Op deze pagina treft u de volgende taak- en werkgroepen:
De Beleidsplannen van de Taakgroepen: lees hier

Taakgroep VOS (Vorming Oecumene en Samenleving)

vacature
mw. M. (Marianne) Noordijk Kunstcommissie Regenboogkerk
tel: 071-517 10 36
stuur E-Mail

Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

dhr M. (Meindert) Danhof Voorzitter
tel: 071-517 61 05
stuur E-Mail
mw. B. (Bea) de Kogel Secretaris
tel: 071-515 52 26
stuur E-Mail

Taakgroep Jeugd en Jongeren

mw. K (Katinka) van Netten tel: 071-402 48 47
stuur E-Mail

Taakgroep Communicatie

Mw M. (Marleen) van ’t Oever voorzitter

stuur E-Mail

Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleidsplan 2015-2020: lees hier

mw. M. (Maureen) van den Brink Voorzitter
tel: 071-515 03 40
stuur E-Mail
Correspondentieadres:
Postbus 1049,
2340 BA Oegstgeest
Banknummer NL87 INGB 0000 373456
ten name van Diaconie PGOegstgeest

Taakgroep Pastoraat

Dhr. M. (Marco) Kortleve Voorzitter
mw. S. (Sara) Jobse Contactpersoon voor de taakgroep
stuur E-Mail
mw. T. (Trudy) Roelofsen-Lindeboom coördinator van de bezoekersgroep
tel: 071-515 57 39
Leden van de bezoekersgroep onderhouden contact met mensen die behoefte hebben aan bezoek of een andere manier van aandacht op prijs stellen.
Voor de aanvraag van bezoek of het aanbod van bezoeker kunt u terecht bij de coördinator van de bezoekersgroep