Hierbij weer wat aanvulende foto’s.

De eerste vier horen bij de werkzaamheden aan de Groene Kerk.

De 5e foto hoort bij het onderhoud aan de kosterswoning.

De laatste vier horen bij werkzaamheden in de Regenboogkerk.