Opbrengst collectes december 2018

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester

1ste collectesDoelBedrag
  2 decemberNieuw leven straatkinderen in Kampala€ 318,12
  9 decemberPastoraat nieuwe stijl€ 246,16
16 decemberSolidaridad€ 230,55
23 decemberKerk in Actie: Kinderen in de Knel€ 432,85
24 decemberVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 502,29
25 decemberVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 1116,07
30 decemberNoodhulp voor mensen in de bergen€ 503,00
 
2de collectes
kerkdienstenPlaatselijk kerkenwerk€ 1759,10
Bijzondere collectes
24 december (Kerstmusical)Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk€ 910,38
Van WijckersloothVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 153,24
Van WijckersloothVoedselbank Leiden e.0.€ 443,25
DiaconieVoedselbank Leiden e.o.€ 15,00
ZendingsbussenZending€ 670,65

De collecte tijdens de kerstviering van de Hofdijckschool op 20 december in de Regenboogkerk heeft € 401,33 opgebracht met bestemming Kinderen in de Knel.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF