Het afscheid van ds. Aart Verburg, die een bijzondere band met Indonesië heeft, is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Kristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. In de periode 5 september-18 oktober 2020 is er in de Regenboogkerk een kleine collectie kunstwerken te zien, die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad. De Bijbel wordt gelezen vanuit de eigen culturele achtergrond, zoals dat ook bij ons in het westen gebeurt.

I Nyoman Darsane geeft de Bijbelse personages Balinese  vormen. Met zijn kennis van het hindoeïsme en zijn beheersing van het wajangspel vertelt hij het verhaal van Christus op een Balinese wijze aan zijn medebewoners op dit eiland. Christus als bemiddelaar van de schepping, dansend voor de Vader.

De Kosmische Jezus – Schepping van zon en maan –  I Nyoman Darsane

Ds. Widodo werkt op Java voor een kleine, geïsoleerde christelijke gemeenschap. Door gezamenlijke ondernemingen te starten, variërend van kippen en geiten tot gamelanmuziek en batiks probeert hij de welvaart te vergroten en een samenleving te creëren waar men goed kan samenleven met onderlinge verschillen.  Widodo ontwerpt batiks met een christelijke betekenis, die vervolgens gemaakt, geprijsd en verkocht worden door dorpsgenoten van allerlei religies.

De Barmhartige Samaritaan – ds. Khristian Aris Widodo

De expositie was te bezichtigen tot 18 oktober 2020. Een boekje met toelichtingen is beschikbaar als inkijkexemplaar. U kunt het boekje ook ontvangen via wetransfer als u uw emailadres doorgeeft via E-mail aan het kerkelijk bureau stuur email

 De kunstwerken, die eerder te zien waren in Scheveningen, reizen na Oegstgeest verder door Nederland als een project van Kerk in Actie, waarmee het oecumenische vredeswerk van ds. Widodo op Midden-Java wordt ondersteund. Giften naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht, onder vermelding van project UKDW/Ds Aris Widodo 100001/129

Terug naar Alles over afscheid