Wij gedenken ons gemeentelid Hermina Elizabeth van der Holst-van Veen. Zij is op overleden op dinsdag 17 oktober op de leeftijd van 82. Mien werd geboren in Wassenaar, als enige meisje in een gezin met zes kinderen. Ze trouwde met Durk van der Holst en verhuisde naar Katwijk. Met hem deed ze belijdenis en tijdens die dienst werd ze ook gedoopt. Na te hebben ingewoond bij haar schoonfamilie in Katwijk, vond ze haar thuis in Oegstgeest, eerst in Buitenlust, de laatste jaren in de Narcissenlaan. Ze kregen drie kinderen en drie kleinkinderen. Ze werkte aanvankelijk om wat bij te verdienen, maar ze was er ook trots op om te werken. Eerst bij Ouwehand, later als schoonmaakster bij Estec en in de thuiszorg. Hoewel Mien niet meer kerkelijk was ze wel vol vertrouwen op God. Ze zei altijd dat er in haar nood voorzien werd. Psalm 139: “al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden” was de belijdenispsalm van haar en Durk en wilde ze ook graag laten klinken bij haar uitvaart. Op maandag 23 oktober om 13.00 hebben we afscheid genomen van Mien in de groene kerk, De dankdienst voor haar leven werd geleid door ds. Iris van der Heul. Bij de groene kerk is ook haar laatste rustplaats.