Ds.Rian Veldman

06-14273013
stuur E-Mail

Wie ben ik? 

Die vraag gaat al een tijdje met mij mee en is volgens mij een van de belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen. Mijn paspoort zegt: Rian Veldman, geboren in Leiden.
Om verder te komen met deze vraag ging ik filosofie en theologie studeren in Amsterdam.
Ik ontdekte dat deze vraag alleen maar in dialoog beantwoord kan worden. Door in gesprek te gaan met de ander, ontdek ik steeds meer wie ik zelf aan het worden ben.De Leidse hoogleraar theologie Berkhof (misschien wel de beste Nederlandse theoloog van de 20ste eeuw) bestempelde de mens als een ‘antwoordelijk wezen’. De joodse filosoof Buber zei het zelfde net weer anders. Die schreef: ‘Ich werde am Du.’ Ik word ‘iemand’ aan jou. Mijn mens-zijn ontwikkelt zich in de relatie en in de ontmoeting met de ander. Dat heb ik ontdekt in mijn werk als predikant in Rotterdam, maar ook tijdens een intensieve Klinisch Pastorale Vorming.
Ik ben behalve predikant, ook echtgenoot, vader van twee kinderen, liefhebber van muziek.
Als ik tijd over heb stap ik graag op de racefiets.

Wie ben jij?
Welke vragen zijn voor jou belangrijk? Welke antwoorden heb je gevonden, welke antwoorden werken niet meer. Misschien ben je even stilgezet, of wil je stilstaan bij een vraag. Dan kan het prettig zijn om iemand langs-zij te hebben. Ik ben dan graag je langszij. Die mee-vraagt, mee-denkt, mee-luistert vooral. Of je nou bij de kerk hoort of niet, gelovig bent of niet. Gewoon, omdat ik geloof in mensen. Ieder mens als een boek van God, als een heilige tekst.
Ik ontmoet u/jou graag!

ds. Rian Veldman

Op bovenstaande foto, gemaakt tijdens de feestelijke intrededienst van ds Rian Veldman, ziet u op de achtergrond een van onze geloofsdoeken. Meer informatie over dit doek leest u hier, en onder het tabblad “Kunst in de kerk”, onder Wetenswaardig.


Interim predikant  Ds. Adriaan Alblas
vanaf 28 december 2020 voor de periode van een jaar

06-54 797 098
stuur E-Mail

Wie ben je en wat is je achtergrond? 

Eerst de makkelijke vraag, die over mijn achtergrond. Ik werd twee hoog-achter geboren in Utrecht. Op mijn achtste werd mijn vader predikant. Ik kwam terecht in verschillende pastorieën. Aanvankelijk koos ik een andere studie, maar na enige tijd werd het toch theologie, in Utrecht. Mijn loopbaan in de kerk begon ik als jeugdwerker in Amsterdam-West. Daarna werd ik predikant in Amsterdam-Watergraafsmeer. Na acht jaar nam ik het beroep aan naar Leiden.

Daar werkte ik zeven jaar aan een forse reorganisatie, met kerksluitingen en in 1994 ontstond de Leidse Binnenstadsgemeente in de  Hooglandse kerk, waarvan ik bijna 25 jaar de wijkpredikant was. Na mijn emeritaat in 2017 werkte ik een ruim jaar als tijdelijk predikant voor de PGWarmond.

Als ik het waag mezelf te kenschetsen met het oog op onze samenwerking, wil ik wel kwijt dat ik mezelf als een spiritueel en geëngageerd mens ervaar, met compassie als bron en doel. Ik ben orthodox opgevoed, ben zelf als ‘midden-orthodox’ predikant met een ‘evangelisch tikje’ begonnen. Later kwam ik vooral in een oecumenische en geëngageerde omgeving terecht.
Onlangs liet ik me spontaan ontvallen: ‘ik geloof in en verlang naar de nieuwe wereld van God, en zet me daarvoor in waar mogelijk’.

Wat ga je de komende periode bij de PGO doen? 

Na het emeritaat van Aart Verburg en het vertrek van Iris van der Heul ontstond er een flink gat in het pastorale team. Samen met een vertegenwoor-diging van de kerkenraad heb ik gekeken of ik daarin zou passen. We kwamen unaniem tot de conclusie dat het goed zou passen.

Mijn eerste aandacht zal gaan naar mensen in kwetsbare posities, die willen doorpraten over levensvragen. Daarbij denk ik iets te kunnen betekenen bij ernstige ziekte, het afscheid nemen van het leven en geliefden en het verzorgen van een uitvaart.
Als tweede concentratie punt zal ik meedenken en -werken met de pastorale teams zoals in het nieuwe pastorale beleidsplan beschreven.
Eens per maand zal ik voorgaan in een zondagse eredienst.

Wat spreekt je aan in de PGO en het werk dat je gaat doen? 

Ik ken de PGO niet zo goed, hoewel ik hier al 20 jaar woon. Dat komt omdat ik ‘onder het radar vloog’. Als predikant in Leiden en later in Warmond was ik betrokken bij die kerkelijke gemeentes. Voor ik aanklopte bij de kerkenraad heb ik goed kennis genomen van het reilen en zeilen van de PGO. Met name wat betreft het pastoraat. Wat ik heb gehoord en gezien sluit naadloos aan bij mijn gedachten daar over. Met kerkenraadsbeleid ga ik me nadrukkelijk niet bezig houden’; daar is Rian Veldman de verantwoordelijke predikant voor.

Wanneer ben je bereikbaar? 

Als parttime invaller ben ik natuurlijk niet altijd beschikbaar, maar ik ben wel (bijna) altijd bereikbaar. Als pensionado wil ik mijn werk voor de PGO graag flexibel invullen. Dat heeft het voordeel dat ik kan inspringen op de momenten dat dit het meest nodig is.

Wie mij wil spreken heeft verschillende mogelijkheden. Voor wat geen haast heeft is de mail een goede manier om me te spreken. Mijn mobiele telefoon heb ik altijd bij me: 0654 797 098. Die doe ik altijd uit als ik in gesprek ben of even niet aan de lijn kan komen. Voor dat geval is er een voicemail service, zodat er een bericht achter gelaten kan worden, en ik zo spoedig mogelijk contact op neem.  Voor de gebruikers van Whatsapp ben ik heel goed en snel bereikbaar op bovengenoemd nummer.

Momenten waarop de kans het grootst is om mij direct te treffen zijn de dinsdag-, woensdag- en donderdag ochtend van 09.00-09.30 uur.