Opbrengst collectes juli 2018

1ste collectes Doel Bedrag
1 juli JOP – Met school naar de kerk  € 134,55
8 juli Stichting De Vrolijkheid
 € 380,66
15 juli Dovenpastoraat Leiden
 € 137,84
22 juli Algemene diaconale doelen  € 257,21
29 juli Stichting De Brug, Katwijk  € 209,28
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 733,25
Bijzondere collectes
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o.  € 170,35
Voedselbank Voedselbank Leiden e.o.  € 10,00
Zendingsbussen Project ‘Een sterke kerk in Syrië’  € 212,19

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters