“De PGO wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.”
Bovenstaande zin geeft kort en krachtig aan waarom er binnen onze gemeente behoefte is aan een Coördinator Privacy & Gegevensbescherming. Met de steeds groter wordende rol van internet en sociale media is het tegenwoordig van groot belang dat privacy- en gegevensbescherming op een goede wijze gewaarborgd zijn. Dit geldt met name in een organisatie als de PGO die erop gericht is om een brede gemeenschapszin te kweken tussen verschillende mensen, o.a. door middel van het delen van persoonlijke informatie. Geen gemeentelid wil echter in het delen van de persoonlijke informatie van een ander met de bredere gemeente per ongeluk lichtzinnig of onzorgvuldig te werk gaan. Het is dan ook noodzakelijk dat er binnen de PGO iemand beschikbaar is die zorgt dat privacy en gegevensbescherming gewaarborgd zijn.

Wat betekent het voor de kerk als ik dit ga doen?
Je ziet erop dat de PGO gemeenschap zich aan de wettelijke AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt. Je adviseert de kerkenraad over privacy & gegevensbescherming en geeft voorlichting aan de PGO gemeenschap. Jaarlijks maak je een verslag van de stand van zaken en bespreekt dat met de kerkenraad.Dit vraagt om zowel inhoudelijke kennis / ervaring alsmede sociale vaardigheden.

Hoe vaak?
Dit is een reguliere functie.

Waar?
Voornamelijk in je eigen omgeving, met zo nu en dan overleg met direct betrokkenen.

Hoeveel tijd ben ik kwijt?
Deze functie vereist in het begin de nodige inwerktijdtijd, maar zodra de benodigde activiteiten zijn uitgezet zal het tijdbeslag verminderen.

Wie is mijn aanspreekpunt?
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Dieneke van Os, is je aanspreekpunt en bij haar kun je terecht om te sparren.

Geïnteresseerd? Meer informatie?
Neem gerust contact op met Dieneke van Os E-Mail