Na het gebed van de zondag gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Meestal nodigt de predikant de kinderen uit om naar voren te komen en heeft zij of hij een kort gesprek met de kinderen. De predikant vertelt waar het die zondag over gaat in de kerkdienst. Meestal gaat het in de Kindernevendienst over hetzelfde Bijbelverhaal of thema als in de dienst met de volwassenen.

De leiding van de kindernevendienst maakt gebruik van het blad ‘Kind op Zondag’. Daarin wordt het Bijbelgedeelte van die zondag toegelicht. Er worden ook verwerkingsmogelijkheden aangeboden.

In bijzondere perioden zoals met advent en in de veertigdagentijd voor Pasen werkt de leiding van de Kindernevendienst vaak een project uit waaraan een paar zondagen achter elkaar wordt gewerkt. Tijdens zo’n project laten de kinderen iets zien van wat ze gemaakt hebben, nadat ze terug zijn in de kerkzaal.

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zingt de gemeente een lied waarin de verbondenheid tussen de kindernevendienst en de dienst in de kerkzaal wordt onderstreept. Het lantaarntje met het kaarsje, dat aan het begin van de dienst is aangestoken, gaat met hen mee en komt met hen mee terug.