Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Wij, de PGO
Wij zijn een open, inclusieve kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.
Wij erkennen elk individu als een kind van God.
Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.
Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad.
Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.

Achtergrond documenten:
Kerk 2025; Waar een woord is, is een weg; deel 1, hoofdstuk 1: Back to basics
Pelgrimage in verbondenheid (beleidsplan PGO 2016 – 2020)

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Lees de Plaatselijke regeling

Het breed moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit de volgende personen:

Dhr M. (Marien) den BoerPreses
Ds. R. (Rian) VeldmanAssessor
Mevr. M. (Mirjam) HuizerOuderling / Scriba kerkenraad
Dhr. M. (Maurice) van den Heuvel 
Mevr. Martine Delver  
Mevr.Katinka van Netten
 

De kerkenraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Voorzitter van de Kerkenraad:

Dhr. M. (Marien) den BoerVoorzitter
tel: 06-41 36 82 46
stuur E-Mail

Ouderling / Scriba kerkenraad

Mevr. M. (Mirjam) Huizertel: 06-44 04 80 19
stuur E-Mail

Ouderlingen:

Mevr. B. (Bea) de KogelOuderling
Mevr. K. (Katinka) van NettenOuderling (speciale opdracht)
Mevr. G. (Gerrie) KooijmanOuderling
Dhr. M. (Maurice) van den HeuvelOuderling-Kerkrentmeester
Dhr. R. (Rein) RusPastoraal Ouderling
Mevr. D. (Dieneke) van OsOuderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mevr. M. (Maureen) van den BrinkDiaken – voorzitter
Lid Moderamen
stuur E-Mail
Mevr. H. (Herma) PauptitDiaken – Secretaris
Mevr. J. (Joke) Plomp-RidderbosDiaken
Mevr. M. (Martine) Delver-de BaanWerelddiaken (ZWO)
Mw. N (Nereida) Lugo-FloresDiaken
Dhr. L. (Lex) HuismanDiaken, Penningmeester Diaconaat & Zending
Mevr. I. (Ineke) RavensbergenDiaken
Mevr. M. (Maartje) van den HeuvelDiaken jeugdoecumene

Predikantenteam:

Ds. R. (Rian) VeldmanPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen