Opbrengst collectes november 2018

1ste collectes Doel Bedrag
  4 november Hospices De Mare en Xenia € 626,01
11 november KiA: Perspectief voor (ex) gedetineerden € 256,62
18 november KiA: Meer kansen voor inheemse bevolking € 271,75
25 november Algemene diaconale doelen € 371,65
     
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 1044,41
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Project ‘Een sterke kerk in Syrië’ 163,96
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. €   55,50
     

De deurcollecte na afloop van het Allerzielenconcert door Cappella pro Cantibus op zaterdag 3 november in de Groene of Willibrordkerk heeft €  1708,05 opgebracht.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester