Begrotingen (samenvatting)

Concept begroting 2024 – College van Kerkrentmeesters

Concept begroting 2024 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Begroting 2023 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Begroting 2022 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Begroting 2021 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Begroting 2020 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019 – College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020 – Taakgroep Diaconaat en Zending


Jaarcijfers (samenvatting)

Jaarrekening 2022 – College van Kerkrentmeesters

(concept) Jaarrekening 2022 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2021 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2020 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 – Taakgroep Diaconaat en Zending

Jaarrekening 2019 – College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019 – Taakgroep Diaconaat en Zending