Wij gedenken

ons gemeentelid mevrouw Pieterke (Pia) Thomas – Witvoet die op vrijdag 26 juli is overleden op de leeftijd van 95 jaar. Zij werd geboren in Amsterdam en groeide daar op. Al op de basisschool leerde ze Pieter Thomas kennen die later haar man zou worden. In het begin van hun huwelijk verhuisden ze regelmatig in verband met het werk van Pieters werk als marine-arts. Vooral de tijd op Curaçao heeft Pia heel mooi gevonden. Toen haar man verbonden raakte aan het LUMC kwam het gezin in Leiden wonen, in de Faljerilstraat. Daar groeiden de 5 kinderen op. Mw. Thomas was tot haar pensioengerechtigde leeftijd lerares geschiedenis aan het Duinzigt-college in Oegstgeest. De 8 kleinzonen die ze kregen waren haar trots. Enkele jaren na het overlijden van haar man verhuisde ze naar Rustenborch. Het overlijden van haar dochter in 2014 heeft ze lang als een groot gemis beleefd. Wonen op verschillende plekken bracht haar ook in aanraking met diverse manieren van geloven en kerk-zijn.

Optimistisch met een kenmerkend gevoel voor humor heeft ze geleefd. Tot op het laatst bleef haar hoofd helder. Ze heeft het sterven aanvaard in dankbaarheid voor wie en wat zij in haar leven heeft ontvangen. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op donderdag 1 augustus in de Groene Kerk. Daarna hebben we haar begraven bij de Groene Kerk.

 Ds. Aart Verburg.