Op deze pagina kunt u doorklikken naar een In Memoriam van uw keuze. Deze teksten blijven ongeveer 3 maanden op de website staan. Daarna kunt u het opvragen bij de scriba. Ook als u het In Memoriam op papier wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de scriba.
Er wordt ook melding gemaakt van de overledenen in Oké, met verwijzing naar de website voor de uitgebreide tekst.
stuur E-mail


Lees hier de in Memoriams