lees de gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar mw. T. Mak en dhr. en mw. Hortensius.

Informatie vieringen

Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen, zie website. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich(tot vrijdag 15.00 uur)hier aanmelden of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, 071-517 54 98. Uiterlijk zaterdagkrijgt u bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

Regenboogkerk
6 december, Advent II, 10.00 uur: ds. N.C. Smit uit Oegstgeest. Ds. Niek Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond, Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.
13 december, Advent III, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, viering Maaltijd van de Heer.
16.30 uur:Festival of Advent Lessons and Carols, m.m.v. Cappella pro Cantibus. Liturg is ds. Piet Ravensbergen, predikant van de Protestantse Gemeente te Wilnis.
24 december, kerstavond, 19.00 uur:kerstspel voor jong en oud: alleen via internet te volgen!.
25 december, 10.00 uur: eerste kerstdag,ds. Rian Veldman..
27 december, ‘derde kerstdag’,ds. Chr. de Jonge. Dr. Chris de Jonge, emeritus predikant uit Leiden, was gemeentepredikant in Winterswijk en zendingspredikant in Indonesië..
31 december, 16.30 uur:oudejaarsviering, ds. N.C. Smit uit Oegstgeest..

Groene of Willibrordkerk
20 december, Advent IV, zondag ‘Rorate’, 10.00 uur:ds. Tj. de Boer uit Leusden. Dr. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier woonden en werkten o.a. van augustus 2013 tot augustus 2018 in Hong Kong. Tjeerd de Boer was door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie en onderhield ook contacten met kerken, kerkelijke organisaties en christenen in China.
24 december, 22.00 uur: kerstnachtviering,ds. G.J. de Bruin. Gert Jan de Bruin, emeritus predikant uit Leidschendam, is oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.

Rehobothkerk
20 december, 19.00 uur: Taizéviering.

Collecte zondag 6 december

De collecte is bestemd voor Nederland, kinderen betrekken bij diaconaat.Lees meer…
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. kinderen betrekken bij diaconaat.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Ook komende zondag, 6 december,gaan we koffiedrinken na de viering. Via onderstaande link kunt u meedoen.
Koffiedrinken via Zoom
Meeting ID: 872 3639 8861
We hopen u weer digitaal te kunnen ontmoeten!
De koffieschenkers

Op adem komen in de Groene Kerk 

Voor wie even op adem wil komen, stellen we op woensdagmiddag de Groene of Willibrordkerk open. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 9 december tussen 16.00 en 17.00 uur
ds. Rian Veldman

Senioren vieren kerst 

De kerstviering op 16 december om 16.30 uur, mogelijk gemaakt door de PGO, wordt wegens het coronavirus niet gehouden in het Dorpscentrum, maar is te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Via deze internetpagina kunt u een korte viering, met medewerking van Cappella pro Cantibus, volgen. U ontvangt (na aanmelding) de liturgie voor deze viering en krijgt tijdig een verrassing thuisbezorgd. Mocht u nog vragen hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van de internetpagina, dan kunt u daarvoor ook Jeanne Taal bellen of mailen. U kunt zich tot uiterlijk 9 december opgeven.
Aanmelding: Jeanne Taal, 071-515 57 17 of 06-51 40 75 33 of E-mail.
Namens de commissie, mw. Wil Questro

Het Geheim – Uitnodiging voor het kerstspel

Op kerstavond om 19.00 uur zenden we een heel spannend, nieuw kerstspel uit. We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om die avond met ons mee te kijken. Na de uitzending is er zelfs een online meet & greet met de spelers uit het kerstspel.
Lees meer…
Anja Froeling

Liederen van verlangen verplaatst naar januari

Koffiekamer online
We slaan een maandje koffiekamer online over. U krijgt dus extra tijd om iets in te zenden. Lees meer…

Welke muziek of welk nummer verklankt iets van uw verlangen in deze vreemde tijden? Een lied, een gedicht, of een stuk muziek dat iets weergeeft van jouw verlangen naar licht, naar liefde, naar God. U kunt dat lied, gedicht of die muziek toesturen, met uw verhaal daarbij, vóór 2 januari naar ds.R.Veldman
Namens Bea de Kogel en Fietje Bleichrodt, ds. Rian Veldman

Dankbericht vanuit de Église Évangélique Den Haag

Als afscheidscadeau van de gemeente heeft ds. Iris van der Heul gevraagd om een donatie voor de Église in Den Haag. Dankzij uw gaven hebben wij een bedrag van € 3.520 kunnen overmaken naar de Église. Lees meer…
Taakgroep Diaconaat & Zending

Algemeen nut en schenken aan de PGO

Wist u dat de PGO door de overheid als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is aangemerkt? Uw financiële gift aan de PGO kunt u daarom – onder bepaalde voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting.
Het kan ook aantrekkelijk zijn om uw gift in een ‘overeenkomst periodieke schenking’ vast te leggen.
Hier vindt u hierover meer informatie en kunt u ook het formulierdownloaden.  
In januari start weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is van harte welkom! 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord 


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: lees meer
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een E-Mail

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of Bekijk de dienst (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail