Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. lees hier

Het breed moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit de volgende personen:

Dhr M. (Marien) den BoerPreses
Ds. R. (Rian) VeldmanAssessor
Mevr. M. (Mirjam) HuizerOuderling / Scriba kerkenraad
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel 
Mevr. Martine Delver  
Mevr.Katinka van Netten
Ds. A. (Aart) Verburg  

De kerkenraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Voorzitter van de Kerkenraad:

Dhr. M. (Marien) den BoerVoorzitter
tel: 06-41 36 82 46
stuur E-Mail

Ouderling / Scriba kerkenraad

Mevr. M. (Mirjam) Huizertel: 06-44 04 80 19
stuur E-Mail

Ouderlingen:

Mevr. B. (Bea) de KogelOuderling
Mevr. P. (Pieternel) KamphuisPastoraal Ouderling
Mevr. K. (Katinka) van NettenOuderling (speciale opdracht)
Mevr. G. (Gerrie) KooijmanOuderling
Dhr. M. (Maurice) van den HeuvelOuderling-Kerkrentmeester
Dhr. R. (Rein) RusPastoraal Ouderling
Mevr. E. (Ellen) KraltOuderling-Kerkrentmeester
Mevr. D. (Dieneke) van OsOuderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mevr. M. (Maureen) van den BrinkDiaken – voorzitter
Lid Moderamen
stuur E-Mail
Mevr. H. (Herma) PauptitDiaken – Secretaris
Mevr. J. (Joke) Plomp-RidderbosDiaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de BaanWerelddiaken (ZWO)
Mw. N (Nereida) Lugo-FloresDiaken
Dhr. L. (Lex) HuismanDiaken, Penningmeester Diaconaat & Zending
Mevr. I. (Ineke) RavensbergenDiaken
Mevr. M. (Maartje) van den HeuvelDiaken jeugdoecumene

Predikantenteam:

Ds. A. (Aart) VerburgPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen
Ds. I. (Iris) van der HeulPredikant gemeente PGO
Ds. R. (Rian) VeldmanPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen