Bericht 27-5-2020
Voorzichtig samen vieren

Het kabinet versoepelt stapje voor stapje de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. We zijn dankbaar dat dit kan. De PKN raadt kerken ook aan om het fysieke samenkomen weer op te gaan starten en heeft hiervoor ook een protocol opgesteld.Het Breed Moderamen (BM) van de PGO heeft besloten op 19 mei, in lijn met de landelijke kerk, weer samen te komen. Ook wij doen dat stapje voor stapje en er moet veel georganiseerd worden. Het BM heeft daarom een commissie ingesteld en hen gevraagd te kijken wat er nodig is om de vieringen en activiteiten weer op te starten. Er wordt voor de PGO een protocol opgesteld waarin onder andere ingegaan wordt op de looproutes, zitplaatsen in de kerk, schoonmaak en hoe het aanmelden voor aanwezigheid in de viering gaat verlopen. Zodra hier meer over bekend is, vindt u dit op de website en in de Gemeenteberichten.

Het BM heeft besloten om, in ieder geval, op 7 juni een viering te houden waarin, onder anderen, de dochter van Danielle Mooibroek en Michael van der Spek, Meike, gedoopt wordt. Vanuit de PKN is een handreiking gedaan aan gemeenten om door middel van een stok met een Sint Jacobsschelp de doop te kunnen bedienen. Het BM hoopt dat, zo spoedig mogelijk na 7 juni, ook weer een reguliere viering (met maximaal 30 personen) gehouden kan worden in de Groene Kerk.

De diensten blijven te volgen via Kerkdienstgemist en na de dienst is er samen koffiedrinken via Zoom.

In het protocol wordt ook aandacht besteed aan het samenkomen van vergaderingen en kringen. Het zal voor velen heel fijn zijn om weer samen te mogen komen. Tegelijk zal het ook spannend zijn. Daarom doen we het samen stapje voor stapje. Wanneer u vragen heeft kunt u die altijd stellen aan de voorzitter en scriba van de Kerkenraad of de predikanten.
Breed Moderamen

Bericht 7-4-2020
Erediensten en hoogtijdagen in beeld vanuit de Groene Kerk

In maart heeft het Breed Moderamen in verband met het Covid-19 virus het besluit genomen dat vanaf 15 maart er geen openbare erediensten meer zijn in de kerk. Op zondag zijn slechts het minimaal aantal benodigde mensen in de kerk, op veilige afstand van elkaar. Gemeenteleden kunnen via Kerkomroep.nl. de dienst meeluisteren.
Vanuit de gemeente kwam de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om mee te kijken in plaats van alleen te luisteren. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt om dat vóór Pasen te realiseren en het is gelukt! In de GWK is een videocamera geïnstalleerd, zodat de gemeenteleden, naast geluid, nu beeld hebben. Bij de installatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de AVG-regels.
Van deze mogelijkheid kan ook gebruik worden gemaakt bij rouw- en trouwdiensten, informatie bij het Kerkelijk Bureau.
Vanaf komende woensdag (8 april) kunnen alle diensten rond en op Pasen via livestream worden bekeken. Hiervoor zijn we overgeschakeld op de website Kerkdienstgemist.nl.
Het is heel eenvoudig: u gaat op internet naar www.Kerkdienstgemist.nl. Dan ziet u rechts een balk ‘zoek kerk’, type daar ‘Oegstgeest’ in en kies ‘Groene Kerk’.
Daar ziet u welke diensten zijn opgenomen of vanaf wanneer ze te zien zijn.
De huidige mogelijkheid om via Kerkomroep.nl naar de dienst te luisteren, blijft voorlopig hiernaast gewoon bestaan.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes

Kerkdienstgemist Beeld en Geluid

Kerkomroep Groene Kerk Alleen geluid

7-4-2020

Dit zijn onvoorziene omstandigheden die door hun omvang veel zullen vergen van het platform. Het team zal aanstaande zondag haar uiterste best doen om alle mensen thuis de dienst of viering op afstand mee te laten beleven.

Bericht 17-3-2020
Hulp nodig of juist willen helpen in Oegstgeest?

Door alle maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken ontstaan problemen: boodschappen doen bijvoorbeeld. U kunt dan contact opnemen met Radius. Radius koppelt vraag en aanbod vanuit het dorp. Als PGO sluiten we aan bij deze inventarisatie en coördinatie van vraag en aanbod.

Er is ook hulp nodig om dat mogelijk te maken. Weet u waar ouderen of kwetsbare inwoners wonen? Belt u dan even aan en bied uw hulp aan en/of doe een briefje in de bus.
Iedereen die zich beschikbaar wil stellen, kan zijn contactgegevens doorgeven aan Radius. Zij zullen dan vraag en aanbod coördineren.
De locatie Radius is de komende 2 weken gesloten voor activiteiten, maar ze zijn wel telefonisch bereikbaar: 071-707 42 00 of 06-32 14 58 17 of per mail aan Alice van Elk mail Alice

Als u in deze angstige tijd van weinig sociale contacten behoefte heeft aan een gesprek, per telefoon of desgewenst bij u thuis, belt/ mailt/appt u dan met uw eigen predikant. Bent u niet kerkelijk? geen probleem. Ook voor u willen wij er zijn.

Iris van der Heul: 06-19194804 mail ds. I. van der Heul
Rian Veldman: 06-14273013mail ds. R. Veldman
Aart Verburg: 06-13385961mail ds. A. Verburg

17-3-2020

Collectes
Iedere week is er een collecte voor een doel van de diaconie en het plaatselijke kerkenwerk. Wij zijn dankbaar dat wij ook via deze weg bijdragen aan het goede werk voor mensen in onze wereld.
Aangezien u uw gaven niet in de dienst kunt geven, vragen wij u uw bijdrage over te maken. Iedere week vindt u in de gemeenteberichten het doel voor die week met het bijbehorende rekeningnummer.
Hartelijk dank voor uw gaven voor het doel van deze week.
Giften voor het doel van de zendingsbus – de MAF (Mission Aviation Fellowship – kunnen worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de zending PGO : NL 94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF
Nederland.

Overige bijeenkomsten
Naast de kerkdiensten organiseren we als PGO diverse andere activiteiten en bijeenkomsten. De algemene lijn die we als PGO hanteren, is dat alle eigen PGO-activiteiten tot en met 28 april worden afgelast of verplaatst. Dit doen wij uit voorzorg, omdat vaak onzeker is hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en/of kwetsbaren aanwezig kunnen zijn.

Uitvaarten
Bij uitvaarten wordt de Groene of Willibrordkerk verhuurd of beschikbaar gesteld. Voor uitvaarten hanteren wij de richtlijnen zoals die zijn gegeven vanuit de overheid.
Wanneer een van onze predikanten voorgaat, overlegt deze met de familie. De verdere invulling wordt tevens afgestemd met de uitvaartondernemer.