oktober 2019

Opbrengst collectes oktober 2019
1ste collectes Doel Bedrag
6 oktober Kerk en Israël  € 230,02
13 oktober WD Watersnood Bangladesh  € 210,29
20 oktober Voedselbank Leiden e.o  € 275,00
27 oktober Zending Onderwijs Kerk Zambia  € 366,50
2de collectes
kerkdiensten Kerk € 635,25
Zendingsbussen Diaconie € 164,88

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF