Opbrengst collectes april 2019

Fieke Sjoukes, College van Kerkrentmeester

1ste collectesDoelBedrag
7 aprilRwanda 25 jaar na genocide € 446,30
14 aprilJeugdwerk JOP € 285,45
21 april (Pasen)Amnesty International € 557,04
28 aprilAlgemene diaconale doelen € 287,15

2de collectes

Plaatselijk kerkenwerk

€ 946,42
Bijzondere collectes
ZendingsbussenZending € 117,75
DiaconieVoedselbank Leiden e.o. € 30,00
7 aprilPaasgroetenactie € 224,40
10 aprilCare for Malawi€ 423,50

De collecte bij de uitgang van het passieconcert op dinsdag 16 april heeft € 373,55 opgebracht.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF