“Wat een indrukwekkend uitje” , “wat fijn om de onderlinge banden aan te halen” en
“wat hebben we gezellig met elkaar gegeten” . Dat waren zomaar wat reacties na het uitje van een groep vrijwilligers die actief zijn in het pastoraat. In totaal 30 personen vertrokken per bus naar de Schilderswijk in Den Haag op vrijdag 22 juni jl.
Startpunt was de Lukaskerk. Een deel van de groep kreeg daar een rondleiding waarbij koster Frederik uitgebreid vertelde over de vele activiteiten die daar plaatsvinden. Naast de kerkdiensten van verschillende kerken wordt het gebouw nl. ook gebruikt voor andere activiteiten zoals de voedselbank, Nederlandse taallessen voor vluchtelingen etc.
Het andere deel van de groep trok er vanuit de Lukaskerk op uit en maakte een wandeling door de Schilderswijk en het stadscentrum onder leiding van Christiaan Donner. Zij wandelden langs de Zuidwal en de Doubletstraat, door de Wagenstraat via de Chinese buurt naar de voormalige Joodse buurt met het nieuwe monument op het Rabbijn Maarssenplein. Christiaan liet vele bijzondere plaatsen en diakonale projecten zien.
De wandeling eindigde in het Stadsklooster waar beide groepen elkaar weer ontmoetten.
Wie op zoek is naar spiritualiteit kan terecht bij het Stadsklooster aan het Westeinde in Den Haag. Het ligt verscholen in het Westeinde en is een centrum van ontmoeting en inspiratie. Van een school met alleen katholieke broeders is het uitgegroeid tot onderdak voor allerhande sociale projecten. Met een groot binnenplein en daarachter een schitterende tuin.
Ds Klaas Koffeman vertelde hier onder het genot van een kop koffie of thee wat er vanuit het Stadsklooster wordt gedaan aan opvang voor de groep dak- en thuislozen in de binnenstad van Den Haag. Dit werk is zowel diakonaal als pastoraal van aard. Het valt onder STEK Den Haag. De twee predikanten en één pastor die hier werken geven de mensen de aandacht die ze zo nodig hebben maar vaak ook zo ontberen. Zo helpen zij hen weer de draad op te pakken. Wekelijks wordt hier op vrijdag in de Jozefkapel een kerkdienst gehouden voor de dak- en thuislozen. Deze dienst wordt geleidt door de pastores van het Straatpastoraat. Het was een plezier om met elkaar na het gesprek met ds. Koffeman deze viering te mogen bijwonen. Er heerste een zeer intieme sfeer. We werden getroffen door de open houding naar elkaar en de manier waarop men op elkaar betrokken was. Na deze viering was er de wekelijkse maaltijd die vrijwel geheel door vrijwilligers (afwisselend 70 in getal) wordt verzorgd! De laatste tijd komen er zoveel mensen naar deze maaltijd (meer dan 100!), dat er voor ons geen plaats was. Met een vol hart zijn wij vertrokken om elders in de Haagse binnenstad wat te eten. Daar werd nagepraat over alle indrukken die waren opgedaan. En er was tijd om elkaar uitgebreid te spreken. De bus bracht de groep daarna moe maar voldaan terug naar Oegstgeest.