Wij gedenken…

… ons gemeentelid, dhr. Johannes (Hans) Kreukniet. Hij is op zondag 26 juli overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hans werd in Rotterdam geboren, maakte daar de Tweede Wereldoorlog mee en studeerde geneeskunde in Leiden. Hij specialiseerde zich als longarts en werd hoogleraar in Utrecht. Zijn vrouw Jane en hij kregen drie zoons. Op de rouwkaart schreven zijn zoons over zijn leven: gewijd aan zijn gezin, de wetenschap en de godsdienst.
Toen Hans 48 jaar oud was beleefde hij zijn bekering. Hij had een christelijke achtergrond maar na een ziekte en veel nadenken over Gods leiding in de geschiedenis, in het bijzonder ten aanzien van het volk Israël, veranderde zijn geloof. Waar hij kon getuigde hij van zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus. Daarvoor was niet altijd begrip en dat hinderde in de communicatie tussen hem en wie hem na stonden. Zijn Bijbelstudie resulteerde in enkele boeken, met name over het naderende einde van de wereld en Jezus’ wederkomst.
In 2011 kwamen Hans en Jane in Oegstgeest wonen. Jane overleed in mei van dit jaar. Zij woonde de laatste tijd in Van Wijckerslooth waar Hans haar dagelijks bezocht. Ds. Aart Verburg onderhield contact met hen. Op donderdag, 30 juli, werd de gedachtenisdienst voor het leven van Hans Kreukniet gehouden in de Groene Kerk. Ds. Aart Verburg ging daarin voor.  Daarna is Hans begraven in het familiegraf te Nijkerk.
Ds. Aart Verburg