In de Oke  van oktober stond een uitnodiging voor gespreksbijeenkomsten: een middag of avond om geloofsgenoten te ontmoeten, bijpraten of gewoon een goed gesprek te hebben. Helaas niet bij iemand aan huis  of in Willibrordserf, maar vanwege corona achter je eigen pc scherm verbonden via Zoom. Later hebben alle PGO- gemeenteleden  ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Geen Bijbelkring of vaste discussiegroep, maar een groepje gemeenteleden die behoefte hebben hun visie op het geloof  te delen en   met andere PGO leden  een laag dieper te gaan. Omdat er niet zoveel mensen zich opgegeven hebben voor deze gesprekken, wil ik hier een indruk geven van wat je daarvan verwachten kunt.  Dan weet je beter wat je gemist hebt.
Inmiddels hebben  er drie zulke gesprekken plaats gehad , met ad hoc groepjes van 6 á 10 personen, onder leiding van Rian Veldman of Iris van der Heul.  Ik woonde één van die bijeenkomsten bij, met 5 personen, geleid door Iris. In Oke en bij de persoonlijke uitnodiging was een pleidooi gevoegd “De Bijbel in het midden’; het geloofsgesprek te midden van verschillen”. Ter voorbereiding kregen we de vraag: is er een Bijbel die voor jou bijzondere betekenis heeft? Eigenlijk had ik verwacht dat diverse mensen aan zouden komen met de Bijbel in Statenvertaling nog van hun grootouders, maar er waren verschillende, die –net als ik- een Bijbel in dagelijkse taal meegenomen hadden. Zelf had ik  de ’ Bijbel in gewone taal’ meegenomen, omdat ik het verfrissend vind een bekende tekst in  net iets andere bewoording te lezen, en een of meer hoofdstukken achter elkaar in onderlinge samenhang te lezen. Het was voor mij verrassend dat zulke overwegingen ook voor andere mensen van ons groepje  bleken te gelden. Ieder kwam daarbij aan het woord en er was voldoende gelegenheid om goed naar elkaar te luisteren.  Er blijken ook verschillende manieren te zijn om met de Bijbel om te gaan.

In het tweede deel stond het (korte) Bijbelboek Jona centraal. Iris vroeg ons: wat raakt je in deze tekst en waarom? Boeiend is dat de profeet Jona zo kwaad is op God. Aanvankelijk wil hij niet doen wat God van hem vraagt, nl naar Ninevé gaan om te zeggen dat ze daar verkeerd bezig zijn.  Want, zegt Jona: Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. En later, als Jona tóçh in Ninevé gewaarschuwd heeft dat ze anders moeten handelen, gaat hij afwachtend toezien, hoe de stad door de woede van God verwoest zal worden.  Maar de mensen van Ninevé  luisteren naar de waarschuwing. En God maakt Jona duidelijk dat Hij verdriet zou hebben over de bewoners van Ninevé. Jona blijkt meer last te hebben van woede, dan God…

Alles tezamen heb ik deze avond als zeer  verrijkend ervaren. Ik heb andere gemeenteleden leren kennen op een manier die verder gaat dan een  ’koffie na de kerk’ gesprek. Begin februari 2021organiseren we weer gespreksbijeenkomsten. Afhankelijk van de situatie  in een huiskamer of in Willibrords Erf of achter je eigen pc scherm. U mist iets als u zich daar niet voor opgeeft. Probeer het eens. Juist in deze tijden waarin regelmatige kerkgang lastig is, is een mogelijkheid om met elkaar meer de diepte in te gaan waardevol.
En anders dan in de kerk, kan  je ook wat terugzeggen.
Hennie Dijkhuis
Namens het team onderling pastoraat

Bericht van 20 november 2020