Op deze pagina treft u de volgende taak- en werkgroepen:
De Beleidsplannen van de Taakgroepen: lees hier

Taakgroep VOS (Vorming Oecumene en Samenleving)

vacature
mw. M. (Marianne) Noordijk Kunstcommissie Regenboogkerk
tel: 071-517 10 36
stuur E-Mail

Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

dhr M. (Meindert) Danhof Voorzitter
tel: 071-517 61 05
stuur E-Mail
meer lezen

Taakgroep Jeugd en Jongeren

mw. K (Katinka) van Netten tel: 071-402 48 47
stuur E-Mail

Taakgroep Communicatie

Mw M. (Marleen) van ’t Oever voorzitter

stuur E-Mail

Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleidsplan 2015-2020: lees hier

mw. M. (Maureen) van den Brink Voorzitter
tel: 071-515 03 40
stuur E-Mail
Correspondentieadres:
Postbus 1049,
2340 BA Oegstgeest
Banknummer NL87 INGB 0000 373456
ten name van Diaconie PGOegstgeest

Taakgroep Pastoraat

Dhr. R. (Rein) Rus Voorzitter
mw. S. (Sara) Jobse Contactpersoon voor de taakgroep
stuur E-Mail

Werkgroep Duurzame Kerk

Dhr. R. (Ronald) Vermerris contactpersoon
stuur E-Mail
Wat doet de taakgroep Duurzame Kerk?
lees het hier