Expositie van batiks in de Regenboogkerk: “Evangelie op Java en Bali”

Het afscheid van ds. Aart Verburg, die een bijzondere band met Indonesië heeft, is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Kristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. In de periode 5 september-18 oktober 2020 is er in de Regenboogkerk een kleine collectie kunstwerken te zien, die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad. De Bijbel wordt gelezen vanuit de eigen culturele achtergrond, zoals dat ook bij ons in het westen gebeurt.
lees verder

De icoon van Jezus’ vriendschap
(Johannes 15:14-15)

Oorsprong
Dit is een oude koptische icoon. Ze werd in de 19e eeuw gevonden in de ruïne van een koptisch klooster in Bauein, in de Egyptische woestijn. De persoon aan de rechterhand van Jezus is, zo wordt verondersteld, de abt van het klooster, Menas. Het origineel van de icoon kan in het Louvre in Parijs worden bekeken. Het is een van de oudste iconen die bewaard is gebleven: uit de 6e of 7e eeuw. De warme, oranje kleuren zijn opvallend. Het is bijna een moderne icoon, zou je denken. De twee figuren op de icoon vallen op door hun ongewone directheid en nabijheid. Ze zijn veel kleiner en menselijker dan we meestal op iconen zien.
lees verder

Icoon van de evangelist Mattheus

In de Groene of Willibrordkerk hangt een Icoon van Mattheus, geschonken door Mevrouw Moorman en geschilderd door haar dochter. Icoon betekent evenbeeld of gelijkenis en is onverbrekelijk verbonden met de liturgie van de bijbel.
lees verder…

 

Wit Kruis in het koor van de Groene of Willibrordkerk

In het koor van de Groene of Willibrordkerk staat een wat primitief aandoend wit kruis.
Wellicht hebt u het nog nooit opgemerkt. Het is door Ds. Henk J. Visch aan de gemeente geschonken.
lees verder

 

Kunstwerk voor de Regenboogkerk

Dit beeld is een geschenk van ds. Henk Plomp die in juni 2005 met emeritaat is gegaan. Het geldbedrag dat hij voor zijn afscheidscadeau ontving, heeft hij doorgegeven aan de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, met als voorwaarde dat het geld besteed zou worden aan de aanschaf van een kunstwerk voor de Regenboogkerk.
Dat kunstwerk is een beeld geworden, vervaardigd door beeldend kunstenaar Feico Hajonides uit Voorstonden.
Voor een verdere uitleg en achtergrondinformatie over het beeld en de vervaardiging
lees verder…

Geloofs- of hongerdoeken

lees meer