Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Wij, de PGO
Wij zijn een open, inclusieve kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.
Wij erkennen elk individu als een kind van God.
Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.
Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad.
Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.

Achtergrond documenten:
Kerk 2025; Waar een woord is, is een weg; deel 1, hoofdstuk 1: Back to basics
Pelgrimage in verbondenheid (beleidsplan PGO 2016 – 2020)

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.
Lees de Plaatselijke regeling

De kerkenraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Het breed moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit de volgende personen:

Breed Moderamen:

 
Hans Hogerzeilinterim-voorzitter
Ds. Rian VeldmanAssessor
Mw. Maureen van den BrinkDiaken / Scriba kerkenraad
Dhr. Maurice van den Heuvel 
Mw. Martine Delver  
 ds. Richtsje Abma 
  

Kerkenraad
Voorzitter:

Hans Hogerzeilinterim-voorzitter

Diaken/Scriba:

Mw. Maureen van den BrinkEmail

Ouderlingen:

Mw. Mirjam HuizerOuderling
Mw. Marga HoogenkampPastoraal ouderling
Dhr. Jasper de KogelOuderling (speciale opdracht)
Mw. Cobie ViseePastoraal Ouderling
Dhr. Maurice van den HeuvelOuderling-Kerkrentmeester
Dhr. Rein RusPastoraal Ouderling
Dhr. Geert ter HorstOuderling (speciale opdracht)
Mw. Dieneke van OsOuderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mw. M. (Martine) Delver-de BaanWerelddiaken (ZWO)- Voorzitter
Email
Mw. M. (Maureen) van den BrinkDiaken – Scriba Kerkenraad
Lid Moderamen
Mw. H. (Herma) PauptitDiaken – Secretaris
Mw. N (Nereida) Lugo-FloresDiaken
Mw. M. (Maartje) van den HeuvelDiaken jeugdoecumene
Mw. Guusje Onderwaater-NortierDiaken-ZWO
Mw. A. (Anna) LouwerseDiaken
  

Predikantenteam:

Ds. R. (Rian) VeldmanPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen
 ds. Richtsje AbmaPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen