Opbrengst collectes april 2018

 

1ste collectes Doel Bedrag
1 april Amnesty International 635,25
8 april PKN Jeugdwerk – zet kinderen aan het kliederen!  €320,97
15 april Project Care4Malawi  €261,05
22 april Eredienst en Kerkmuziek (wereldwijd)  €312,02
29 april De Bakkerij Leiden €487,75
2de collectes
Plaatselijk kerkenwerk €1.202,74
Bijzondere collectes
Van Wijckerslooth Diaconie  €216,72
Zending Zendingsbussen  €438,96
Diaconie Voedselbank  € 15,00

De collecte bij de uitgang van het passieconcert op zondagmiddag 25 maart heeft € 360,20 opgebracht.
Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters