Gemeenteberichten in PDF

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar mw. Riet Schultheis, en met een hartelijke groet en felicitatie naar dhr. en mw. De Brij Heemskerk-Roos.

Informatie vieringen

Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf via internet te volgen, zie website. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt zich aanmelden via pgoegstgeest.nl of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, 071-517 54 98.
Slechts een beperkt aantal kerkgangers mag aanwezig zijn. Na sluiting van de inschrijving krijgt u bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

Regenboogkerk
28 februari, de tweede zondag in de veertigdagentijd (‘Reminiscere’), 10.00 uur: ds. Christiaan Donner. Christiaan Donner was o.a. 25 jaar gevangenispredikant en in 2016/2017 interim-predikant bij de PGO. Hij is verbonden aan de Lukaskerk in Den Haag, een van de ‘kerken met Stip’ – waar ex-gedetineerden van harte welkom zijn – en vrijwilliger bij het Straatpastoraat.
7 maart, de derde zondag in de veertigdagentijd (‘Oculi mei’), 10.00 uur: ds. Rian Veldman.
14 maart, de vierde zondag in de veertigdagentijd (‘Laetare’): ds. Rian Veldman.

Groene of Willibrordskerk
Woensdag 3 maart, 19.30 uur: Tweede Avondgebed – online.
Woensdag 10 maart, 19.30 uur: Derde Avondgebed – online
Woensdag 17 maart, 19.30 uur: Vierde Avondgebed – online

Collecten zondag 28 februari 2021

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het zevende werk van de barmhartigheid: de gevangenen bezoeken, is het thema van de Paasgroetenactie.

De eerste collecte is bestemd voor het Missionaire Werk: Voor iedereen een kerk.
Lees meer…
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. 40-dagentijd: Voor iedereen een kerk.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Jeugd en jongeren in de veertigdagentijd

* Kinderen van 4-12 jaar
Veertigdagentijd: LevenswegIn het gezinsboekje staan veel mooie verhalen en dingen om te gaan doen.  
Vandaag is het 28 februari: de tweede zondag in de veertigdagentijd, en het verhaal gaat over de berg waar Jezus naartoe ging. En weet je wie Jezus daar zag? Lees meer

*Jongeren die in deze periode een moment van bezinning zoeken, kunnen een podcast beluisteren op devuurplaatsapeldoorn.nl. In deze serie… lees meer.

Pieternel Kamphuis, Katinka Netten en Willem Pieter Rus

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Ook komende zondag, 28 februari, gaan we koffiedrinken na de viering. Via onderstaande link kunt u meedoen.
Koffiedrinken via Zoom
Meeting ID: 872 3639 8861
We hopen u weer digitaal te kunnen ontmoeten!
De koffieschenkers

Inzameling voor de voedselbank

Volgende weekdinsdag, 2 maart, vindt er een inzameling plaats voor de voedselbank Leiden e.o. U kunt uw boodschappen inleveren op dinsdagavond tussen 19.00-19.45 uur bij de Rehobothkerk aan de Lijtweg. Alvast hartelijk dank!
Taakgroep Diaconaat & Zending

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.
Wees welkom op woensdag 3 maart tussen 16.00 en 17.00 uur
Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Woensdagavond met de Psalmen op weg naar Pasen

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd zal er online een oecumenisch avondgebed worden gestreamd. Deze veertigdagentijd gaan we met de Psalmen op weg naar Pasen. De keuze van de Psalmen is ingegeven door de namen van de zondagen in deze veertigdagentijd, die voorafgaan aan het avondgebed. Lees meer De vieringen worden iets eerder opgenomen, maar het is mooi als we in verbondenheid om 19.30 uur op de woensdagavonden samen vieren via kerkdienstgemist.nl.
Ds. Rian Veldman, Heleen van Diggele, Leonard Seeleman en Pauline Verkerk

Wees erBIJ voor Colombia – doe ook mee!

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor Colombia én de bij. De hele maand maart kunt u bij ons zakjes bijvriendelijke bloemenmengels kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project, Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia, een project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen zullen opkomen. Lees verder Bestellingen ontvangen we graag vóór 31 maart, zodat u in april kunt gaan zaaien! Alvast bedankt voor uw steun aan Colombia,
Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending

Hoe staat het met de Sobere Maaltijden?

Vorige week viel bij u het laatste nummer van Oké in de bus met ‘Alles sal reg kom’ op de voorpagina. In deze Oké kunt u op p. 8 in het stuk ‘Met de psalmen op weg naar Pasen’ lezen over de avondgebeden in de veertigdagentijd. Zoals u weet, hielden we altijd voorafgaand aan deze avondgebeden de Sobere Maaltijden in Willibrords Erf.
Hoewel alles ‘reg sal kom’, is dat deze veertigdagentijd nog niet mogelijk! Maar het hoeft geen ‘alles of niets’ te zijn. Daarom hebben we dit jaar een alternatief. Lees meer
Namens het Sobere Maaltijd Team, Martine Delver en Alies van Tuijl (RvK/NGK)

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit, die op 1, 8 en 15 maart gepland staan (zie het Groene boekje) worden verplaatst naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei. Tegen die tijd volgt er meer informatie over hoe we (ds. Christiaan Donner, ds. Niek Smit en ondergetekende) de bijeenkomsten zullen vormgeven. Als het kan, komen we werkelijk samen in het Dorpscentrum of de Regenboogkerk en anders zullen we gebruik maken van online mogelijkheden. Houd de website, de gemeenteberichten en Oké in de gaten, of stuur mij een mail.
Ds. Rian Veldman

Website vernieuwd

Op dinsdag 23 februari jl. hebben wij, de webmasters, een nieuwe versie van onze website live gezet. In principe werkt alles hetzelfde als in de oude versie. Het ziet er wellicht iets anders uit dan u gewend was. We hebben deze week alles nagekeken en denken dat alles weer goed werkt. Mocht u toch nog zaken tegenkomen die niet kloppen, dan horen wij dat graag via webmaster. We zetten ook een feedbackformulier op de website, zodat u altijd uw feedback aan ons kunt sturen.
Marita Danhof en Ruurt van den Berg, webmasters

Groene Kerk wordt groener!

Begin deze maand zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van Willibrords Erf. Met de plaatsing van deze zonnepanelen kan worden voorzien in de energiebehoefte van Willibrords Erf én van de Groene Kerk. Op de website treft u een opname aan van de panelen op het dak met een mooi zicht op de Groene Kerk en de omgeving.
Daarnaast foto’s van de werkzaamheden aan de voorkant van het Erf. Er worden graafwerkzaamheden verricht aan de voorkant wegens de uitbouw van de entree, en de fietsenstalling zal worden verplaatst naar de zijkant van het Erf. Ook treft u enkele foto’s aan met het resultaat van de werkzaamheden in de Groene Kerk.
Marianne Smit, secretaris CvK

Bedankt!

In december waren de zondagse bloemen bestemd voor de bewoners van de locatie van ’s Heerenloo in Poelgeest. Wij ontvingen dit bedankje!

Collecte opbrengsten

Overzicht van de collecteopbrengsten: binnengekomen via de Appostel app, bankrekening PGO en collectebonnen.

Plaatselijk kerkenwerk Diaconie
30/11 t/m 06/12€ 97 Kinderen in de knel€ 124
07/12 t/m 13/12€ 73 Kinderen in de knel€ 132
14/12 t/m 20/12€ 106 Solidaridad€ 169
21/12 t/m 27/12€ 177 Missionair werk€ 119
21/12 t/m 26/12  Vluchtelingen Oegstgeest€ 123
27/12 t/m 02/01€ 93 Schuldhulpmaatje€ 244

Zending, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 139
Festival lessons and carols: € 189
Kerstspel: € 854,01.
College van Kerkrentmeesters, Dieneke van Os, penningmeester


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Lees meer…
E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 06-33700963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:06-428 68 309
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail