Opbrengst collectes juni 2018

1ste collectes Doel Bedrag
3 juni Diaconale vakantieweken  € 303,80
10 juni KIA – Guatemala: Bijen houden biedt jongeren toekomst
 € 274,15
17 juni KIA – Inloophuis
 € 276,92
24 juni Stichting Exodus Nederland  € 380,75
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 747,92
Bijzondere collectes
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o.  € 235,56
Zendingsbussen Zending – Syrische kerken als baken van hoop  € 118,50
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € 51,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters