Wij gedenken…

… ons gemeentelid Mw. Hermina Margot Esther (Margot) Oegema-Hollander. Zij is op dinsdagavond 10 november overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ze werd geboren in Zwolle als derde van de vijf kinderen in het ouderlijk gezin. Toen ze 16 leerde ze Sikko Oegema kennen die theologie studeerde. Margot trok mee met haar man, die predikant was in Leeuwedorp, daarna marine-predikant en tenslotte gemeentepredikant in Valkenburg (ZH). Vanaf 1970 woonden ze in Oegstgeest, eerst aan de Frans Halslaan en na een onderbreking van 4 jaar kwamen ze uit Castricum weer naar Oegstgeest en woonden jarenlang aan de Rhijnzichtweg. Aan dat huis was Margot zeer gehecht. De laatste jaren woonde Margot in Hofwijck. Margot en Sikko kregen 3 kinderen. Twee jaar geleden overleed haar oudste zoon die in Oostenrijk woonde. Kort daarna overleed ook zijn vrouw. Margot kon de begrafenissen niet bijwonen. Dat was zwaar voor Margot die door haar andere twee kinderen omschreven wordt als: zorgzaam, ondernemend en liefdevol.

Margot was heel blij met haar baan als receptioniste in het Zendingshuis. Ze heeft zich in de ‘zendingshuis-familie’ thuis gevoeld. In de gedachtenisdienst die in besloten kring plaatsvond op maandag 16 november in de Groene Kerk klonken de liederen uit de bundel van Johan. de Heer, die ze met het ouderlijk gezin bij het orgel gezongen heeft. Margot besefte dat ze bij de tekst van die liederen andere beelden had gekregen. Maar het vertrouwen dat eruit spreekt heeft haar gedragen. Margot is begraven op de begraafplaats van Valkenburg waar ook haar man begraven ligt.

Ds. Aart Verburg