Begrotingen (samenvatting)

Begroting 2022 – College van Kerkrentmeesters

Concept Begroting 2022 – Diaconaat en Zending

Begroting 2021 – Diaconaat en Zending

Begroting 2020 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Begroting 2019 – Taakgroep Diaconaat en Zending


Jaarcijfers (samenvatting)

Concept Jaarrekening 2021 – College van Kerkrentmeesters

Concept Jaarrekening 2021 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2020 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2019 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2018 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2017 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2016 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2016 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2015 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2015- Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening_2014- College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2014- Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2013- College van Kerkrentmeesters