Door wijziging in de opzet van de Oké, is de rubriek “Wij gedenken” helaas komen te vervallen.
Er wordt alleen nog melding gemaakt van overlijden met verwijzing naar de website voor een de uitgebreide tekst. Via de website zijn de teksten ongeveer 3 maanden beschikbaar, daarna via de scriba.
Wilt u de “in memoriam” tekst toch op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.
stuur E-Mail

Wij gedenken mevrouw Isa Maria Jacoba Eggink

Zij is op zaterdag 4 januari vroeg in de nacht overleden op de leeftijd van 91 jaar. Na de Kerstdagen ging haar gezondheid snel achteruit. Op de dag voor haar overlijden is ze nog opgenomen in Hospice De Mare en daar overleden. Ze was afkomstig uit Amsterdam, uit een niet kerkelijk gezin, maar besloot om theologie te gaan studeren. In 1951 onderbrak ze haar studie om te trouwen met de chirurg Frits Eggink. Ze kregen 6 kinderen waarvan de oudsten, een tweeling, vlak na de geboorte overleden. In 1969 kwamen ze naar Oegstgeest en in 1970 overleed haar man.

lees verder

Wij gedenken mevrouw Sonja de Lange

Zij is op maandag 23 december overleden op de leeftijd van 86 jaar. Zij was de echtgenote van dhr. Kees van der Vlis, en woonde met hem in het Hendrik Kraemerpark. Daar is ze te midden van haar gezin overleden. Sonja en Kees zijn geboren Amsterdammers. Voor het werk van Kees woonde het gezin met 3 dochters en een zoon jarenlang in het buitenland…

lees verder

Wij gedenken mevrouw Johanna Catharina Sophia De Jong-Kooreman

Zij is op zaterdag 21 december overleden op de leeftijd van 91 jaar.Vanuit de Jan van Ruusbroeclaan in Oegstgeest-Noord verhuisde ze in 2012 naar een verpleegafdeling in Van Wijckerslooth. Enkele maanden later verhuisde haar man naar Rustenborch. De dagen konden zij bij elkaar doorbrengen. Ze waren beiden afkomstig uit Leiden waar zij een zaak in antiek dreven.

lees verder

Wij gedenken mevrouw Johanna Jenneken (Jannie) Kolfoort-Knoop.

Zij is op zaterdag 7 december overleden op de leeftijd van 93 jaar. Jannie werd geboren op een boerderij bij Almelo. In de Tweede Wereldoorlog leerde ze haar later man, Jan Kolfoort, kennen toen hij ondergedoken zat bij Jannie’s ouders. Ze beleefden een lange verlovingstijd toen Jan als militair naar Indonesië ging (voor het besef van Nederland toen nog Nederlands-Indië). In 1951 trouwden ze en gingen in Apeldoorn wonen waar Jan personeelsfunctionaris werd bij Talens; later bij Sikkens in Oegstgeest. Hun laatste adres samen was aan de Rozenlaan.

lees verder

Wij gedenken de heer Abraham Hermanus Hoogland

Bram is op zaterdag 30 november 2019 overleden op de leeftijd van 88 jaar. Hij is thuis na een kort ziekbed rustig overleden. Bram werd geboren in Stompetoren, in Noord-Holland en in de het hervormde kerkje van Zuid-Schermer gedoopt. Boerenzoon Bram werd leraar Nederlands en later rector van een scholengemeenschap in de Zaanstreek. Vijfentwintig jaar geleden leerde Bram Rietje Schuman kennen.

lees verder

Wij gedenken mevrouw Petronella Johanna Gerdina Verver-van Klaveren

Zij is op zaterdag 12 oktober 2019 overleden op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde voorheen in de Fagelstraat en, na het overlijden van haar man in 2000, aan de Rhijngeesterstraatweg (Résidence Alexander).

lees verder

Wij gedenken mevrouw Sarie Elly van der Ploeg-Hoek

Zij is op zaterdag 26 oktober overleden op de leeftijd van 83 jaar. Eind september kreeg Sarie gezondheidsklachten die zich ernstig aan lieten zien. In het weekend van 20 oktober kwam daar een licht herseninfarct bij. Sarie is zich bewust geweest van het naderende einde en heeft zo ook afscheid kunnen nemen van wie haar lief en dierbaar waren. Dat was moeilijk want ‘zo was het niet gepland’. Tegen lang lijden zag ze erg op. Dat is haar bespaard gebleven.

lees verder

Wij gedenken mevrouw Marijtje van Gent-Wilbrink

Zij is op woensdag 16 oktober overleden op de leeftijd van 95 jaar. Ze is thuis (Narcissenlaan) in het bijzijn van familie gestorven. Mevrouw Van Gent werd op 1 maart 1924 geboren in Oegstgeest, als oudste dochter in het gezin. Al vroeg kwam het overlijden van naaste familie in har leven voor. Haar hele leven heeft ze in Oegstgeest gewoond. Ze was altijd zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp en wist daar veel over te vertellen. Als jong meisje wilde ze Diacones worden. Omdat zij onvoldoende vooropleiding had is dat er nooit van gekomen. Op 19 augustus 1954 trouwde zij – uiteraard ook in Oegstgeest – met Marius van Gent. Zij kregen 3 zonen: Bram, Onno en Michel.

lees verder

Wij gedenken de heer Paul Beekman

Hij is op woensdag 25 september overleden op de leeftijd van 85 jaar. Ruim 30 jaar geleden kwamen Paul en zijn vrouw Doris uit Leiden aan de Erasmuslaan in Oegstgeest wonen. Hun beide dochters waren al volwassen. Kerkelijk voelden ze zich thuis bij de Binnenstadsgemeente in Leiden. Ze bleven lid van die kerk. Ds. Alblas bleef hen bezoeken. Na het emeritaat van ds. Alblas uit Leiden werd Paul lid van onze gemeente.

lees verder

Wij gedenken de heer Gijsbert Aart Louwerse

Hij is op vrijdag 30 augustus overleden op de leeftijd van 96 jaar. Hij werd geboren in een bakkersgezin in Kamerik. Als ‘beoogd opvolger’ in de bakkerij ging hij een opleiding voor banketbakker volgen in Amsterdam. In oorlogstijd, dagelijks heen en weer met de trein. Treinen bleven hem zijn hele leven fascineren. Hij reisde veel en graag. In 1946 trouwde hij met Jansje Margaretha Reijneveld. Omdat hij graag verder keek wilde hij wel emigreren. Zijn vrouw niet. Ze bleven in Nederland en kregen vier dochters en een zoon.

lees verder

Wij gedenken de heer Cornelis (Cees) de Jong

Op dinsdag 13 augustus is hij overleden op de leeftijd van 93 jaar. Cees werd in 1925 geboren in Katwijk. In de oorlog werd het gezin gedwongen om te verhuizen naar Sassenheim omdat hun huis onderdeel werd van de Duitse verdedigingswal tegen een invasie van de Engelsen. In Sassenheim begon Cees zijn studie scheikunde – met onderbrekingen vanwege de oorlog en onderduiken. Hij leerde er ook zijn vrouw Jo van Goeverden kennen met wie hij in 1954 trouwde. Ze gingen in Warmond wonen waar beiden kerkelijk actief waren.

lees verder

Wij gedenken ons gemeentelid mevrouw Wilhelmina Cornelia (Wil) Fennema-Jue

Zij is op vrijdag 2 augustus overleden op de leeftijd van 87 jaar. Zij werd geboren in Den Haag. In de oorlog verloor zij als jonge tiener haar vader die in het verzet zat. Ze trouwde met Arie Fennema en kreeg twee zonen en twee dochters. Via Warmond kwam het gezin in Oegstgeest wonen waar haar man betrokken was bij het kerkenwerk en de politiek en Wil vooral actief was in de kringen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB). Daar kon ze haar brede maatschappelijke belangstelling delen met vrouwen van wie enkelen heel trouwe vriendinnen zijn geworden.

lees verder