Folder Kerkbalans 2024

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 13 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zaterdag 27 januari. Mogen we dit jaar weer op u rekenen?

Uw bijdrage kan eigenlijk niet gemist worden voor het voortbestaan van onze kerkgemeenschap! Activiteiten zoals kerkdiensten op zondagochtend, Taizévieringen, running dinner, de Oké, koffieochtenden, Zin in ’t weekend en kindermiddagen kosten tijd en aandacht van vrijwilligers maar eveneens van de predikanten die we in dienst hebben. Ook de gebouwen en orgels moeten onderhouden worden. Wist u dat de PGO geen subsidie ontvangt en zelf alle kosten draagt? Daarom vragen we al onze leden – als teken van betrokkenheid – om een financiële bijdrage naar vermogen. We zijn blij met iedere bijdrage: elk bedrag telt! 

Gedurende bovengenoemde periode worden alle gemeenteleden digitaal of via een brief benaderd. We zullen zoveel mogelijk leden digitaal benaderen. Dit bespaart papier en kosten. Gemeenteleden waarvan het e-mail adres bekend is, krijgen op maandag 15 januari een e-mail met de link naar het digitale toezeggingsformulier. Net als vorig jaar zullen we de overige leden via de post benaderen. Deze gemeenteleden krijgen het toezeggingsformulier thuisgestuurd.

Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u toezegt en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Kiest u bij voorkeur voor automatisch incasso. Dat scheelt de PGO kosten en onze vrijwilligers veel tijd. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Weet dat voor onze kerk elke Euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zaterdag 27 januari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft!

Digitaal toezeggen
Betaalwijzen

Richtsnoer voor het bepalen van uw bijdrage
Anders dan veel verenigingen en sportclubs werkt onze gemeente niet met een vaste verplichte bijdrage per lid. Uw bijdrage is immers geheel vrijwillig. Maar wat is een ‘normale’ bijdrage aan de kerk? Veel gemeenteleden willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen, ook in vergelijking met anderen. Daarom hebben we een richtsnoer bepaald, die het netto inkomen als uitgangspunt neemt.


Richtsnoer voor het bepalen van uw bijdrage

Diaconie, Werelddiaconaat en Zending
In april a.s. ontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in maart in de diverse communicatiekanalen.

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Chris van der Oord, Coördinator Actie Kerkbalans