Betaalwijzen

Digitaal toezeggen

Actie Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 15 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 30 januari.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we ook dit jaar al onze gemeenteleden weer om een bijdrage vragen. Uw bijdrage hebben we hard nodig, want de PGO krijgt geen subsidie en we dragen met elkaar alle kosten.
Het geld is natuurlijk nodig voor de zondagse eredienst en voor het pastoraat. Zo worden de predikanten uit uw bijdrage betaald. Maar ook het onderhoud van onze twee kerkgebouwen en de organisatie van alle activiteiten.

In deze onzekere tijden willen we de Actie Kerkbalans nog extra bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en zijn er extra uitgaven gedaan om alle diensten te kunnen uitzenden.

Het bestaande vermogen gebruiken we bij voorkeur voor investeringen, zoals het aanleggen van vloerverwarming in de Groene Kerk en de verbouwing van Willibrords Erf. En we kunnen er een tweede fulltime predikant mee betalen.

Gedurende bovengenoemde periode worden alle gemeenteleden digitaal of via een brief benaderd. We zullen zoveel mogelijk leden digitaal benaderen. Dit bespaart papier en kosten. Gemeenteleden waarvan het e-mail adres bekend is, krijgen op maandag 17 januari een e-mail met de link naar het digitale toezeggingsformulier. Net als vorig jaar zullen we de overige leden via de post benaderen. Deze gemeenteleden krijgen het toezeggingsformulier thuisgestuurd. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u toezegt en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Kiest u bij voorkeur voor automatisch incasso. Dat scheelt de kerk kosten en onze vrijwilligers veel tijd. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Weet dat voor onze kerk elke Euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zondag 30 januari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft!

Richtsnoer voor het bepalen van uw bijdrage
Anders dan veel verenigingen en sportclubs werkt onze gemeente niet met een vaste verplichte bijdrage per lid. Uw bijdrage is immers geheel vrijwillig. Maar wat is een ‘normale’ bijdrage aan de kerk? Veel gemeenteleden willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen, ook in vergelijking met anderen. Daarom hebben we een richtsnoer bepaald, die het netto inkomen als uitgangspunt neemt

Richtsnoer

Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

In april a.s. ontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in maart in de diverse communicatiekanalen.

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Chris van der Oord, Coördinator Actie Kerkbalans