Wij gedenken…..

ons gemeentelid Frederik Wilhelm Melchert, die is overleden op vrijdag 15 februari jl. op 77-jarige leeftijd. Geboren in Emmen was Freek een echte Drentenaar. Na zijn diensttijd als commando te hebben vervuld, werkte en woonde hij op verschillende plekken, maar de liefde voor Bep, met wie hij in 1972 trouwde, bracht hen uiteindelijk naar Oegstgeest. Hij werkte daar als hovenier in de tuin van het zendingshuis en Bep bij de boekhouding. Samen zetten ze zich ook in voor onze gemeente: 44 jaar als leden van de commissie van ontvangst, bezorger van oké en lopen voor de kerkbalans.
Freek kreeg verschillende ernstige gezondheidsproblemen maar wist die steeds dapper te boven te komen. Ook de longkanker die werd ontdekt leek hij, na een hele spannende tijd of die wel of niet kon worden geopereerd, te overwinnen. Na de operatie knapte hij aanvankelijk op, maar zijn lichaam bleek te verzwakt. De afgelopen twee weken hebben artsen alles geprobeerd om Freek zelfstandig te laten ademen, maar het bleek tevergeefs. In alle rust en vrede, omringd door zijn dierbaren, is Freek uit dit leven weg gegleden in de hand van de eeuwige. Op vrijdag 22 februari om 11.00 uur in de Groene kerk hebben we Freek uitgeleide gedaan. Dat gebeurde door de verschillende ‘families’ van Freek. De commando’s die een erehaag vormden toen Freek werd binnengedragen en bij zijn laatste rustplaats. Ton Rueck, zijn tentmaatje, haalde herinneringen op aan zijn vriendschap met Freek. De collega’s van het zendingshuis waar Freek en Bep met zoveel plezier hebben gewerkt. Marinus Vink blikte terug op zijn band met Freek. En natuurlijk zijn broers met hun partners en kinderen. Zij spraken liefdevol over hun grote broer. Voor Freek was De Heer zijn herder, dus lieten we psalm 23 klinken. Zijn grote vertrouwen in de Eeuwige hield hem op de been, evenals de overtuiging dat hij na dit leven Bep weer zou zien en gearmd zou lopen. Moge het zo zijn.

ds. Iris van der Heul.