Taakomschrijving

Het College van Kerkrentmeesters is, in overleg met de Kerkenraad van de PGO, verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk.

Daartoe behoren o.a.

 • Beleid en uitvoering van alle financiële zaken van niet-diaconale aard binnen de kerkelijke gemeente.
 • Jaarlijks wordt er een begroting en een jaarrekening opgesteld en voorgelegd aan de Kerkenraad. Het gaat daarbij om:
  Inkomsten: (vrijwillige) bijdragen van leden (o.a. actie Kerkbalans), verhuur van gebouwen, collectes, e.d.
  Uitgaven: salarissen predikanten en kerkelijke medewerk(st)ers en onderhoud gebouwen, e.d.
 • Personeelsbeleid ten aanzien van kosters, beheerders, organisten en medewerkers van het Kerkelijk Bureau.
 • Onderhoud, beheer en exploitatie van het Onroerend Goed.
 • Ledenadministratie
 • Archief
 • Verzekeringen

Bij veel van de hierboven genoemde taken wordt het College ondersteund door het Kerkelijk Bureau.

We geven als College van Kerkrentmeesters graag openheid over alles waar we mee bezig zijn (geweest). We merken dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over het werk en het beleid van het College.
Daarom lijkt het ons een goed idee om op deze plek de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar te plaatsen.

Jaarverslag 2018 College van Kerkrentmeesters: lees hier

Jaarverslag 2017 College van Kerkrentmeesters: lees hier

Jaarverslag 2016 College van Kerkrentmeesters: lees hier

Jaarverslag 2015 College van Kerkrentmeesters: lees hier

Jaarverslag 2014 College van Kerkrentmeesters: lees hier

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters: lees hier

College van Kerkrentmeesters

dhr. Maurice van den Heuvel voorzitter
Email
Mw. Marianne Smit-Jellema secretaris
Email
Mw. Dieneke van Os penningmeester
Email
Mw. Fieke Sjoukes Personeelszaken
Email
dhr. Aad den Heijer Gebouwen
Email