Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit: de predikanten, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de Taakgroep Diaconaat en Zending.

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Voorzitter Diaconaat & Zending
Mevr. M. (Mirjam) Huizer Ouderling / Scriba kerkenraad
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel Ouderling / Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Ds. A. (Aart) Verburg Predikant
ds. I. (Iris) van der Heul Predikant

De kerkenraad komt maandelijks bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Voorzitter van de Kerkenraad:

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Ad-Interim voorzitter
diaken
Lid Moderamen
Tel: 071-5150340
stuur E-Mail

Ouderling / Scriba kerkenraad

Mevr. M. (Mirjam) Huizer Tel: 071-
stuur E-Mail

Ouderlingen:

Dhr. M. (Marco) Kortleve Pastoraal Ouderling
Mevr. B. (Bea) de Kogel Ouderling
Mevr. P. (Pieternel) Kamphuis Pastoraal Ouderling
Mevr. K. (Katinka) van Netten Ouderling (speciale opdracht)
Mevr. G. (Gerrie) Kooijman Ouderling
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel Ouderling-Kerkrentmeester
Mevr. M. (Mirjam) Huizer Ouderling
Mevr. E. (Ellen) Kralt Ouderling-Kerkrentmeester
Dhr. T. (Thijs)  Breet Ouderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mevr. M. (Maureen) van den Brink Diaken – voorzitter
Lid Moderamen
Vacature Secretaris
Mevr. J. (Joke) Plomp-Ridderbos Diaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de Baan Werelddiaken (ZWO)
Mevr. H. (Emmy) Rozeboom-Bruins Diaken
Mevr. S. (Suze) van Oostenbrugge-Vlieg Diaken speciale taak Verzorgingshuizen
Mevr. I. (Ineke) Ravensbergen Diaken
Dhr. G. (Gert) Ravensbergen Diaken

Predikantenteam:

Ds. A. (Aart) Verburg Predikant gemeente PGO
Lid Moderamen
Ds. I. (Iris) van der Heul Predikant gemeente PGO
Lid Moderamen