Opbrengst collectes maart 2018

1ste collectes Doel Bedrag
4 maart KIA: Positie van vrouwen in Oeganda  €221,55
11 maart KIA: Een nieuwe start voor gezinnen in Noord-Oeganda  €281,39
18 maart KIA: Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen  €244,35
25 maart KIA: Hiv/aids en gezondheid in Oeganda  €314,19
2de collectes
Plaatselijk kerkenwerk €652,76
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Zending  €134,65
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o.  €173,35
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  €5,50

Tijdens een uitvaartbijeenkomst in de Groene Kerk is € 692,00 bijeengebracht voor het onderhoud van de Groene Kerk.
Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters