Opbrengst collectes september 2018

1ste collectes Doel Bedrag
2 september Help de nieuwe kerk in Hilversum € 343,21
9 september Stichting Camelia € 350,00
16 september Vredesweek – Vredeswerk € 241,55
23 september Voedselbank Leiden e.o. € 246,45
30 september KiA/diaconale doelen noodfonds € 347,10
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 1028,83
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Project ‘Een sterke kerk in Syrië’ € 321,15
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. €  10,00
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o. € 324,08

De collectes bij de uitgang van de vier orgelconcerten in september (drie in de Groene Kerk en één in de Regenboogkerk) hebben in totaal € 1.336,00 opgebracht. In een huwelijksdienst is € 299,80 opgebracht voor het project Klimmen tegen MS.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester