Wij gedenken…

… ons gemeentelid dhr. Pieter Adriaan Pauptit. Hij is overleden op woensdag 6 juni is op de leeftijd van 78 jaar. Pieter en zijn vrouw Coby en hun zoon en twee dochters woonden jarenlang aan de Marelaan in Oegstgeest en waren trouwe kerkgangers in de Pauluskerk. Pieter was daar onder meer ouderling-kerkvoogd. In 2006 verhuisden ze naar Renesse. In februari van dit jaar kwamen ze terug naar Oegstgeest om dichter bij hun dochter Herma te wonen. Er was veel zorg nodig. Pieter gaf al jaren veel zorg aan Coby, maar toen Pieter zelf zijn oriëntatie in het leven verloren had en in zijn gedachten verdwaalde werd hij opgenomen in Hofwijck. Voor Coby is het overlijden van Pieter moeilijk te bevatten. Pieter was keramist (maakte keramiek) en van 1976 tot aan zijn vervroegde pensionering docent handvaardigheid aan de PABO. Oud-leerlingen kregen bij geboorten ‘kadoosjes’ van hem. Wie hem goed gekend hebben, hebben hem bewonderd om hoe hij met de zorgen in zijn leven is omgegaan. Er was verdriet om het overlijden van hun zoon Jarco. Op zaterdag 9 juni werd een afscheidsdienst gehouden in Rhijnhof.  De gedachtenis aan Pieter Pauptit mag er één zijn van licht en kleur waaraan hij als scheppend kunstenaar zoveel vreugde beleefd. En van liefde waarvan hij wist dat hij erdoor gedragen werd – de liefde van God – waarmee hij zelf ook veel verdragen heeft. De verbondenheid met zijn dochter Herma en haar gezin heeft hem tot op het laatst goed gedaan.

Ds. Aart Verburg