Bloemen
De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Klein- Ouwehand. De bloemen van de Regenboogkerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. Maud Storm van ‘s Gravesande.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk
Vandaag, zondag 14 januari,de tweede zondag na epifanie: ds. Aart Verburg, viering Maaltijd van de Heer.
Volgende week, 21 januari,de derde zondag na epifanie: ds. A. Sterrenburg, emeritus. Ds. Adrie Sterrenburg was tot eind 2014 gemeentepredikant in Den Haag, verbonden aan wijkgemeente Opstandingskerk-Oude Kerk in Voorburg.
28 januari:geen dienst, zie Regenboogkerk.

Regenboogkerk
Vandaag, zondag 14 januari,tweede zondag na epifanie: pastor Dirk Gudde en ds. Iris van der Heul, oecumenische dienst, m.m.v. het gemengd koor van de H. Willibrordkerk.
Volgende week, 21 januari,de derde zondag na epifanie: ds. Jilles M. de Klerk, gemeentepredikant in Wassenaar.
28 januari,de vierde zondag na epifanie, gezamenlijke dienst, ambtsdragerszondag: ds. Iris van der Heul, m.m.v. Regenboog- en Willibrordcantorij.

Filmavond: Perfetti Sconosciutti
Hoe goed ken je je partner en je beste vrienden? Zeven vrienden besluiten tijdens hun jaarlijkse etentje hun smartphones op tafel te leggen en elk binnenkomend bericht met elkaar te delen. Ze hebben immers geen geheimen voor elkaar.
Maar dat pakt anders uit. Ze halen het dessert niet. Het digitale dagboek blijkt de zwarte doos van ons leven, de spiegel van onze ziel.
Drie miljoen Italianen genoten van deze film vol humor, schaamte en kwetsbaarheid. Met aan het eind een verrassend plot.
Dinsdag 16 januari, 19.30 uur,
Dorpscentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest.
Zaal open vanaf 18.45 uur.
Toegang: € 6,-.
Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa

Gespreksgroep ‘Hopeloos hoopvol’
Boek van John Caputo. Leiding: dr. L. Leertouwer. Dorpscentrum, op 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april en 3 mei (31 mei), 14.30-16.30 uur.
Kosten: richtbedrag € 25,- p.p.

Voedselbankzondag
Vergeet u niet dat het volgende week, zondag 21 januari, de derde zondag van de maand is, dus voedselbankzondag… Dankzij de medewerking van het Dorpscentrum hebben de kerst- (en andere) kaarten een bedrag van € 125,- opgebracht voor de voedselbank!

‘Alles is vibratie, klank’
Zondag 21 januari,Kunst & Spiritualiteit, 17.00-19.30 uurin het Dorpscentrum: ’Alles is vibratie, klank’. Over de wondere wereld van klankschalen en andere etnische instrumenten, en de (helende) werking ervan ervaren. Afsluiting met een eenvoudige maaltijd,
richtbedrag € 7,50.
Opgave bij Marjan Driessen,
marjandriessen1949@gmail.com
of 071-5131422

Opbrengst collectes december 2017

1ste collectes Doel Bedrag
3 december Missionair werk en kerkgroei (Drachten)  € 260,70
10 december Pastoraat voor binnenvaart  € 243,60
17 december Solidaridad  € 284,15
24 december Kerk in Actie: Kinderen in de Knel  € 249,65
24 december (avond) Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 421,93
25 december Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 870,20
2de collectes
Plaatselijk kerkenwerk € 1549,40
Bijzondere collectes
10 december (christmas carols) Plaatselijk kerkenwerk  € 210,45
24 december (kerstmusical) Plaatselijk Jeugd- en Jongeren werk  € 991,10
Van Wijckerslooth Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 189,60
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o.  € 176,15
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € 179,00
Zendingsbussen Zending  € 353,85

De verkoop van kerstkaarten in het Dorpscentrum heeft 125 euro voor de Voedselbank opgebracht.
De maandoverzichten van de laatste twaalf maanden staan ook op de PGO-website.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters


Wilt u reagerenop de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet– Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel. 517 10 36 of 06-26 15 66 18, of e-mail stuur E-Mail
Website PGO– Op de geheel vernieuwde website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel. 517 59 98.
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstr. 54, tel. 5154283;
stuur E-Mail
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl.