juni 2019

1ste collectes Doel Bedrag
 2 juni Hulpfonds € 333,45
 9 juni Zending Bijbels Chinese platteland € 376,35
16 juni Diaconale Vakantieweken € 246,07
23 juni WD Vergeten Vluchtelingen in Nigeria € 324,32
30 juni St. De Vrolijkheid € 262,15
2de collectes
Plaatselijk Kerkenwerk € 949,94
Bijzondere collectes
Zending Zendingsbussen € 225,95
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. € 36,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF