Wij gedenken…

Ons gemeentelid, Paulus Maarten van Duijvenbode, levenspartner van Rineke Schwencke, die op 2 juli is overleden op de leeftijd van 63 jaar. Paul werd in Oegstgeest geboren en heeft er heel zijn leven gewoond. Hij werkte bij de politie, aanvankelijk ook in Oegstgeest en later voor het district Hollands-Midden.

Paul en Rineke leerden elkaar kennen via het jeugdwerk van de onze kerk. Zij waren actief in de Stichting Kerk en Theater, Paul vooral met het maken van video-opnames. Paul was geen man van de kerk op zondag; hij was beschikbaar op andere dagen. Voorgangers van de kerken in Oegstgeest weten nog hoe zorgvuldig Paul hun persoonlijke betrokkenheid bij vredesvraagstukken vastlegde op een video voor de oecumenische vredesdienst in sporthal De Voscuyl, in 2014.

Paul overleed, voor menselijke begrippen veel te vroeg, aan een hartinfarct. Hij zat ’s morgens vroeg in zijn tuin en keek op een hoekje dat hij speciaal aangelegd om er de cyclus van het leven in de natuur te bewonderen. De schok van het overlijden heeft velen maar vooral Rineke getroffen. We bidden dat Rineke Paul zó in haar herinnering kan bewaren als hij haar het liefst was, in zijn trouw aan haar, zijn eigen kijk op dingen, zijn gevoel voor rechtvaardigheid, zijn humor. Op dinsdag 9 juli werd de afscheidsbijeenkomst gehouden in de Groene kerk. Daarna is Paul bij de kerk begraven.

Ds. Aart Verburg