Opbrengst collectes december 2017

1ste collectes Doel Bedrag
3 december Missionair werk en kerkgroei (Drachten)  € 260,70
10 december Pastoraat voor binnenvaart  € 243,60
17 december Solidaridad  € 284,15
24 december Kerk in Actie: Kinderen in de Knel  € 249,65
24 december (avond) Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 421,93
25 december Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 870,20
2de collectes
Plaatselijk kerkenwerk € 1549,40
Bijzondere collectes
10 december (christmas carols) Plaatselijk kerkenwerk  € 210,45
24 december (kerstmusical) Plaatselijk Jeugd- en Jongeren werk  € 991,10
Van Wijckerslooth Vluchtelingenwerk Oegstgeest  € 189,60
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o.  € 176,15
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € 179,00
Zendingsbussen Zending  € 353,85

De verkoop van kerstkaarten in het Dorpscentrum heeft 125 euro voor de Voedselbank opgebracht.

Opbrengst collectes 31 december 2017 en januari 2018

1ste collectes Doel Bedrag
31 december 2017 Exodus Nederland  € 377,16
7 januari 2018 Catechese en educatie  € 278,25
14 januari 2018 Raad van Kerken  € 344,10
21 januari 2018 Oecumene  € 248,56
28 januari 2018 KIA: Ghanese kindslaven  € 315,20
2de collectes
31 december 2017 Plaatselijk kerkenwerk € 234,10
januari 2018 Plaatselijk kerkenwerk € 703,18
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Zending  € 152,55
Diaconie Voedselbank  € 66,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters