Coördinator communicatiezaken
• een enthousiaste persoon die oog heeft voor momenten en plekken waar PGO zich kan presenteren als maatschappelijk georiënteerde gemeente
• die gemeenteleden (taakgroepen, kerkraad, etc) uitnodigt om onderwerpen en berichten aan te dragen / communicatiebehoefte afstemt met de verschillende (taak)groepen en Kerkraad (cq fungeert als aanspreekpunt)
• die meedenkt met communicatietrajecten zoals die van de Kerkbalans• die niet alleen in teksten denkt, maar ook in beelden
• de ‘communicatiemailbox’ bij houdt

Redacteur (kan dezelfde persoon zijn, maar fijner is als de twee personen elkaar kunnen afwisselen, ondersteunen.)
• een persoon die de PGO een verhaal naar buiten kan geven• een persoon met gevoel voor taal en tekst
• iemand die teksten redigeert en corrigeert (correct NL)• iemand die teksten zo nodig wervend kan maken
• doelgericht schrijft, dus voor lezers van OKE, Oegstgeester Courant, andere media-uitingen.
• die predikanten helpt bij het opstellen van blogs over hun preek (incl. titel)

We zoeken voor beide functies iemand die wekelijks ongeveer 4 uur beschikbaar heeft om te helpen.


Heeft U interesse? Stuur een email naar de scriba: E-Mail