Wij zoeken mensen…

die één van de volgende taken op zich zou willen nemen:

  • voorzitter Kerkenraad
  • penningmeester taakgroep Diaconaat en Zending
  • voorzitter VOS (vorming, oecumene en samenleving, o.a. betrokken bij het Groene Boekje).

Iets meer weten over de functie of namen noemen?

Dan graag een berichtje naar predikant Aart Verburg  stuur E-Mail
of predikant Christiaan Donner stuur E-Mail