vieringen en ontmoetingen. Dit is de uitkomst van de persconferentie op 14 januari jl.
Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:
Vanaf zondag 23 januari mogen maximaal 50 gemeenteleden fysiek in de kerk zijn bij vieringen (opgeven via de website of telefonisch: 06-15 21 66 50);
Het advies is om bij binnenkomst en verplaatsing een mondkapje te dragen;
Bijeenkomsten, zoals de koffiekamer, zijn weer mogelijk;
Vergaderingen zijn weer mogelijk.
Alle activiteiten vinden plaats binnen de geldende maatregelen, zoals de 1,5 m, en we vragen u deze ook in acht te nemen.
Op 25 januari is er een volgende persconferentie. Op dit moment zijn we zijn heel blij dat we de eerste stappen weer mogen zetten om elkaar fysiek te ontmoeten.
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Bloemengroet

De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar mw. M. Hengefeld-Immanuel, en als teken van medeleven naar dhr. en mw. Pavlos en Angelique Kefalas.

Informatie vieringen – 23 januari

U kunt zich weer aanmelden om bij de vieringen aanwezig te zijn, via het formulier op de website of telefonisch: 06-15 21 66 50. Zondag a.s. kan slechts een beperkt aantal aanmeldingen worden gehonoreerd; de ambtsdragers krijgen voorrang om aanwezig te zijn. Alle vieringen zijn te volgen via Bekijk de dienst of Beluister de dienst Kerkomroep.

Groene of Willibrordkerk

Zondag 23 januari: ds. Rian Veldman; ambtsdragerszondag
19.00 uur: Taizéviering
Zondag 30 januari: ds. Gert Jan de Bruin uit Leidschendam. Gert Jan de Bruin is emeritus en oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.
Zondag 6 februari: ds. Rian Veldman.

Collecten zondag 23 januari

De eerste collecte is bestemd voor: missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp.
Lees meer…
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. missionair werk.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de AppostelApp of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Taizéviering als afsluiting Week van gebed

Ook in dit nieuwe jaar zetten we onze prille traditie van oecumenische Taizévieringen voort. Deze keer niet de laatste zondag van de maand, maar zondag 23 januari, als afsluiting van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het wordt georganiseerd door een oecumenisch samengestelde groep.
Taizévieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed.
Van harte welkom bij deze viering!
Om 19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk. Inloop vanaf 18.40 uur.
U kunt zich aanmelden voor de dienst via pgoegstgeest.nl.
De viering zal ook via de livestream van kerkdienstgemist te volgen zijn.
Namens de Taizéwerkgroep, ds. Rian Veldman

Dagwacht a.s. dinsdag weer open

De versoepelingen van de maatregelen tegen corona maken dat we weer in de kerk terecht kunnen. Dinsdagmorgen 25 januari om 8.30 uur bent u weer van harte welkom in de Groene Kerk. Vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek, beginnen we de dag met hart en ziel. We zijn er weer. U ook? Zie ook: www.pgoegstgeest.nl.
Dieneke van Os en Aart Verburg

Op adem komen in de Groene Kerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek en is er gelegenheid om een kaarsje te branden. Wees welkom op woensdag 26 januari tussen 16.00 en 17.00 uur.
De hosts

Actie Kerkbalans 2022: mogen wij uw toezegging tegemoetzien?

Afgelopen week hebben alle gemeenteleden een brief of e-mail gekregen met het verzoek om bij te dragen aan de PGO. Dit kan door het (digitale) toezeggingsformulier in te vullen. Veel gemeenteleden hebben meteen al gereageerd, waarvoor veel dank! De Actie Kerkbalans loopt tot zondag 30 januari. Mocht u het formulier even hebben weggelegd, dan is dit een vriendelijke herinnering om uw toezegging deze week nog in te sturen. Weet dat voor onze kerk elke euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zondag 30 januari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft!  
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.  
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans 

Gratis veertigdagentijdkalender 2022

De veertigdagentijdkalender 2022 Alles komt goed?! van de Protestantse Kerk Nederland daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees.  
Hebt u interesse in een gratis veertigdagentijdkalender? Stuur Email vóór 15 februari met daarin uw naam en thuisadres of bel Nereida Lugo Flores 06 14 64 83 86, en de kalender wordt kosteloos bij u thuisbezorgd. 
Taakgroep Diaconaat en Zending

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.
Buiten die uren is het verstandig om via de Email van het Kerkelijk Bureau of telefoon 06‑15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook mailen: Email
Namens het CvK, Fieke Sjoukes


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Email
Lees meer

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 071 5172249

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
Email of bel: 06 428 68 309
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters Email