Opbrengst collectes februari 2020

1ste collectes Doel Bedrag
2 februari WD Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat  € 197,30
9 februari Catechese en Educatie  € 247,95
16 februari WD Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst  € 215,35
23 februari Hulp voor mensen zonder papieren  € 232,10
2de collectes
kerkdiensten Kerk € 541,60
Zendingsbussen Diaconie € 541,60
Voedselbank Diaconie € 22,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF