Wij gedenken…

… ons gemeentelid dhr. Zaaijer. Op dinsdag 1 mei is ons gemeentelid de heer Johannes Cornelis Zaaijer overleden op de leeftijd van 97 jaar. Nadat Hans veel heeft moeten meemaken in de oorlog als engelandvaarder trouwde hij met Geertreuijt van Wijhe. Samen kregen zij vijf kinderen, vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Niet kerkelijk van huis uit liet hij zich dopen en deed hij belijdenis. Zo raakte hij betrokken bij de kerk o.m. in onze gemeente als kerkvoogd. Hans had een brede interesse in o.a. theologie, hij was kunstzinnig en een harde werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Tot zijn dood woonde hij met zijn vrouw in hun huis in Rijnsburg.

Hans is drager van het verzetsherdenkingskruis. Op zaterdag 5 mei nam de Familie, heel symbolisch op bevrijdingsdag, afscheid van Hans in een dienst in de groene kerk o.l.v. dr.Eginhart Meijering. Hans is daar ook te ruste gelegd. We gedenken zijn vrouw Geertreuijt, kinderen en kleinkinderen en ieder die hem moet missen in onze gebeden.

Ds. Iris van der Heul