Opbrengst collectes september 2017

1ste collectes Doel Bedrag
3 september KIA / Missionair werk Noordwelle  € 368,67
10 september JOP / Jeugdwerk  € 476,02
17 september KIA / Vredeswerk  € 259,84
24 september Stichting Epafras  € 383,78
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 839,23
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Zending  € 147,43
Diaconie Voedselbank  € 60,00
Van Wijckerslooth Voedselbank  € 231,35

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters