Opbrengst collectes oktober 2018

1ste collectes Doel Bedrag
  7  oktober Kerk en Israel € 233,87
14 oktober Kerk in actie: Wereldvoedseldag Nepal € 245,85
21 oktober Help de nieuwe kerk in Bilthoven € 188,40
28 oktober Kerk in Actie: Kerk als goede buur € 285,80
     
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 619,50
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Project ‘Een sterke kerk in Syrië’ € 200,15
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. €     8,70
Van Wijckerslooth Voedselbank Leiden e.o. € 132,80

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene Kerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeester