In het eerste stukje over de Schriftlezingen is uitgelegd dat we in onze gemeente een leesrooster volgen. We doen dat, omdat op die manier de verschillende boeken in de Bijbel allemaal eens in de zoveel jaar aan bod komen. Dat laat de veelkleurigheid van de Bijbelse teksten zien. Het nodigt de voorgangers ook uit om zich in teksten te verdiepen die ze uit zichzelf niet zo snel zouden kiezen. Regelmatig wordt voor een aantal zondagen achter elkaar een alternatief rooster aangeboden. In de regel volgen we in de PGO dat alternatieve rooster. Volgens dat rooster lazen we bijvoorbeeld het Bijbelboek Job en het boek Ester.
Dit oecumenische leesrooster is door de Raad van Kerken in Nederland vastgesteld. Dat gaat teug op veel oudere leesroosters die in de vroege kerk al werden gebruikt. Ook het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geeft dat leesrooster aan. Voor elke zondag worden een lezing uit het Eerste (Oude) Testament en twee lezingen uit het Tweede (Nieuwe) Testament voorgesteld. De lezingen zijn gekozen bij de tijd van het kerkelijke jaar (de christelijke feesten en de voorbereiding daarop).
Het volgen van een rooster betekent dat de kindernevendienst en de kerkmusici van tevoren weten welk gedeelte uit de Bijbel op een bepaalde zondag aan de beurt zal zijn. Daardoor is goede voorbereiding, ook wat verder van tevoren, mogelijk.