Na de zegen is er muziek. Sommige mensen vinden het mooi om daar nog even bij stil te zijn om de beleving van wat er in de dienst gebeurd is, vast te houden. Anderen voelen dat ze door de zegen in beweging willen komen. De predikant en de ouderling ‘van dienst’ gaan bij de deur staan en wensen de kerkgangers een goede zondag en een goede week. En dan is er koffie, thee en limonade. En vooral de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.
Want dat is de kerkdienst ook: niet alleen een mooie ontmoeting tussen God en mensen, maar ook een gezellige ontmoeting van mensen met elkaar. Niet voor niets is het motto van onze kerk: Zie ik jou en jij mij…!