Wij gedenken…

… ons gemeentelid dominee Willem Bernhard (Willem) Douwes. Op vrijdag 27 april is hij overleden op de leeftijd van 76 jaar. Sinds april 2016 woonde hij in Van Wijckerslooth voor revalidatie. Zijn vrouw Jacomien kwam in mei van dat jaar wonen aan de Aert van Neslaan. Willem Douwes was de vijfde generatie theoloog/predikant in een rechte lijn in zijn familie. Samen met zijn vrouw diende hij de protestantse gemeente in Niewenhoorn (Hellevoetsluis)gedurende 23 jaar en werd daarna predikant van de gemeente Dendermonde van de Verenigde Protestantse Kerk in België tot aan zijn emeritaat. Vanwege Willems gezondheidstoestand verhuisden ze naar Oegstgeest omdat hun zoon en dochter met hun gezinnen (drie kleinkinderen) in Leiden wonen. Ze zijn zich in korte tijd erg thuis gaan voelen in onze gemeente. Ds. Aart Verburg ging op zaterdag 5 mei voor in de dankdienst voor het leven van Willem die gehouden werd in Oosterbeek. Daar was hij aan het begin van zijn loopbaan vicaris en ontmoette hij Jacomien. De crematie had al voor de dankdienst in besloten kring plaats gevonden op 3 mei in Leiden. Op het liturgieboekje voor de dankdienst stond de handtekening van W.B.Douwes, letterlijk en inhoudelijk. De schriftlezing was aan zijn ziekbed ter sprake gekomen en de liederen had hij zelf gekozen. Zijn keuze weerspiegelde zijn theologische belangstelling voor Israël en zijn vertrouwen op God die door de tijden heen zijn mensen en zijn kerk trouw blijft. Willem heeft het proces van de vorming van de PKN intensief meegemaakt en begeleid in Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis). Archeologie was een andere ‘liefde’ van Willem. De bewoners van Van Wijckerslooth missen in hem en Jacomien een echtpaar dat met hun geestkracht, humor en opgewektheid snel vrienden had gemaakt.

Ds. Aart Verburg