Nalaten aan de PGO

Een bijzonder geschenk aan generaties na ons

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leen. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel, door alle tijden heen.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen.

Waarom een testament?
In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden worden verdeeld onder uw nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de kerk opnemen. Familieleden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen, als kerk zijn we hiervan vrijgesteld. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht bij huis licht, maar vooral dicht bij uw hart. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

Legaat of erfstelling
U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld een schilderij of juweel, aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam. Daarbij geeft u aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de kerk, ontvangt. De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen kinderen heeft.

Zo neemt u de kerk op in uw testament
Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concepttestament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de kerk alsnog wilt opnemen, kan de notaris dit aanpassen.
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar. Verder is het raadzaam in uw testament ook een executeur te benoemen, iemand die het testament uitvoert. Tot slot is het belangrijk in uw testament de juiste tenaamstelling van onze kerk of diaconie op te nemen waaraan u wilt nalaten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met
Dieneke van Os stuur email of 06-31 36 54 80
of Chris van der Oord stuur email of 06-11 39 72 40.