Voorzitter Diaconie

Mw. M. (Martine) Delver-de Baan 06 45 96 61 68
Postbus 1049
2340 BA Oegstgeest
Email

Leden Taakgroep:

Mw. M. (Martine) Delver-de Baan Werelddiaken – voorzitter
Mw. H. (Herma) Pauptit Diaken – Scriba
Email
dhr. W. (Willem) Meerding Penningmeester
Mw. M. (Maureen) van den Brink Diaken
Mw. N. (Nereida) Lugo-Flores Diaken
Mw. G. (Guusje) Onderwaater-Nortier Diaken – ZWO
Mw. A. (Anna) Louwerse Diaken
Dhr. P. (Pieter) Hellinga Lid – vertegenwoordiger in het Diaconaal Platform Oegstgeest