Opbrengst collectes november 2017

1ste collectes Doel Bedrag
5 november Scholendienst: Kika  € 345,01
12 november Kerk in actie / binnenlands diaconaat  € 289,86
19 november Algemene diaconale doelen  € 230,21
26 november Stichting Camelia  € 376,25
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 782,57
Bijzondere collectes
van Wijckersloot Voedselbank Leiden e.o. (oktober en november)  € 422,47
Zendingsbussen Zending  € 63,80
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € 42,00

Opbrengst collectes oktober 2017

1ste collectes Doel Bedrag
1 oktober Kerk en Israel   € 350,25
8 oktober Voedselbank Leiden e.o.  € 376,55
15 oktober Kerk in Actie: Straatkinderen in Kampala  € 350,12
22 oktober KIA: Theologie doceren in Hong Kong  € 288,70
29 oktober Hospice De Mare + Xenia  € 575,94
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 1083,92
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Zending  € 155,31
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € 55,00

De collecte bij de uitgang van het Requiemconcert door Cappella pro Cantibus op 29 oktober in de Groene Kerk heeft € 961,20 opgebracht.
Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters