Opbrengst collectes februari 2019

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester

1ste collectesDoelBedrag
 3 februariOeganda: straatkinderen van Kampala€ 378,70
10 februariCatechese en Educatie€ 166,90
17 februariKIA Noodhulp: Droogte Ethiopie€ 365,25
24 februariMissionair Werk€ 289,10
2de collectes
kerkdienstenPlaatselijk kerkenwerk€618,19
Bijzondere collectes
ZendingsbussenZending€ 128,16
DiaconieVoedselbank Leiden e.o.€ 21,50
Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF