Geef voor je kerk

We zijn gewend om in de zondagse kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor de eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle leden. Daarvoor is de actie Kerkbalans. Om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk van de kerk.

Dat geld is bestemd voor de kerk zelf, voor het onderhoud van de Groene Kerk en de Regenboogkerk bijvoorbeeld en voor onze drie predikanten die de Bijbel uitleggen en pastoraal klaar staan voor iedereen.
En voor onze bijdrage aan een duurzame, rechtvaardige samenleving, regionaal en wereldwijd, via het (wereld)diaconaat en de zending.

De kerk stelt zo’n financiële bijdrage niet verplicht. Het is aan u zelf om te bepalen wat u persoonlijk kunt en wilt geven aan de kerk. Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel waarde u hecht aan de kerk, in welke mate u zich verbonden voelt met de gemeente en wat u weet van wat de kerk kan en wil betekenen voor mensen die wel wat steun en aandacht kunnen gebruiken.

Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Als u lid bent van een vereniging, is het gewoon om daar contributie voor te betalen. En zoals u een voetbalvereniging of sportclub betaalt om lichamelijk fit te blijven, zo zorgt de kerk voor een gezonde dosis spirituele en geestelijke fitheid.

Dus geef om je kerk. En geef voor je kerk.
De actie Kerkbalans duurt van zaterdag 20 januari tot zondag 4 februari.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.
Maureen van den Brink – voorzitter kerkenraad a.i.