Gezocht: denkers & doeners met een hart voor duurzaamheid!

Ik ga graag met anderen actief & concreet aan de slag met duurzaamheid en het vergroenen van onze eigen gemeenschap” “elk jaar een duurzame stap extra” “dit helpt mij om invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en God”. Deze paar zinnen geven krachtig aan waar het in de kern om gaat bij het meehelpen in de nieuwe werkgroep Duurzame Kerk.

Wekt dit je interesse? Als je wilt meehelpen ga je er samen met andere gemeenteleden stap voor stap voor zorgen dat onze gemeente het logo “Groene Kerk” van Kerk in Actie en stichting Tear mag dragen. De eerste stap kan zijn dat jij en de andere leden van de werkgroep de bedrijfsvoering (inkoop, verbruik en afval) van onze gemeente gaan doorlichten en een inventarisatie van de duurzaamheidskwaliteit van de gebouwen gaan maken. Bepalen wat mogelijk is. Daarna zouden jullie bijvoorbeeld een concreet voorstel kunnen maken van welke veranderingen er concreet mogelijk zijn en wat dat gaat kosten. Ook zouden jullie bijvoorbeeld de uitvoering van de verbeteringen kunnen verbinden met de inhoud van de erediensten (theologische en liturgisch) en het vergroten van de bewustwording  van de gemeenteleden op dat vlak.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Dat bepalen jij en de andere leden van de werkgroep in hoge mate zelf. Hoe meer tijd en energie jullie in de verduurzaming van de kerk willen/kunnen steken, hoe sneller we het doel van een duurzame kerk bereiken.

Wie is mijn aanspreekpunt?
Spreekt dit je aan? Wil je meer weten? Dieneke van Os spreekt graag met je! Je kan haar altijd aanschieten in de kerk of mailen via E-Mail. We zien uit naar je reactie!