Taakomschrijving

Het College van Kerkrentmeesters is, in overleg met de Kerkenraad van de PGO, verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk.

Daartoe behoren o.a.

 • Beleid en uitvoering van alle financiële zaken van niet-diaconale aard binnen de kerkelijke gemeente.
 • Jaarlijks wordt er een begroting en een jaarrekening opgesteld en voorgelegd aan de Kerkenraad. Het gaat daarbij om:
  Inkomsten: (vrijwillige) bijdragen van leden (o.a. actie Kerkbalans), verhuur van gebouwen, collectes, e.d.
  Uitgaven: salarissen predikanten en kerkelijke medewerk(st)ers en onderhoud gebouwen, e.d.
 • Personeelsbeleid ten aanzien van kosters, beheerders, organisten en medewerkers van het Kerkelijk Bureau.
 • Onderhoud, beheer en exploitatie van het Onroerend Goed.
 • Ledenadministratie
 • Archief
 • Verzekeringen

Bij veel van de hierboven genoemde taken wordt het College ondersteund door het Kerkelijk Bureau.

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters: lees hier

College van Kerkrentmeesters

dhr. Maurice van den Heuvel voorzitter
Email
Mw. Marianne Smit-Jellema secretaris
Email
Mw. Dieneke van Os penningmeester
Email
dhr. Henk van der Meij Personeelszaken
Email
dhr. Aad den Heijer Gebouwen
Email