Diakenen ondersteunen mensen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of ver weg (werelddiaconaat en zending). Daarmee maken zij de liefde van Christus tastbaar. In het dienen van elkaar dienen we God ook. Dat hoort bij de kerntaak van de kerk. De diakenen houden de collecte (inzameling van de gaven).

Er zijn twee collecten: de eerste voor een speciaal doel, meestal buiten onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk. De diaken vertelt iets over het eerste collectedoel. Veel kerkgangers beleven het geven van een bijdrage in de collecte als iets ‘teruggeven’ van wat zij zelf van God hebben ontvangen. Delen van wat je zelf hebt ontvangen, hoort bij het DNA van het geloof. De collectezakken gaan rond en worden dan op een schaal gelegd die op de tafel komt te staan als een bord naast het bord en de beker, die bij het Avondmaal worden gebruikt.

Op bepaalde zondagen brengen kerkgangers iets mee voor de voedselbank. De voedselbankmand die in het portaal van de kerk staat, wordt met de collecte mee naar voren gebracht. Daardoor verwijst de collecte nog meer naar het vieren van de Maaltijd van de Heer. De kerkgangers brengen (symbolisch) naar de tafel wat vervolgens als gezamenlijke maaltijd wordt gegeten en gedronken.