Wij gedenken…

ons gemeentelid mevrouw Wilhelmina Cornelia (Wil) Fennema-Jue. Zij is op vrijdag 2 augustus overleden op de leeftijd van 87 jaar. Zij werd geboren in Den Haag. In de oorlog verloor zij als jonge tiener haar vader die in het verzet zat. Ze trouwde met Arie Fennema en kreeg twee zonen en twee dochters. Via Warmond kwam het gezin in Oegstgeest wonen waar haar man betrokken was bij het kerkenwerk en de politiek en Wil vooral actief was in de kringen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB). Daar kon ze haar brede maatschappelijke belangstelling delen met vrouwen van wie enkelen heel trouwe vriendinnen zijn geworden. Het verlies van haar jongste zoon op 24-jarige leeftijd, was een groot verdriet in haar leven. Na het overlijden van haar man in 2009 bleef zij aan de Ommevoort wonen. De gevolgen van een herseninfarct voor haar lichaam – haar geest bleef scherp – en andere kwalen maakten dat ze de laatste tijd in verpleegtehuizen moest wonen. De teleurstelling daarover sloot voor haar aan bij andere teleurstellingen in haar leven. Ze verlangde naar het einde omdat ze worstelde met het leven en worstelde met het aanvaarden van het einde aan haar leven omdat ze zo naar een ander leven had verlangd. Het einde dat was voorzien kwam toch nog onverwacht, De afscheidsdienst in de Groene Kerk werd gehouden op 8 augustus. We stonden stil bij haar levensperspectief door te zien hoe het levensperspectief van Noömi in het boek Ruth veranderde.
Ds. Aart Verburg.