Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

‘Het’ moment van geven voor de kerk. Natuurlijk voor kernactiviteiten als pastoraat en eredienst, verricht door onze betaalde krachten (predikanten en kerkmusici) in samenwerking met vele onbetaalbare krachten. Maar ook voor de organisatie van o.a. Bijbelkringen, jongerenwerk, cantorij, bibliodrama, running dinner, koffieochtenden, de kerstmusical en kunst in de kerk. Verder onze bijdrage aan de Raad van Kerken Oegstgeest, OKe en het zgn. ‘Groene’ boekje, en zoveel meer.

De kerk anno nu is een plek voor zingeving en een schuilplaats waar naar mensen wordt omgezien. Wij zoeken daarbij actief de verbinding met de samenleving: met scholen, verpleeghuizen en het dorpscentrum. Zo is de kerk een plek waar mensen van verschillende generaties elkaar ontmoeten rondom de verhalen van de Bijbel. Rondom het eeuwenoude verhaal van God met mensen dat ook nú nog inspireert.

Vergeten we hier niet de diaconie, werelddiaconaat en zending te noemen? Nee, in april zal de Taakgroep Diaconaat en Zending een aparte actie houden voor dit, veelal onzichtbare maar, heel belangrijke werk van de kerk: omzien naar elkaar en steun geven aan mensen in de knel dichtbij en ver weg.

Actie Kerkbalans 2019 start op zaterdag 19 januari om 13:00 uur met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en duurt tot 3 februari 2019. Gedurende deze periode wordt u / jij digitaal of via persoonlijke bezorging benaderd. Wij hopen dat u / jij niet alleen gul geeft maar ook van harte uw / jouw toezeggingsformulier invult en retourneert.
Marien den Boer – voorzitter Kerkenraad

Betaalwijzen

Digitaal toezeggen