Kerkelijk Bureau open

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:  tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau  Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur  is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.
Heeft u vragen over de begraafplaats of een uitvaart, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, Peter de Mol, E: Stuur Email .
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marianne Smit.