Lees ook het artikel op de website van de PKN, waaraan Ds Rian Veldman heeft meegewerkt.

Weten waar je aan begint… Over de kerkdienst
In 2019 stond er in de Gemeenteberichten elke week een mini-artikel over een onderdeel in de orde van onze zondagse eredienst. De ‘Orde van Dienst’ laat zien hoe we de ontmoeting tussen God en mensen vieren, met alles wat daarbij komt kijken. In onze toelichtingen proberen we het verhaal achter de volgorde en de onderdelen te laten zien. Er zit een ‘wereld’ achter.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

Aflevering 1de zondag
Aflevering 2de “eredienst”
Aflevering 3 het kerkgebouw
Aflevering 4 ritme en kleuren
Aflevering 5 het welkom
Aflevering 6 ouderling en dominee
Aflevering 7 zingen en muziek
Aflevering 8 Kyrië en Gloria
Aflevering 9 Gebed van de zondag
Aflevering 10Kindernevendienst
Aflevering 11De schriftlezingen
Aflevering 12De schriftlezingen II
Aflevering 13Uitleg en verkondiging
Aflevering 14 Het lied na de preek
Aflevering 15 De diaken en de collecte
Aflevering 16Dankgebed en voorbeden
Aflevering 17De zegen
Aflevering 18Muziek na de zegen en koffiedrinken