In maart werden we geconfronteerd met alle maatregelen rond Corona.

In plaats van zorgen dat we de gemeente in de opgeknapte GWK zouden kunnen ontvangen, moesten er mogelijkheden komen om bij u aan huis te komen. Er werd een camera geplaatst in de GWK en zo was het mogelijk om vanaf 5 april de dienst live, thuis via een laptop of Ipad, te volgen. Het was mooi dat deze mogelijkheid tot verbondenheid tot stand is gebracht, vooral met de diensten rond Pasen en ook in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Hoewel de maatregelen rond Corona iets versoepeld worden, zullen we waarschijnlijk voor langere tijd deze online diensten blijven uitzenden. Mogelijk is het een blijvende vorm van verbinding met elkaar.

Kosterswoning

Omdat de kosterswoning in december leeg kwam te staan werd ook hier groot onderhoud gepleegd. Er werd geplamuurd, getimmerd, geschilderd, er werden nieuwe ramen geplaatst en nieuwe goten aangelegd.