Wij gedenken…
…ons gemeentelid de heer Gijsbert Aart (Gijs) Louwerse. Dhr. Louwerse is op vrijdag 30 augustus overleden op de leeftijd van 96 jaar. Hij werd geboren in een bakkersgezin in Kamerik. Als ‘beoogd opvolger’ in de bakkerij ging hij een opleiding voor banketbakker volgen in Amsterdam. In oorlogstijd, dagelijks heen en weer met de trein. Treinen bleven hem zijn hele leven fascineren. Hij reisde veel en graag.
In 1946 trouwde hij met Jansje Margaretha Reijneveld. Omdat hij graag verder keek wilde hij wel emigreren. Zijn vrouw niet. Ze bleven in Nederland en kregen vier dochters en een zoon.
Hij keek verder dan het eigen bedrijf en werd bankdirecteur in Wilnis en omgeving. Hij werd in die positie vooral gewaardeerd vanwege zijn inzicht in en de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.
Na zijn pensionering verhuisden hij en zijn vrouw naar Heemstede waar voor beiden meer te zien was, actief als ze waren in wandelen en fietsen. Daar waren zij beiden betrokken bij het kerkenwerk. Louwerse zette zich met zijn kennis en ervaring ook in voor diverse stichtingen/goede doelen. Met zijn zoon en oudste kleinzoon maakte hij grote reizen om aan zijn belangstelling naar cultuur en geschiedenis tegemoet te komen. Lezen als ‘reizen in de geest’ hoorde ook erg bij hem.
Zijn kinderen herinneren zich hem als een vader die de wijsheid had om hen te stimuleren tot zelfstandig denken.
Na de intensieve zorg voor zijn vrouw en haar overlijden in 2010 maakte zijn hoofd op den duur niet meer de juiste verbindingen. In 2017 kwam Louwerse in Van Wijckerslooth wonen, in de buurt bij zijn dochter Anna en haar kinderen.
Na een dankdienst voor zijn leven in de Groene Kerk op 6 september is zijn lichaam bijgezet in het familiegraf in Heemstede.
Ds. Aart Verburg.