Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Wij, de PGO
Wij zijn een open, inclusieve kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.
Wij erkennen elk individu als een kind van God.
Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.
Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad.
Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.

Achtergrond documenten:
Kerk 2025; Waar een woord is, is een weg; deel 1, hoofdstuk 1: Back to basics
Pelgrimage in verbondenheid (beleidsplan PGO 2016 – 2020)

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.
Lees de Plaatselijke regeling

De kerkenraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Het breed moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit de volgende personen:

Breed Moderamen:

 
Hans HogerzeilVoorzitter
Ds. Richtsje AbmaAssessor
Ds. Rian Veldman
Mw. Maureen van den BrinkDiaken / Scriba kerkenraad
Mw. Martine Delver  
Dhr. Maurice van den Heuvel 
 Mw. Trijnie Koelee 
  

Kerkenraad
Voorzitter:

Hans HogerzeilVoorzitter

Diaken/Scriba:

Mw. Maureen van den BrinkEmail

Ouderlingen:

mw. Maartje van den Heuvelouderling (speciale opdracht)
Dhr. Maurice van den HeuvelOuderling-Kerkrentmeester
Mw. Marga HoogenkampPastoraal ouderling
Dhr. Geert ter HorstOuderling (speciale opdracht)
mw. Trijnie KoeleePastoraal ouderling
Dhr. Jasper de KogelOuderling (speciale opdracht)
Mw. Dieneke van OsOuderling-Kerkrentmeester
Dhr. Rein RusPastoraal Ouderling
Mw. Cobie ViseePastoraal Ouderling

Diakenen:

Mw. M. (Martine) Delver-de BaanWerelddiaken (ZWO)- Voorzitter
Email
Mw. M. (Maureen) van den BrinkDiaken – Scriba Kerkenraad
Lid Moderamen
Mw. H. (Herma) PauptitDiaken – Secretaris
Mw. N (Nereida) Lugo-FloresDiaken
Mw. Guusje Onderwaater-NortierDiaken-ZWO
Mw. A. (Anna) LouwerseDiaken
  

Predikantenteam:

Ds. R. (Rian) VeldmanPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen
 ds. Richtsje AbmaPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen