Voorzitter Diaconie

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Tel: 071-515 0340
Postbus 1049, 2340 BA Oegstgeest
stuur E-Mail

Leden Taakgroep:

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Diaken – voorzitter
Vacature Scriba
Dhr. J.H. (Jan Hendrik) Luijt Diaken – penningmeester
Mevr. J. (Joke) Plomp-Ridderbos Diaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de Baan Werelddiaken (ZWO)
Mevr. H. (Emmy) Rozeboom-Bruins Diaken
Mevr. S. (Suze) van Oostenbrugge-Vlieg Diaken speciale taak Verzorgingshuizen
Dhr. W.C. (Wilco) van der Plas Diaken speciale taak Communicatie
Mevr. I. (Ineke) Ravensbergen Diaken
Dhr. G. (Gert) Ravensbergen Diaken
Mw P.A. (Pollyan) van der Spek Lid (ZWO)
Dhr. W. (Wessel) Eijkman Lid (ZWO)