Opbrengst collectes augustus 2018

1ste collectes Doel Bedrag
5 augustus Epafras  € 337,24
12 augustus Kerk in Actie; School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen  € 257,07
19 augustus Straatpastoraat Leiden  € 387,15
26 augustus Samen Kerk in Nederland SKIN  € 344,56
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 765,20
Evensong 17 juni Plaatselijk kerkenwerk € 223,60
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Project ‘Een sterke kerk in Syrië’  €126,95
Voedselbank Voedselbank Leiden e.o.  € 9,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester