Wij gedenken…ons gemeentelid de heer Pieter Marinus (Piet) van Poppel die op woensdag 21 november is overleden op de leeftijd van 72 jaar. Piet van Poppel stond (en zijn vrouw Ariena staat) ingeschreven als lid van de PGO, maar zij waren beiden kerkelijk actief in de Leidse Studenten Ekklesia. Piet van Poppel was voor de PGO actief bij de actie Kerkbalans. Piet was ernstig ziek. Op de rouwkaart schreef de familie: Verdrietig zijn wij omdat mijn lieve, bedachtzame en wijze Piet, onze inspirerende, begripvolle vader en liefdevolle opa is overleden. Daarboven stond hoe Piet was overleden en hoe Ariena en haar gezin verder hopen te gaan: Vertrouwend op de Eeuwige die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’. De LSE schreef dat zij Piet van Poppel gedenkt met eerbied en genegenheid en wenste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze verdrietige tijd. Wij sluiten ons bij deze woorden van de LSE aan.Op dinsdag 27 november werd een dienst van Woord en Gebed gehouden worden in de Groene Kerk. Daarin ging ds. Christiane van den Berg-Seiffert van de Leidse Studenten Ekklesia voor. Daarna is Piet van Poppel begraven tegenover de Groene Kerk.

Ds. Aart Verburg