Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit: de predikanten, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de Taakgroep Diaconaat en Zending.

Dhr M. (Marien) den Boer Voorzitter
Mevr. M. (Mirjam) Huizer Ouderling / Scriba kerkenraad
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel Ouderling / Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Ds. A. (Aart) Verburg Predikant
Ds. I. (Iris) van der Heul Predikant
Ds. R. (Rian) Veldman Predikant
 Mevr. M. (Maureen) van den Brink  Voorzitter Diaconaat & Zending

De kerkenraad komt maandelijks bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Voorzitter van de Kerkenraad:

Dhr. M. (Marien) den Boer Voorzitter
tel: 06-41 36 82 46
stuur E-Mail

Ouderling / Scriba kerkenraad

Mevr. M. (Mirjam) Huizer tel: 06-44 04 80 19
stuur E-Mail

Ouderlingen:

Mevr. B. (Bea) de Kogel Ouderling
Mevr. P. (Pieternel) Kamphuis Pastoraal Ouderling
Mevr. K. (Katinka) van Netten Ouderling (speciale opdracht)
Mevr. G. (Gerrie) Kooijman Ouderling
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel Ouderling-Kerkrentmeester
Dhr. R. (Rein) Rus Pastoraal Ouderling
Mevr. E. (Ellen) Kralt Ouderling-Kerkrentmeester
Mevr. D. (Dieneke) van Os Ouderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Diaken – voorzitter
Lid Moderamen
stuur E-Mail
Mevr. H. (Herma) Pauptit Diaken – Secretaris
Mevr. J. (Joke) Plomp-Ridderbos Diaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de Baan Werelddiaken (ZWO)
Mw. N (Nereida) Lugo-Flores Diaken
Dhr. L. (Lex) Huisman Diaken, Penningmeester Diaconaat & Zending
Mevr. I. (Ineke) Ravensbergen Diaken

Predikantenteam:

Ds. A. (Aart) Verburg Predikant gemeente PGO
Lid Moderamen
Ds. I. (Iris) van der Heul Predikant gemeente PGO
Lid Moderamen
Ds. R. (Rian) Veldman Predikant gemeente PGO
Lid Moderamen