Op zaterdag 12 mei is ons gemeentelid Johannes (Han) Bontje overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hoewel weinig betrokken bij het kerkelijke gebeuren, waardeerde hij het bloemstukje dat hij de laatste jaren met zijn verjaardag van de kerk kreeg. Tijdens zijn arbeidzame leven was Han werkzaam als bezigheidstherapeut in Endegeest (tegenwoordig Rivierduinen, locatie Oegstgeest). Om gezondheidsredenen moest hij zijn werkzaamheden echter vroegtijdig beëindigen, maar hij was niettemin in staat tot allerlei bezigheden. Getuige ook de foto op de rouwkaart, was zijn schuur daarvoor vrijwel geheel ‘omgebouwd’ tot werkplaats. ‘Bezige handen…’ stond in de kaart. De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hoewel steeds zwaarder, heeft zijn vrouw – Hil – hem tot het laatst toe verzorgd en begeleid. Vorige maand nog mochten zij hun 55-jarig huwelijk beleven. Op vrijdag 18 mei vond na een bijeenkomst in de aula van crematorium Rhijnhof, aldaar de crematie plaats. Dat hij nu mag zijn in het licht van de Eeuwige. Rein Rus