Ook op Willibrords Erf wordt er onderhoud verricht. Om de functie van Willibrords Erf als plek voor ontmoeting te optimaliseren en de ruimte meer geschikt te maken voor condoleances bij begrafenissen en voor recepties bij huwelijken, ontstond het plan om aan de tuinzijde van Willibrords Erf de ramen te vervangen door openslaande deuren.
Aan de tuinzijde wordt een terras aangelegd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bij goede weersomstandigheden het terras te betrekken bij de ruimte van de zaal. Een aantrekkelijke ruimte wanneer wij weer met grotere groepen bijeen mogen komen.

Bij foto 4 en 5: impressie van de zaal in W’Erf met de openslaande deuren

    Bij foto 6 en 7: voorbereidingen aanleg terras W’Erf

    Foto 8 en 9: het nieuwe terras bij de W’Erf zaal. Dit terras zal een mogelijkheid krijgen voor overdekking en biedt in combinatie met de zaal ruimte elkaar te ontmoeten.

    Foto 10: De sporen van de werkzaamheden geruimd, een nieuw grasmat is ingezaaid en het ziet er weer frisgroen uit.