Door wijziging in de opzet van de Oké, is de rubriek “Wij gedenken” helaas komen te vervallen.
Er wordt alleen nog melding gemaakt van overlijden met verwijzing naar de website voor een de uitgebreide tekst. Via de website zijn de teksten ongeveer 3 maanden beschikbaar, daarna via de scriba.
Wilt u de “in memoriam” tekst toch op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.
stuur E-Mail

Wij gedenken mevrouw Petronella Johanna Gerdina Verver-van Klaveren

Zij is op zaterdag 12 oktober 2019 overleden op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde voorheen in de Fagelstraat en, na het overlijden van haar man in 2000, aan de Rhijngeesterstraatweg (Résidence Alexander).

lees verder

Wij gedenken mevrouw Sarie Elly van der Ploeg-Hoek

Zij is op zaterdag 26 oktober overleden op de leeftijd van 83 jaar. Eind september kreeg Sarie gezondheidsklachten die zich ernstig aan lieten zien. In het weekend van 20 oktober kwam daar een licht herseninfarct bij. Sarie is zich bewust geweest van het naderende einde en heeft zo ook afscheid kunnen nemen van wie haar lief en dierbaar waren. Dat was moeilijk want ‘zo was het niet gepland’. Tegen lang lijden zag ze erg op. Dat is haar bespaard gebleven.

lees verder

Wij gedenken mevrouw Marijtje van Gent-Wilbrink

Zij is op woensdag 16 oktober overleden op de leeftijd van 95 jaar. Ze is thuis (Narcissenlaan) in het bijzijn van familie gestorven. Mevrouw Van Gent werd op 1 maart 1924 geboren in Oegstgeest, als oudste dochter in het gezin. Al vroeg kwam het overlijden van naaste familie in har leven voor. Haar hele leven heeft ze in Oegstgeest gewoond. Ze was altijd zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp en wist daar veel over te vertellen. Als jong meisje wilde ze Diacones worden. Omdat zij onvoldoende vooropleiding had is dat er nooit van gekomen. Op 19 augustus 1954 trouwde zij – uiteraard ook in Oegstgeest – met Marius van Gent. Zij kregen 3 zonen: Bram, Onno en Michel.

lees verder

Wij gedenken de heer Paul Beekman

Hij is op woensdag 25 september overleden op de leeftijd van 85 jaar. Ruim 30 jaar geleden kwamen Paul en zijn vrouw Doris uit Leiden aan de Erasmuslaan in Oegstgeest wonen. Hun beide dochters waren al volwassen. Kerkelijk voelden ze zich thuis bij de Binnenstadsgemeente in Leiden. Ze bleven lid van die kerk. Ds. Alblas bleef hen bezoeken. Na het emeritaat van ds. Alblas uit Leiden werd Paul lid van onze gemeente.

lees verder

Wij gedenken de heer Gijsbert Aart Louwerse

Hij is op vrijdag 30 augustus overleden op de leeftijd van 96 jaar. Hij werd geboren in een bakkersgezin in Kamerik. Als ‘beoogd opvolger’ in de bakkerij ging hij een opleiding voor banketbakker volgen in Amsterdam. In oorlogstijd, dagelijks heen en weer met de trein. Treinen bleven hem zijn hele leven fascineren. Hij reisde veel en graag. In 1946 trouwde hij met Jansje Margaretha Reijneveld. Omdat hij graag verder keek wilde hij wel emigreren. Zijn vrouw niet. Ze bleven in Nederland en kregen vier dochters en een zoon.

lees verder

Wij gedenken de heer Cornelis (Cees) de Jong

Op dinsdag 13 augustus is hij overleden op de leeftijd van 93 jaar. Cees werd in 1925 geboren in Katwijk. In de oorlog werd het gezin gedwongen om te verhuizen naar Sassenheim omdat hun huis onderdeel werd van de Duitse verdedigingswal tegen een invasie van de Engelsen. In Sassenheim begon Cees zijn studie scheikunde – met onderbrekingen vanwege de oorlog en onderduiken. Hij leerde er ook zijn vrouw Jo van Goeverden kennen met wie hij in 1954 trouwde. Ze gingen in Warmond wonen waar beiden kerkelijk actief waren.

lees verder

Wij gedenken ons gemeentelid mevrouw Wilhelmina Cornelia (Wil) Fennema-Jue

Zij is op vrijdag 2 augustus overleden op de leeftijd van 87 jaar. Zij werd geboren in Den Haag. In de oorlog verloor zij als jonge tiener haar vader die in het verzet zat. Ze trouwde met Arie Fennema en kreeg twee zonen en twee dochters. Via Warmond kwam het gezin in Oegstgeest wonen waar haar man betrokken was bij het kerkenwerk en de politiek en Wil vooral actief was in de kringen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB). Daar kon ze haar brede maatschappelijke belangstelling delen met vrouwen van wie enkelen heel trouwe vriendinnen zijn geworden.

lees verder

Wij gedenken ons gemeentelid mevrouw Pieterke (Pia) Thomas – Witvoet

Zij is op vrijdag 26 juli overleden op de leeftijd van 95 jaar. Zij werd geboren in Amsterdam en groeide daar op. Al op de basisschool leerde ze Pieter Thomas kennen die later haar man zou worden. In het begin van hun huwelijk verhuisden ze regelmatig in verband met het werk van Pieters werk als marine-arts. Vooral de tijd op Curaçao heeft Pia heel mooi gevonden. Toen haar man verbonden raakte aan het LUMC kwam het gezin in Leiden wonen, in de Faljerilstraat.

lees verder

Wij gedenken Frederik Johannes Wilhelm (Fred) Mugge

Hij is op 24 juli 2019 overleden. Fred is 80 jaar geworden Zijn vrouw Liesbeth Mugge-du Pon is lid van onze gemeente en al jarenlang lid van de cantorij van de PGO. Fred had het lidmaatschap van onze kerk opgezegd omdat hij de beleving van zijn geloof meer in esoterische kringen zocht.

lees verder

Wij gedenken ons gemeentelid Jan Christoffer Portheine

Hij is op zondag 14 juli overleden op de leeftijd van 80 jaar. Jan woonde met zijn vrouw Claire aan de Duivenvoordestraat. Jan was chemicus en deed wetenschappelijk onderzoek in Ottawa, Bern en Genève. Terug in Nederland kreeg hij een veelzijdige baan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jan en Claire kregen 2 zonen en 3 kleinkinderen. Jarenlang kerkten Jan en Claire in de Pauluskerk.

lees verder