Opbrengst collectes mei 2018

Opbrengst collectes mei 2018

1ste collectes Doel Bedrag
6 mei Help de nieuwe Kerk Deventer €  305,78
13 mei Hulpfonds Oegstgeest €  343,30
20 mei KIA – (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh €  451,82
27 mei Schuldhulpmaatje €  290,40
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk Kerkenwerk €  943,90
Bijzondere collectes
Van Wijckerslooth Artsen zonder Grenzen €  171,29
Zendingsbussen Project “Een sterke kerk in Syrië” €  140,70
Voedselbank Voedselbank €    20,00

Tijdens de uitvaartdienst van Jaap Bleichrodt in de Groene Kerk op 28 mei
is € 1.002,91 bijeengebracht voor de jaarlijkse (met Kerst) fruitmandjes voor gedetineerden die vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente in Rijnsburg worden verzorgd.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters