Op deze pagina treft u de volgende taak- en werkgroepen:
De Beleidsplannen van de Taakgroepen: lees hier

Taakgroep VOS (Vorming Oecumene en Samenleving)

Dhr Niek Smit voorzitter
071-78 58 852
Lees meer
Mevr. Pieternel Kamphuis Kunstcommissie Regenboogkerk
06 17 76 82 44
stuur email

Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

Dhr Hans Hogerzeil Voorzitter
meer lezen

Taakgroep Jeugd en Jongeren

Mevr. Pieternel Kamphuis voorzitter/contactpersoon
06 17 76 82 44
stuur email

Taakgroep Communicatie

Mevr. Marleen van ’t Oever voorzitter
stuur email

Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleidsplan 2015-2020: lees hier

Mevr. Martine Delver Voorzitter
071-517 28 88
stuur email
Correspondentieadres:
Postbus 1049,
2340 BA Oegstgeest
Banknummer NL87 INGB 0000 373456
ten name van Diaconie PGOegstgeest

Taakgroep Pastoraat

Dhr. Rein Rus Voorzitter
Mevr.  Sara Jobse Contactpersoon voor de taakgroep
stuur email

Werkgroep Duurzame Kerk

Dhr. Ronald Vermerris contactpersoon
stuur email
Wat doet de taakgroep Duurzame Kerk?
lees het hier