Bij de deur staan twee mensen die je welkom heten en de OvD en het liedboek aangeven. Je bent over de drempel. Gelukkig ben je de enige niet; het is goed om anderen te zien! Hier kun je je thuis voelen. In een bijzonder huis, met een bijzondere sfeer. Met rust die je goed doet, in een gewijde ruimte. Je ziet het ook aan de anderen: ze komen in de sfeer. Er wordt zachtjes gepraat, er is muziek; we bereiden ons erop voor dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Straks bij de koffie en de limonade is het weer heel anders. Nu kan de muziek je helpen om je af te stemmen op wat komen gaat. In de consistorie, een aparte kamer, komen de ouderling, de diaken en de dominee (de predikant) samen. Zij zijn lid van de kerkenraad, het bestuur van de kerkelijke gemeente. Voor de dienst bidt de ouderling om Gods aanwezigheid in de dienst, vooral voor degenen die een taak hebben in de dienst. Sommige mensen in de kerk bidden ook in (de) stilte. Als de predikant, de ouderling en de diaken binnen zijn, oefent de organist of de cantor (die leiding geeft aan het zingen) soms een nieuw lied met de gemeente. Dan klinken de woorden en de melodie straks goed en kunnen ze beter bij ons binnenkomen.