Wij gedenken…… ons gemeentelid Hendrikus Wilhelmus (Henk) Baks. Hij is op 15 oktober overleden op de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw in Rustenborch. Zijn vrouw, mw. G. (Truus) Baks-van Wijnen woont daar nu nog. De PGO had bericht van overlijden ontvangen maar wij kenden de familie Baks niet. Emmy Rozeboom bezocht mw. Baks en trof daar de oudste van hun 2 zoons, Boudewijn. Hij vertelde dat het afscheid van zijn vader ‘in stijl’ was gebeurd. De klok van de Willibrordkerk had geluid bij het overlijden en bij het uitdragen van zijn vader op weg naar de afscheidsbijeenkomst op Rhijnhof, voorafgaande aan de crematie. Op 7 december verscheen een column over Henk Baks in het Leidsch Dagblad. Baks, afkomstig uit Den Bosch, was via docentschap basisonderwijs in o.a. Leiderdorp leraar handvaardigheid geworden op ‘Duinzigt’ (Teylingen College). Veel leerlingen bewaren goede herinneringen aan hun voormalige leraar vanwege zijn natuurlijk gezag en de oprechte aandacht voor ‘zijn’ leerlingen. Hij bewaarde zijn lerarenagenda’s waardoor hij, als hij later oud-leerlingen ontmoette, nog na kon zoeken hoe ze vroeger op school waren geweest. Dhr. Baks deed ooit belijdenis in de Hervormde kerk maar was in Oegstgeest niet actief bij de kerk betrokken. In overleg met zijn zoon zal mevr. Baks bezoek en pastorale aandacht krijgen vanuit onze gemeente.
Ds. Aart Verburg