Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

‘Het’ moment van geven voor de kerk. Natuurlijk voor kernactiviteiten als pastoraat en eredienst, verricht door onze betaalde krachten (predikanten en kerkmusici) in samenwerking met vele onbetaalbare krachten. Maar ook voor de organisatie van o.a. Bijbelkringen, jongerenwerk, cantorij, bibliodrama, running dinner, koffieochtenden, de kerstmusical en kunst in de kerk. Verder onze bijdrage aan de Raad van Kerken Oegstgeest, OKe en het zgn. ‘Groene’ boekje, en zoveel meer.

De kerk anno nu is een plek voor zingeving en een schuilplaats waar naar mensen wordt omgezien. Wij zoeken daarbij actief de verbinding met de samenleving: met scholen, verpleeghuizen en het dorpscentrum. Zo is de kerk een plek waar mensen van verschillende generaties elkaar ontmoeten rondom de verhalen van de Bijbel. Rondom het eeuwenoude verhaal van God met mensen dat ook nú nog inspireert.

Vergeten we hier niet de diaconie, werelddiaconaat en zending te noemen? Nee, in april zal de Taakgroep Diaconaat en Zending een aparte actie houden voor dit, veelal onzichtbare maar, heel belangrijke werk van de kerk: omzien naar elkaar en steun geven aan mensen in de knel dichtbij en ver weg.

Actie Kerkbalans 2019 start op zaterdag 19 januari om 13:00 uur met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en duurt tot 3 februari 2019. Gedurende deze periode wordt u / jij digitaal of via persoonlijke bezorging benaderd. Wij hopen dat u / jij niet alleen gul geeft maar ook van harte uw / jouw toezeggingsformulier invult en retourneert.
Marien den Boer – voorzitter Kerkenraad

Betaalwijzen

Digitaal toezeggen

Voorlopige resultaten

Actie Kerkbalans gezamenlijk afgetrapt in Groene Kerk do 24 jan 2019, 16:00 Geloof & Religie
Artikel in Oegstgeester Courant 23 januari 2019

Op zaterdag 19 januari werden om 13.00 uur precies de klokken van de Groene Kerk aan de Haarlemmerstraatweg geluid als startsein van de Actie Kerkbalans. In de kerk waren alle vrijwilligers aanwezig die zich voor de Protestantse Gemeente Oegstgeest voor de actie in gaan zetten. Dirk Jan de Ruijter liet weten erg blij te zijn met iedereen.
Voorzitter van de kerkenraad, Marien den Boer, wenste de aanwezigen veel goed weer toe, als ze de brieven bij de leden van de PGO gaan bezorgen. “De Actie Kerkbalans is in het leven geroepen omdat geld nodig is voor allerlei activiteiten en kosters, predikanten en organisten.” Ook zijn er jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting die een budget vragen.
Om alle kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven aan zijn of haar kerkelijke gemeente. Maar ook niet-leden worden van harte uitgenodigd een bijdrage te geven. Al was het alleen maar om bijvoorbeeld de Groene of Willibrord Kerk in stand te houden als een locatie voor rouw- en trouw bijeenkomsten of als een onmisbaar dorpsgezicht. “Iedere euro is van belang.”
Overal in Nederland werden op 19 januari om 13.00 de klokken geluid voor deze actie. De aftrap van de Actie Kerkbalans in de H. Augustinusparochie, waar Oegstgeest onderdeel van uitmaakt, vond ook op hetzelfde tijdstip plaats. Gekozen werd voor het luiden van de klokken van de in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Ook trad daar kinderkoor De Vrolijke Noot op.
Na afloop van het startsein werd er door de vrijwilligers van de PGO samen geluncht in Willibrords Erf. Een gezellig samenzijn dat door de actieve gemeenteleden zeer op prijs werd gesteld. Na afloop van de lunch werden de tassen met de Kerkbalans-enveloppen en instructies uitgedeeld.

Toespraak Marien den Boer
gezellige lunch