In de nieuwe organisatie van het pastoraat ligt het accent op onderling pastoraat.
Pastoraat is immers niet voorbehouden aan de predikanten en ouderlingen, maar ligt bij alle leden van de (geloofs)gemeenschap. We volgen hierin een beweging die ook zichtbaar is in andere PKN-gemeenten in ons land.

Wat is onderling pastoraat?
Gemeenteleden die in het alledaagse leven
persoonlijk of in groepsverband
pastoraal en liefdevol omzien naar elkaar en naar anderen die dat behoeven,
in de vorm van een gesprek, praktische hulp of een gebaar van meeleven,
met als doel elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. 
Omschrijving van dr. Reijer de Vries (universitair docent pastoraat aan de PthU). Hij deed intensief onderzoek naar onderling pastoraat in verschillende Protestantse gemeenten.

Onderling pastoraat gebeurt al heel veel in onze gemeente op een spontane manier. Het vormt het cement van onze geloofsgemeenschap. De vraag is nu hoe wij gemeenteleden zo inspireren en de organisatie zo vormgeven dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeenschap elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde, door onderling pastoraat.

Organisatie van het pastoraat in twee secties en verschillende teams
Het pastoraat in de PGO is op twee manieren georganiseerd: in secties en in teams.
De secties zijn geografisch georganiseerd, de teams zijn georganiseerd naar taak.
Er zijn twee secties, met elk hun eigen predikant en pastoraal ouderling.

Noord-West

Predikant: ds. Rian Veldman,
tel. 06 14 27 30 13,
of Stuur Email
 
Pastoraal ouderling: Marga Hoogenkamp,
tel. 06 22 79 85 37,
of Stuur Email
 

Zuid-Oost

Predikant: ds. Richtsje Abma,
tel. 06 83 11 66 26,
of Stuur Email
 
Pastoraal ouderling: Cobie Visee,
tel. 06 27 32 30 38,
of Stuur Email


Voor een overzicht van de verschillende teams zie hier

De kaart met sectiegrenzen kunt u hier zien.