In de preek legt de predikant de gelezen teksten uit de Bijbel uit. Voor een deel is dat toelichting op de achtergrond van wat er staat en wat de tekst betekende in de tijd dat die werd opgeschreven. Daarnaast komt aan de orde wat de boodschap van deze tekst voor ons, vandaag, kan zijn. De predikant kan bij de verkondiging gebruik maken van vergelijkingen, andere teksten, nieuwsberichten, beelden (via de beamer), dialoog of andere vormen van communicatie. Goede communicatie is belangrijk en vraagt wat van de ‘zender’ en van de ‘ontvanger’. Het kost inspanning om de boodschap goed door te kunnen geven en goed te kunnen ontvangen. Als er gelegenheid is geweest om de preek voor te bereiden in een Bijbelkring, met Bibliodrama of in gesprek met jongeren, kan dat erg helpen bij het overbrengen van de boodschap. Het blijft voor predikanten en kerkgangers altijd een bijzondere ervaring als het lukt om iets meer te beleven dan ‘dat iemand een toespraak’ houdt. We willen graag geraakt worden, stof tot nadenken meenemen, voelen dat wij gezien of gehoord zijn. Daarom noemen we dit deel van de dienst ‘uitleg en verkondiging’: het gaat om iets doorgeven van God. Daarom is het gebed van de zondag, met de vraag om inspiratie met Gods Geest, zo belangrijk.