Wij gedenken…

… ons gemeentelid de heer Gerardus David Marcellus (Gerard) Schwencke die op donderdag 15 maart 2018 is overleden op de leeftijd van 92 jaar. Gerard werd geboren in Den Haag. Na de studiebiologie volgde hij bij Kerk en Wereld de opleiding tot ‘werker in kerkelijke arbeid’ (wika). Hij werd evangelist in Den Haag en was betrokken bij een grote campagne van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn in Nederland. Gerard kreeg hier belangstelling voor gebedsgenezing. Later werkte hij bij de SMRA, de ledenadministratie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Hij verhuisde daarvoor met zijn vrouw Adri en hun zoon en twee dochters naar Eindhoven. Daar werd de derde dochter geboren.
In 1966 kwamen zij naar Oegstgeest. Hij werkte als bibliothecaris bij de Universiteit in Leiden (vakgroep klinische psychologie). Ook nu was Gerard zeer actief bij het kerkenwerk betrokken geweest, vooral met oog voor de betrokkenheid van de kerk op de samenleving. Zijn werk voor de NVSH en lidmaatschap van de SP hingen daar nauw mee samen. Hij rondde de studie theologie af maar bleef werkzaam in de wereld van de universiteit. Zijn geloofsovertuiging stond op zijn rouwkaart: ‘Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd’. Het overlijden van zijn zoon in 2015 heeft Gerard diep geraakt. Op donderdag 22 maart is Gerard in het familiegraf bij de Groene Kerk begraven na een gedachtenisdienst waarin zijn zus en een dochter herinneringen ophaalden en ds. Aart Verburg lijnen uit Gerards leven duidde in het licht van het evangelie. Moge zijn vrouw en kinderen troost vinden in de herinneringen en de gedachtenis na de intensieve zorg om en voor Gerard gedurende de laatste jaren.

Ds. Aart Verburg