Voorzitter Diaconie

Mevr. M. (Maureen) van den Brink tel: 071-515 03 40
Postbus 1049, 2340 BA Oegstgeest
stuur E-Mail

Leden Taakgroep:

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Diaken – voorzitter
Vacature Scriba
Dhr. L. (Lex) Huisman Diaken – penningmeester
Mevr. J. (Joke) Plomp-Ridderbos Diaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de Baan Werelddiaken (ZWO)
Mevr. H. (Emmy) Rozeboom-Bruins Diaken
Mevr. I. (Ineke) Ravensbergen Diaken
Dhr. G. (Gert) Ravensbergen Diaken
Mevr. N. (Nereida) Lugo-Flores ZWO-lid