We gedenken…

Ons gemeentelid mevrouw Maria Splinter-Eikelenboom. Op maandag 28 mei is ons gemeentelid Riet Splinter-Eikelenboom overleden op de leeftijd van 90 jaar. Geboren in Leiden, groeide Riet op in een gezin met 14 kinderen. Ze leerde Jan kennen en kregen zelf ook vijf kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Samen met Jan was ze een hecht en actief team, dat zich inzette voor het verenigingsleven. Jan was voorzitter van ASC, Riet zwaaide de scepter in de kantine. Zij was het die orde op zaken stelde in de bedrijfsvoering van zijn architectenbureau. Riet was een doortastende, non-conformistische, geëmancipeerde en aangenaam dwarse vrouw. Na het overlijden van Jan op 69-jarige leeftijd kwam ze in Trompenburg te wonen, waar ze ook actief was in de bewonerscommissie. Na een herseninfarct in 2013 ging haar gezondheid en haar levenslust achteruit. Ze is rustig overleden. Op vrijdag 1 juni vond de dankdienst voor haar leven plaats in de Groene kerk, waar ze ook begraven werd. Voorganger in deze dienst was ds. Iris van der Heul. We zijn met onze gedachten bij haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Ds. Iris van der Heul