Gemeenteberichten in PDF

Bloemengroet

De bloemen gaan zondag met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. A. Harsta-de Jager en met een hartelijke groet naar Eveline Haasnoot.

Informatie vieringen

De vieringen zijn ook te volgen via Kerkdienstgemist of Kerkomroep

Regenboogkerk

Zondag 3 juli, 10.00 uur, de derde zondag van de zomer, ds. Richtsje Abma.
Zondag 10 juli, 10.00 uur, de vierde zondag van de zomer, ds. Rian Veldman, viering Maaltijd van de Heer.
Zondag 17 juli, 10.00 uur, de vijfde zondag van de zomer, ds. Richtsje Abma.

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur Dagwacht.

Bij de dienst

De komende vier diensten staan wij stil bij de tuin. Het is een mooi en rijk beeld van groeien en bloeien, van gave en opgave, van genieten en wieden. Ook in de tuin van je ziel. Zondag gaat het over de ene boom in de tuin waar de mens niet aan mag komen: de weetboom. We horen het verhaal uit een plaatjesbijbel. We verbinden het met de overstap van tieners naar de middelbare school. Hoe kun je met wat je daar weet, leert en ziet verstandig omgaan? Hoe kun je ook God en jezelf leren kennen – want is dat niet net zo belangrijk? Een dienst voor jong en oud met vrolijke muziek. Graag tot zondag!

Overstap

Heb je ook een dochter of zoon die de overstap maakt, geef het dan even door aan Pieternel Email of aan Richtsje 06 83 11 66 26.

Kinderen en tieners – Picknick Leidse Hout

In de dienst van zondag 3 juli zal er een moment van aandacht zijn voor de tieners die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Een spannende overstap! Zit je in groep 8 en wil je hierbij aanwezig zijn, geef dit dan door aan Pieternel Kamphuis Email. Alle kinderen zijn natuurlijk van harte welkom.
’s Middags gaan we als afsluiting van het seizoen picknicken in de Leidse Hout. Kom met je familie en/of vriendjes en vriendinnetjes. Opgeven is handig bij Maartje van den Heuvel: Email Gewoon langskomen kan ook!
► We starten op 3 juli om 14.00 uur op de Grote Speelweide in de Leidse Hout
► Breng een kleedje mee
► Breng wat te drinken en iets om te delen mee.
Maartje, Pieternel, Rian en Richtsje

Zegenbede

Moge God je zegenen
met rust om te luisteren
naar wat wijs is
met moed om te kiezen
wat goed is
met tijd om te doen
wat het meest nodig is.

Collecten zondag 3 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: India, onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten, met schooluitval als gevolg. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. t.n.v. Werelddiaconaat: India.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’.
U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Jongeren

Het schooljaar nadert het einde. Alle tieners met een toetsweek wensen we succes toe en een laatste restje concentratie (met dit warme weer!). Er zijn ook jongeren die worstelen met de gevolgen van corona en denken: waar heb ik zin in? Waar zie ik zin in? Zoek je een luisterend oor of iemand om eens mee te wandelen, dan kun je Richtsje, Rian of een andere bekende aanschieten of appen. We zijn er voor je.

Ruimte en begrip nu corona weer opleeft

De afgelopen weken is er steeds meer nieuws over het stijgend aantal coronabesmettingen in ons land. Wellicht hebt u mensen in uw omgeving die getroffen zijn. Het Breed Moderamen kan zich voorstellen dat gemeenteleden zich hierover zorgen maken en voorzichtiger worden, en daar hebben we alle begrip voor.
We vragen een ieder om elkaar ruimte te geven waar dat gewenst is en begrip te hebben voor elkaar, want binnen en buiten de PGO zien we naar elkaar om.
Laten we hopen en bidden dat deze golf snel afneemt.
Marien den Boer, voorzitter Breed Moderamen

Op adem komen in de Groene Kerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek en is er gelegenheid om een kaarsje te branden. Wees welkom op woensdag 6 juli tussen 16.00 en 17.00 uur
De hosts

Extra koffiekamer op 7 juli over de camino

Martine en Jan Robert Delver hebben in het najaar van 2021 een groot gedeelte van de eeuwenoude pelgrimsroute (de camino) naar Santiago de Compostella gelopen. Zij komen graag iets vertellen over hun ervaringen, in deze laatste koffiekamer van dit seizoen in Willibrords Erf. Van harte welkom!
Namens het koffiekamerteam, Bea de Kogel en Fietje Bleichrodt

Zaterdag 16 juli presentatie gedichtenbundel Evenbeelden

Op zaterdag 16 juli om 16.00 uur presenteert Willem de Bondt zijn nieuwe gedichtenbundel Evenbeelden in de Groene- of Willibrordkerk. Lees verder…
Willem verbindt in zijn werk prachtige natuurbeelden, de ‘buitenwereld’, met eigen teksten en gedichten, ‘de binnenwereld’. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe bundel, Evenbeelden, met de ondertitel: Vervolgens besloot God de mens te maken, naar Zijn evenbeeld (Genesis 1). De presentatie zal muzikaal worden omlijst met pianomuziek. Na afloop, rond 17.00 uur, is er een informeel samenzijn met boekentafel in Willibrords Erf, tot 18.00 uur.
Een ieder is hierbij namens de PGO van harte uitgenodigd voor deze presentatie!
Marianne Smit-Jellema, secretaris CvK

Zomeruitje naar Bijbelse tuin

Gaat u mee naar de Bijbelse tuin in Hoofddorp? Dat is een beeldentuin en een plek om tot rust te komen. Er zijn beelden te zien van Eva, Job, Ruth en vele anderen. Er staan ook speciale bomen. We krijgen een rondleiding. De datum die we gepland hebben, is dinsdag 19 juli. We verzamelen om 13:30 uur op de parkeerplaats bij de Groene Kerk en rijden met de auto naar Hoofddorp. Na de rondleiding drinken we wat en gaan we weer huiswaarts. U kunt zich opgeven tot en met vrijdag 8 juli bij Jeanne Taal, Email of 06-51 40 75 33. Wilt u bij aanmelding aangeven of u wilt rijden of dat u wilt meerijden? Van harte welkom!
Team onderling pastoraat PGO

De crèche/oppas, hoe nu verder?

Oproep voor de opvang van onze jongste gemeenteleden
Graag willen we jonge gezinnen de mogelijkheid bieden om tijdens bijzondere diensten met hun kleintje(s) naar de viering te komen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden (van 18-??) die willen deelnemen aan een te vormen oppaspoule. Op deze manier kunnen we oppas aanbieden tijdens de kerkelijke feestdagen en tijdens doopdiensten. Voor de feestdagen zal een rooster worden gemaakt; voor de doopdiensten zal een oproep via e-mail en/of whatsapp worden gedaan. Lijkt het u/jou leuk om af en toe eens tijdens een kerkdienst op onze jongste gemeenteleden te passen, meld je dan aan bij Paola Rus Email
Paola Rus-Lepelaar

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.
Buiten die uren is het verstandig om via de Email van het Kerkelijk Bureau of telefoon 06 15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook mailen: Email
Namens het CvK, Fieke Sjoukes


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Email
Lees meer

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar bloemengroet of
bel met 06 3370 0963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via
Kerkomroep Regenboogkerk (geluid) of
Kerkomroep Groene Kerk (geluid) of
kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
Email of bel: 06 42 86 83 09
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters Email