augustus 2019

1ste collectes Doel Bedrag
4 augustus Schuldhulpmaatje  € 266,08
11 augustus WD Onderwijs Zuid Afrika  € 319,50
18 augustus Alg. Diaconale doelen  € 300,80
25 augustus Stichting Exodus  € 335,99
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 758,85
Zending Zendingsbussen € 299,35
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. € 24,50

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF